aktualizováno 27. 9. 2011

Vážení občané, srdečně Vás zveme na vítání občánků

 

 Město prosí rodiče novorozenců s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, aby se v případě zájmu sami přihlásili osobně nebo telefonicky na matrice na náměstí Svornosti.

 

Slavnostní akt vítání občánků do společenského života se připravuje na pátek 21. října 2011 od 13 hodin

 v Prokyšově sále v Horní ulici (bývalá Prelatura). Další vítání občánků proběhne na jaře v roce 2012. Chtějí-li se rodiče s dětmi narozenými do 9. září 2011 zúčastnit slavnostního ceremoniálu ještě letos, mohou se přihlásit na telefonním čísle 380 766 322 nebo osobně na matrice, pokud tak již neučinili například při převzetí rodného listu.

 

Těšíme se na Vás a Vaše ratolesti.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov