aktualizováno 1. 8. 2011

Olympiáda partnerských měst 2011 v Českém Krumlově

aktualizováno 29.07.2011

Ve dnech 24. - 26. června 2011 se v Českém Krumlově uskutečnil první ročník Olympiády partnerských měst. Mladí sportovci ve věku od 12 do 15 let z německého Hauzenbergu, slovinského Slovenj Gradce, rakouského Vöcklabrucku a Českého Krumlova změřili své síly ve čtyřech sportovních disciplínách atletickém čtyřboji, plavání, malé kopané a vybíjené. V celkovém hodnocení měst zvítězil Český Krumlov, těsně za ním skončil Vöcklabruck, jako třetí se umístil Slovenj Gradec a čtvrtou příčku obsadil Hauzenberg. Pořadí v jednotlivých sportovních disciplínách se však od toho konečného přeci jen trochu lišilo. Brzy po zahájení olympiády mladí sportovci spolu se svými trenéry zjistili, že z Vöcklabrucku přijeli výborní plavci, kluci ze Slovenj Gradce jsou nejrychlejší na atletickém oválu a Hauzenberští kluci umí hrát fotbal. Jasnou převahu neměl nikdo a tak se soutěžní atmosféra a sportovní duch udržel až do samotného konce sportovního dne.

Olympiády v Českém Krumlově se zúčastnilo přibližně 160 sportovců a 12 trenérů z partnerských měst. Slavnostní zahájení olympiády se konalo v sobotu 25. června na stadionu sportovního areálu na Chvalšinské ulici za účasti pověřeného tajemníka Městského úřadu v Českém Krumlově Radima Roučeho, starosty města Hauzenberg Josefa Federhofera, starosty města Vöcklabruck Herberta Brunsteinera a ředitele asociace pro sport a cestovní ruch SPOTUR Slovenj Gradec Tilena Kluglera. Partnerská města vzájemně spolupracují v různých oblastech již od roku 1998. Olympiáda představuje snahu o rozšíření spolupráce do oblasti sportu a o zapojení žáků základních škol do mezinárodní spolupráce. Představitelé partnerských měst ve svých projevech vyjádřili ochotu navázat na první ročník sportovních her a pokračovat v organizaci olympiády i v dalších letech. Partnerská města se shodla, že olympiáda se bude konat každý rok a jednotlivá města se budou v její organizaci pravidelně střídat. „Věřím, že olympiáda bude pro mladé lidi motivací k aktivnímu sportování, možností k poznání jiných evropských kultur a k navázání nových přátelství," doplnil pověřený tajemník Radim Rouče.

Fotogalerie z Olympiády partnerských měst 2011 v Českém Krumlově

Na organizaci prvního ročníku Olympiády partnerských měst se kromě zaměstnanců Městského úřadu v Českém Krumlově velkou měrou podíleli i členové Sportovní komise Rady města Český Krumlov. Velké poděkování patří především Martinu Tomkovi, řediteli městské organizace PRO-SPORT Český Krumlov, o. p. s., Janu Vopatovi ze Základní školy Za Nádražím a dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na realizaci olympiády a vytvořili dětem z partnerských měst výborné podmínky. Z městského rozpočtu byla na akci vyčleněna částka 200.000 Kč. Další potřebné finanční prostředky získalo město od místních podnikatelských subjektů jako sponzorský dar, a to od společnosti Linde Pohony, s. r. o. a od společnosti Čevak, a. s. Město Český Krumlov také podalo žádost o dotaci na projekt Olympiáda partnerských měst v Českém Krumlově do evropského dotačního programu Evropa pro občany. Žádost o dotaci však byla Evropskou komisí zamítnuta.

Olympiádu partnerských měst podpořili:

Linde Pohony, s. r. o.

Logo Linde Pohony, s. r. o.

Čevak, a. s.

Logo Čevak, a. s.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov