aktualizováno 14. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2017

Počasí v roce 2017

Charakter počasí, stejně jako obecně politická témata, má rovněž zaznamenávat městský kronikář, ačkoliv v současné době existuje řada specializovaných institucí, jež poskytují dlouhodobě exaktní výstupy z meteorologických a klimatologických měření. Jednotný systém měření je v gesci Českého hydrometeorologického ústavu v Praze, který za pomoci více než tisíce profesionálních i akreditovaných amatérských stanic sbírá data z celé České republiky.

Český Krumlov spadá do územní působnosti ČHMÚ v Českých Budějovicích. Pro území města a nejbližšího okolí jsou směrodatná data ze stanice Český Krumlov ¬ Přísečná. Tato stanice, definovaná jako automatizovaná klimatologická stanice II. typu (její výsledky jsou k dispozici na webu http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/stanice/ShowStations_CZ.html) patří do standardní sítě klimatologických a meteorologických stanic České republiky.

Český Krumlov leží na rozhraní klimatických regionů, jež jsou charakterizovány jako mírně chladný, vlhký a mírně teplý, vlhký. V rámci České republiky patří tedy spíše k chladnějším oblastem.

Rok 2017 se svým teplotním průměrem řadil k roku 2002 a 2016. Na rozdíl od let předchozích se jednalo o rok srážkově mírně nad normálem. Vodní bilance se vyvíjela až do poloviny května normálně, pak se začalo projevovat sucho, a to až do konce června. V létě přece jen spadlo dostatečné množství srážek na to, aby se dařilo silnému růstu hub v okolních lesích. Ač bylo srážkově příznivě se vyvíjející léto zasaženo suchým zářím, přesto byla zásoba spodních vod dostatečná a vodní bilance byla lepší než v roce 2016. Září přineslo málo srážek a nižší teploty než mnohaletý průměr. Houbařská sezóna začala v červenci a vrcholila v říjnu, kdy rostlo v lesích kolem Krumlova nevídané množství hub.

Leden – první den nového roku 2017 konečně přinesl sněžení a pravou zimu, od 3. 1. do 31. 1. ležel sníh o výšce cca 20 cm. Dne 7. 1. byl zaznamenán nejsilnější mráz (- 22 °C) nejen zimy, ale i celého roku 2017.  Teplota nevystoupila nad bod mrazu celých dvacet čtyři dnů. Srážek byl dostatek foukal často silný až bouřlivý vítr.

Únor – byl teplejší, sníh se udržel jen do 20. 2. a 23. 2. teplota vystoupila až na 13 °C. Koncem měsíce byl opět častý výskyt silných až bouřlivých větrů.

Březen – byl teplotně silně nadnormální. Krásné jarní dny se stoupající teplotou začaly rychle probouzet přírodu. Příjemné počasí vyvrcholilo 31. 3., kdy se teplota přiblížila 22 °C.

Duben – byl již teplotně v normálu, srážky spadly v dostatečném množství. Měsíc dostál své aprílové charakteristice, docházelo k návratům zimy občas sněžilo. Ještě 21. 4. mrzlo, a to – 4,8 °C a při zemi dokonce – 11 °C.  Následkem mrazů pomrzly jarní květiny i už částečně rozkvetlé některé ovocné stromy, což předznamenalo nižší úrodu.

Květen –  byl sušší než obvykle, ale velmi teplý. Od jeho poloviny již téměř nepršelo a teploty koncem měsíce ve dvou dnech přesáhly hranici 30 °C.

Červen – byl velmi teplý, ale až do 21. významnější srážky nepřinesl. Panovalo horké počasí s intenzívním slunečním svitem, 33 °C bylo naměřeno 22. 6. Medard nedostál svojí pranostice, potřeba vláhy byla uspokojena až v závěru měsíce, kdy spadlo při trvalém dešti celkem 60 mm.

Červenec – byl horký a vlhký zároveň, 31,3 °C naměřených 12. 7. byla i nejvyšší teplota měsíce se čtyřmi tropickými dny. Vlhké periody se pravidelně střídaly se suššími a bouřková činnost se silně rozvinula. Houby rostly stále ve větším množství, až nastala doslova houbová exploze s převahou smrkových hřibů a masáků.

Srpen – přinesl horké dny, teplotně léto vyvrcholilo hned počátkem měsíce, 1. 8. s mimořádnou teplotou 35,8 °C, což je i nejvyšší zaznamenaná teplota v roce 2017. Následovalo ještě dalších 5 tropických dnů, byly zaznamenány i silné bouřky. Pak se počasí ustálilo a nastaly krásné slunečné dny. Významněji zapršelo až 31. 8. a houbařská sezóna zdárně pokračovala.

Září – nepřineslo už letní teploty ani typické „babí léto“. Bylo mnohem chladněji než obvykle a ve druhé polovině měsíce se již začalo projevovat sucho. Po 18. září byly zaznamenány už tři přízemní mrazíky, ale vegetaci nijak nepoškodily.

Říjen –  teprve nyní nastaly krásné teplé dny, srážková bilance se zlepšila natolik, že houbařská sezóna vrcholila až v tomto měsíci. Podstatněji se ochladilo v posledních dnech, kdy také napršelo 36 mm srážek. 29. října 2017 zasáhla střední Evropu včetně Česka cyklóna Herwart, která se rozvinula se do ničivé bouře, s větry dosahujícími v nárazech síly orkánu (12° B). První poryvy větru byly na severu Německa citelné už před půlnocí, tedy 28. října. Bouře si vyžádala 11 mrtvých: 1 v Dánsku, 4 v Německu, 2 v Polsku a 4 v Česku. Všechna čtyři úmrtí v Česku způsobily pády stromů. Bouře byla podle meteorologů nejničivější od orkánu Kyrill, který v roce 2007 v Česku zabil rovněž 4 lidi.

Listopad – nástup měsíce provázel déšť a ve dnech 12. až 19. 11. rychlý příchod studené fronty se zimním počasím a drobným sněžením. Řada chladných dnů s teplotami nízko nad nulou byla přerušena až v třetí dekádě měsíce, kdy se 24. 11. rtuť teploměru dostala na 13 °C a obdobné teploty vydržely až do konce měsíce.

Prosinec – proběhl jako silně proměnlivý měsíc provázený náhlým a silným kolísáním tlaku vzduchu.  Před Vánoci, 18. 12., napadlo trochu sněhu, 19. 12. byl zaznamenán největší mráz – 13 °C. Ten před Štědrým dnem zcela roztál, takže Vánoce byly tradičně teplejší a bez sněhu. Sníh napadl ještě 28. 12., ale na Silvestra teplá vlna přinesla teplotu až 10 °C.

Průměrná roční teplota vzduchu v roce 2017 činila 8,23 °C (s odchylkou od normálu + 1,46 °C) a průměrný úhrn srážek byl 728 mm, což činilo 110 % normálu. Jako základ pro výpočet odchylek slouží mezinárodně užívaný normál z období let 1931 – 1990.

Podle názoru meteorologů u nás po několika letech opět převládlo léto blízké teplotnímu průměru, ačkoliv v porovnání s vedry 2015 hodnotili obyvatelé léto 2017 spíše jako chladné deštivé. Jedná se o léto, jaké ve střední Evropě ve dvacátém století bylo obvyklé, s proměnlivým počasím. I když srážkově se příznivě vyvíjející léto bylo zasaženo suchým zářím, vodní bilance byla lepší než v roce 2016. Také zima byla velmi mírná, pouze leden měl mrazivou tvář a po několika předchozích letech nám ukázal konečně pravou zimu.

Na Českokrumlovsku i v roce 2017 trvalo ohrožení lesních porostů, i jako důsledek silně podprůměrného ročního úhrnu srážek a vysokých teplot v letním období roků předchozích a následného napadení porostů kůrovcem. Lesníci i vlastníci lesů ve zvýšené míře věnovali pozornost zdravotnímu stavu lesa. Stromy napadené kůrovcem se snažili se zvýšeným úsilím včas pokácet a asanovat, aby nedocházelo k dalšímu šíření kůrovce na sousední lesní porosty. Zvláštní pozornost museli vlastníci lesů věnovat letošní a loňské výsadbě sazenic.

V českokrumlovských lesích, které patří pod Krajské ředitelství Lesů ČR, bylo napadené dřevo s velkým úsilím těženo, ale stromy bohužel silně usychaly a přibývala nahodilá těžba dřeva. Ztráty se během léta zvyšovaly. I městské lesy v důsledku loňského srážkového deficitu trpěly. Porosty Lesů města Český Krumlov trápil také lýkožrout.

Slunečné počasí pozitivně ovlivnilo místní aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu. Jako příklad můžeme uvést open air event v zámecké zahradě – Otáčivé hlediště Jihočeského divadla, které v roce 2017 přivítalo (včetně generálních zkoušek) celkem 56 528 diváků, což je zhruba o 1 300 více než loni.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: