aktualizováno 12. 12. 2022

Radní jednali o veřejné dopravě, obměně městského mobiliáře i odpadovém hospodářství

Rada města na svém jednání řešila mimo jiné tyto záležitosti:

Reprezentační ples města 7. ročník

V únoru se po covidové odmlce opět uskuteční reprezentační ples města v Zámecké jízdárně.  Tato společenská akce pro veřejnost prezentuje město a jeho dceřiné společnosti a slouží také jako poděkování partnerům města za spolupráci při pořádání kulturních akcí. Sedmý ročník plesu se uskuteční v sobotu 11. února 2023. Vstupenky budou v prodeji od ledna.

Koncepce odpadového hospodářství

Koncepce odpadového hospodářství města obsahuje více než 80 opatření, které mají napomoci minimalizaci nákladů, plnění legislativních povinností nebo optimalizaci procesů a systémů apod. Zásadními strategickými záměry jsou prověření možnosti navýšení kapacity stávající městské skládky, vybudování nového sběrného dvora, vybudování překládací stanice a potřeba vybudování vlastní kompostárny. Rada města souhlasila se zpracováním odborného posouzení těchto záměrů, podle kterého město bude nadále postupovat v oblasti odpadového hospodářství.

Obměna městského mobiliáře

Mezi oblasti, na které je nutné v budoucnu upřít větší pozornost, rozhodně patří městský mobiliář. Město si uvědomuje, že je žádoucí pracovat na zvýšení jeho kvality jako jednoho z prvků, který výrazně ovlivňuje kvalitu veřejných prostranství. Město provedlo průzkum stávající nabídky firem, vývoje cen a celkových možností a rozhodlo se jít cestou tvorby vlastního originálního mobiliáře.

Rada města vzala na vědomí postup tvorby nového městského mobiliáře, jehož obměna bude probíhat v etapách. Aktuálně je po městě rozmístěno cca 200 laviček a cca 300 odpadkových košů.

Rada města také doporučila zastupitelstvu podat žádost o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na rozšíření městského mobiliáře. V rámci rozšíření by mělo dojít například ke zbudování dvou relaxačních palub umístěných na náplavkách u řeky Vltavy, vzniknout by měla odpočinková zelená zóna na náměstí Svornosti v podobě slunečníků, laviček a mobilních květníků nebo by Jelení zahrada byla obohacena o zabudovaná relaxační lehátka. Ministerstvo na tento projekt může přispět až 50 % finančních prostředků z celkové částky. Celkové náklady by na realizaci dle předběžného rozpočtu činily 2,9 milionů korun.

Veřejná doprava na rok 2023

Rada města schválila uzavření smlouvy k zajištění městské autobusové dopravy na rok 2023 se společností ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. Kvůli zvyšujícím se cenám za pohonné hmoty a rostoucí inflaci je očekáván nárůst nákladů. Město dopravci kompenzuje ztrátu z provozu MHD, která se na příští rok odhaduje na 6,8 milionů korun, což je o 1,5 milionu korun více než byl odhad pro letošní rok.

Radní také jednali o plánu činnosti Destinačního managementu Český Krumlov Region na rok 2023 nebo Programu podpory města Český Krumlov.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: