aktualizováno 12. 10. 2022

Nové kontejnery na sídlišti Špičák nechávají zápach a hluk pod zemí

Zápach odpadu už obyvatele sídliště Špičák neobtěžuje, a to díky vybudování podzemních kontejnerů. Prostor sídliště je celkově zvelebený, vznikla tam nová parkovací plocha, opravily se chodníky a komunikace. Investice vyšla město na 4,7 milionu korun.

Občané bydlící na sídlišti Špičák dlouho volali po změně, která by zmírnila negativa spojená s klasickými venkovními kontejnery, což jsou zejména zápach, hluk ze tříštícího se skla nebo samotný vzhled. Díky novým polopodzemním kontejnerům tato negativa zůstávají pod zemí. Hluk se nerozléhá do okolí a pod zemí zůstávají nízké teploty i v létě, což zabraňuje šíření zápachu.

Spolu s podzemními kontejnery přibyla i nová parkovací místa a přístřešek pro klasické kontejnery. 

Souběžně s vybudováním kontejnerů se na sídlišti pracovalo i na vzniku nové parkovací plochy, která poskytuje 18 nových parkovacích míst, jež jsou na sídlišti tolik potřebná.  K novému parkovišti byly umístěny odpadové nádoby, které jsou zastřešeny lehkou ocelovou konstrukcí s dřevěnými prvky. Práce si vyžádaly terénní úpravy včetně zemních prací a nového asfaltového povrchu stávající komunikace

Během prací došlo k několika změnám oproti původnímu plánu. „Původní umístění podzemních kontejnerů kolidovalo s vedením teplovodu, proto musely být kontejnery přemístěny na druhou stranu silnice a celá situace byla přeprojektována. Díky tomu vznikla další dvě nová parkovací místa. Také se muselo upustit od původně plánovaného zastřešení klasických kontejnerů z gabionového provedení na lehké ocelové. Během realizace proběhla celá řada změn, které nakonec snížily i samotnou cenu za dílo,“ uvádí vedoucí Odboru správy majetku a investic Petr Pešek.

Celkem tak město za kontejnery a parkovací plochu zaplatilo 4,7 milionu korun. Práce prováděla společnost IRO stavební s.r.o.

V souvislosti s realizací této investiční akce byly na sídlišti Špičák provedeny další práce spočívající zejména v úpravě zbývající části komunikací. Došlo k opravě povrchů chodníků a komunikace. Celková výše výdajů spojených s těmito opravami činila 1,53 mil. Kč.

Během léta také v této lokalitě proběhla výměna optických kabelů společnosti CETIN a.s. Výměnu provedla společnost BOHEMIATEL, s.r.o.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: