aktualizováno 22. 1. 2014

Tísňová volání na složky IZS

aktualizováno 20. 1. 2014

Aby se k vám pomoc dostala co nejdříve, je důležité volat na složku, která má k dané mimořádné události nejblíže!

Tísňové linky jsou provozovány celodenně, jsou bezplatné a lze na ně volat i z mobilního telefonu bez kreditu a SIM karty.

 

Kdy volat hasiče?
Požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob apod. - tedy všude tam kde je potřeba provádět záchranné a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.). Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací.

Linku 150 provozují Krajská operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru České republiky (KOPIS). Pokud vytočíte linku 150, budete spojeni na nejbližší KOPIS. Dovoláte se, i když linka bude obsazena, Váš hovor bude přesměrován na volného operátora jiného KOPIS, který Vám pomůže. Operátoři KOPIS v případě potřeby ihned kontaktují a vyžádají pomoc ostatních složek IZS.

Pokud si nejste jisti, jakou linku tísňového volání vytočit, doporučujeme vytočit linku 150!

Kdy volat záchrannou službu?
Náhlé ohrožení života a zdraví osob.

Kdy volat státní policii?
Krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu (nevybuchlá munice...), apod.

Kdy volat linku 112?
V případě závažné mimořádné události, potřebujete-li pomoc více složek. Operátoři hovoří běžnými světovými jazyky.  

  • Jednotné evropské číslo tísňového volání - 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.
  • V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112". Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.
  • Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.
  • V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.

Kdy volat městskou policii?
Vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu apod.

Nahlásit co se stalo - popsat druh a rozsah vzniklé události.

Přiblížit kde se událost stala - doplnit adresu a popis místa.

Uvést kdo volá - oznámit celé své jméno a telefonní číslo.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: