aktualizováno 22. 1. 2014

Evakuace

Evakuace je organizované přemístění osob, zvířat nebo materiálu mimo ohrožené území, s cílem předejít ztrátám na životech a hmotných prostředcích. Součástí evakuace je zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva (přechodné bydlení, nouzové zásobování apod.). Rozhodnutí o provedení evakuace vydávají místní krizové orgány (v případě nebezpečí z prodlení velitelem zásahu). Za zajištění a organizaci evakuace a následného nouzového přežití obyvatelstva odpovídá obec.

Situace, při nichž se předpokládá provedení evakuace:

 • při úniku nebezpečných látek do ovzduší (z okolí místa úniku a z prostoru po směru větru),
 • při požáru látek, které hořením uvolňují nebezpečné škodliviny (z okolí těchto objektů a z prostoru po směru větru),
 • při nebezpečí výbuchu (z okolí ohroženého účinky tlakové vlny),
 • při povodních a lokálních záplavách (z míst předpokládaného rozlivu vody),
 • při zvláštní povodni (z míst pod vodním dílem),
 • při požáru objektu nebo lesa (z míst ohrožených výbuchem).

 

 1. dodržet zásady opuštění domu či bytu,
 2. vzít s sebou evakuační zavazadlo,
 3. dostavit se do evakuačního střediska (i v případě že nebudu potřebovat další pomoc).

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Evakuační zavazadlo obsahuje zejména:

 • Doklady a cennosti (doklady, peníze v hotovosti, platební karty, osobní a jiné důležité dokumenty.
 • Léky a hygiena (pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, běžné hygienické potřeby, dezinfekce, termofor, toaletní papír).
 • Jídlo, nápoje, nádobí (pitná voda, trvanlivé dobře zabalené potraviny, hrnek, miska, příbor, otvírák na konzervy).
 • Oblečení a vybavení na spaní (spací pytel, náhradní oděv, obuv, větší šátek, karimatka, pláštěnka).
 • Přístroje, nástroje (mobilní telefon s nabíječkou, svítilna, zavírací nůž, izolepa, šití, psací potřeby, přenosné rádio, visací zámek, knihy...).

Osobní doklady - občanský průkaz a kartu pojištěnce, máte-li řidičský průkaz je dobré mít u sebe denně.

Důležité dokumenty - pas, rodné listy, oddací list, pojistné smlouvy, velký technický průkaz od motorových vozidel, vkladní knížky, cenné papíry, zdravotní doklady - očkovací průkaz a jiné lékařské zprávy, závěť, různé darovací a nabývací smlouvy, nájemní smlouvu, doklady o vzdělání a další litiny dle vašeho uvážení, je dobré mít pohromadě a uložené doma na jednom místě. U dokladů a listin, u nichž lze udělat ověřenou kopii, doporučujeme vytvořit jeden náhradní set a uschovat ho na důvěryhodném místě (v případě opakovaného ohrožení).

 • Uhaste otevřený oheň v toplidlech,
 • vypněte hlavní jistič elektrického proudu,
 • uzavřete přívod vody a plynu,
 • vložte dětem do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
 • kočky a psy vezměte s sebou, pokud možno v uzavřených schránkách,
 • ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou,
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že byla nařízena evakuace,
 • vezměte evakuační zavazadlo, zamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt všichni opustili a dostavte se do evakuačního střediska.

V případě, že v důsledku mimořádné události nebo krizové situace přijde větší počet občanů o své přístřeší, možnost bydlení i o své základní potřeby nutné k životu, bude organizováno jejich dočasné provizorní ubytování a zabezpečení (nouzové přežití obyvatelstva). To spočívá v:

 • umístění občanů v improvizovaných místech ubytování (školy, internáty, tělocvičny apod.),
 • zajištění stravování a dodávek pitné vody,
 • zajištění nejnutnějšího ošacení a obuvi,
 • zajištění lékařské péče, psychologické a duchovní pomoci,
 • v případě obyvatel, kteří neměli čas si připravit evakuační zavazadlo zajištění přikrývek, popř. jiného potřebného materiálu.

O místech improvizovaného ubytování bude rozhodnuto podle konkrétní situace a obyvatelé se o nich včas dozvědí od místních krizových orgánů, z SMS InfoKanálu Český Krumlov, od zasahujících složek či pověřených evakuačních týmů Městského úřadu Český Krumlov. Po příchodu do tohoto místa budou zaevidováni pracovníkem Městského úřadu Český Krumlov a následně ubytováni. Ve výhodě budou občané, kteří se dostaví s evakuačním zavazadlem.

Je nutné, aby se do evakuačního střediska dostavili všichni evakuovaní občané. I ti, kteří nevyužijí přechodného ubytování od města Český Krumlov. Tito občané se pouze zaevidují a nahlásí předpokládané místo přechodného pobytu.

V místě ubytování se občané budou:

 • řídit pokyny pracovníka Městského úřadu Český Krumlov,
 • řádně chovat,
 • dodržovat pravidla slušného soužití.

Po odeznění mimořádné události či krizové situace se budou podle možností vracet do svých domovů, nebo bude příslušnými orgány řešena jejich sociální situace.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: