aktualizováno 21. 11. 2017

Rekonstrukce regulační stanice plynu v Domoradicích

aktualizováno 21. 11. 2017

Společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení elektrické energie a plynu, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitua spolehlivost dodávky, současně způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Ve městě Český Krumlov zrealizuje v listopadu 2017 investiční akci a to v celkové hodnotě 1,2 mil. Kč.

Bude se jednat o rekonstrukci regulační stanice plynu Domoradice, Přísečná.

Realizace této rekonstrukce sítě umožní spolehlivou a bezpečnou dodávku plynu do odběrných míst, výrazně prodlouží životnost energetického zařízení a je také předpokladem pro další navyšování odběrných míst ve městě.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení dodávky plynu na nezbytně nutnou dobu, žádáme obyvatele o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné.

O tomto plánovaném přerušení dodávky plynu bude společnost E.ON informovat dle platné legislativy, informace jsou pravidelně zveřejňovány zde

Kontakt

Pro další informace kontaktujte bezplatnou zákaznickou linku společnosti E.ON: 800 77 33 22 nebo poruchovou linku plynu 1239.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov