aktualizováno 2. 10. 2020

Partneři města Český Krumlov v roce 2020

Město Český Krumlov organizuje v průběhu roku mnoho kulturních a společenských akcí, které zvyšují atraktivnost krumlovské destinace a obohacují život místních obyvatel. Městské slavnosti si dlouhodobě drží vysokou úroveň. Bez podpory partnerů by však akce nebyly tak pestré a neprobíhaly v tak velkém rozsahu. Město Český Krumlov spolu s organizátory akcí si velmi váží podpory partnerů a všem děkuje!

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Petra Nestávalová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manager PR – tisková mluvčí
E-mail: petra.nestavalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 121

 

Celoroční generální partner města Český Krumlov

Logo společnosti Budějovický Budvar, n.p.

Budějovický Budvar, národní podnik 

Pivovar Budějovický Budvar, n.p. je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v České republice. Téměř polovina produkce je vyvážena do více než 50 zemí všech světadílů. Novodobá historie pivovaru se datuje od roku 1967, kdy Ministerstvo zemědělství České republiky založilo národní podnik Budějovický Budvar jako přímého nástupce Českého akciového pivovaru, který vařil pivo v Českých Budějovicích již od roku 1895. Budějovický Budvar je majitelem cenného duševního vlastnictví v podobě více než 380 ochranných známek registrovaných ve 101 zemích světa. Mezi nejznámější patří Budweiser, Budvar, Budweiser Budvar, Bud, Budějovický Budvar, a Czechvar. Objem exportovaného výstavu řadí prémiový originální ležák Budweiser Budvar k jedné z nejexportovanějších pivních značek České republiky.
www.budejovickybudvar.cz

 

Generální partner 6. reprezentačního plesu města Český Krumlov

Logo AUTOCONT a.s. 

AUTOCONT a.s.

AUTOCONT a.s. je česká soukromá společnost, která přes 25 let na českém a slovenském trhu úspěšně zavádí a provozuje užitečné informační technologie. Zaměřuje se na poskytování komplexních IT řešení a služeb pro firemní klientelu a státní správu.
www.autocont.com

 

Hlavní partneři 

Logo ČEVAK a.s.

ČEVAK a.s.

Dne 1. května 2010 skončil proces transformace společností 1. JVS a. s. a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. K tomuto datu vznikla nová společnost ČEVAK a.s. Mezi hlavní činnosti nové společnosti i nadále patří provozování vodovodních a kanalizačních sítí, čištění odpadních vod, výroba pitné vody, tlakové čištění kanalizace apod. Zbylá část společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., která se zabývala stavebně montážní a projekční činností, provozem laboratoře a dalšími službami ve vodním hospodářství, byla přejmenována na AQUASERV a. s. a poskytuje tyto služby jak externím zákazníkům, tak společnosti ČEVAK a. s.
www.cevak.cz

Logo Schwan Cosmetics CR, s. r. o. 2019

Schwan Cosmetics CR, s.r.o.

Schwan Cosmetics CR, s.r.o. je jedním z největších celosvětových výrobců kosmetických produktů. Společnost je součástí německé rodinné firmy Schwan-STABILO group, která byla založena již v roce 1855 a která je nyní řízena již pátou generací rodiny Schwanhäusser. Dceřinná společnost Schwan Cosmetics CR, s.r.o. byla založena v Českém Krumlově 12. června 2001 a je zaměřena na výrobu dřevěných kosmetických tužek.
www.schwancosmetics.cz

Logo Kámen a písek, spol. s. r. o.

Kámen a písek, spol. s r.o.

Společnost se sídlem v Českém Krumlově se zabývá těžbou a zpracováním drceného kameniva. Její historie sahá daleko před 2. světovou válku, avšak až roku 1964 je možné hovořit o struktuře výroby a soustředění lomů Plešovice, Ševětín, Kobylí Hota, Krty a Zrcadlová Huť. Po roce 1990 vznikl státní podnik Kamenolomy Český Krumlov, z něhož byla v rámci privatizace založena společnost Kámen a Písek, spol. s. r. o. Od roku 2004 disponuje společnost 7 kamenolomy a její produkce se pohybuje okolo 2 miliónů tun ročně, přičemž kapacita kamenolomů je dvojnásobná.
www.kamen-ck.cz

Logo KOMTERM

KOMTERM, a. s.

Rodinná firma KOMTERM - přední poskytovatel energetických služeb a energetického poradenství na českém a slovenském trhu. Naprosto dominantním z pohledu obratu společnosti je prodej energií. Zde se koncentrují činnosti související s nákupem, výrobou, distribucí a prodejem energie konečným zákazníkům. Hlavní zastoupení zde má prodej tepla.
www.komterm.cz

 

Partneři

¨Logo kudyznudy.cz

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu - agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem agentury je propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním i domácím trhu. Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty.
www.ceskozemepribehu.cz, www.kudyznudy.cz

Logo společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rakouský stavební koncern SWIETELSKY je již od roku 1936 budován na tradici rodinné firmy, zkušenostech a finanční stabilitě a tyto jeho základy jsou pak zárukou kvalitní a kompetentní práce. Na českém trhu působí dceřiná společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích od roku 1992. Svým obratem a počtem zaměstnanců se řadí mezi velké stavební firmy v České republice.Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. je zaměřena na poskytování komplexních služeb v oboru dopravních, inženýrských i sportovních staveb a všech oborech pozemního stavitelství.
www.swietelsky.cz

Logo Hotel Bellevue 2019

Hotel Bellevue

Hotel Bellevue Český Krumlov se nachází v těsné blízkosti Státního hradu a zámku Český Krumlov, v srdci památkové zóny zapsané na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Hotel Bellevue je již od počátku své existence znám svoji charakteristickou atmosférou doplněnou prvotřídními službami. Hotel je ideální destinací pro pořádání širokého spektra aktivit ať už se jedná o firemní akce, konference, semináře, kongresy či soukromé párty nebo tak mimořádnou událost jako je svatba. Vynikající gourmet restaurant Le Jardin snese srovnání i s těmi nejlepšími restauracemi v Praze. Samozřejmostí jsou tematické balíčky pro romantické pobyty a rodinné výlety. Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy...
www.bellevuehotelkrumlov.cz

Logo K+B Expert, s. r. o.

K+ B Expert, s.r.o.

Společnost K + B Expert, s.r.o. zaznamenává v posledních letech trvalý rozmach a její podíl se na trhu v ČR systematicky a plynule zvyšuje. Pokračuje výstavba velkoplošných prodejen, které nabízejí téměř veškerý sortiment z oblasti elektroniky, elektrospotřebičů a počítačů pro domácnost včetně příslušenství a servisu. Motto společnosti zní: „Dobrá rada, dobrá cena".
www.expert.cz 

Logo Vidox, s. r. o.

VIDOX s.r.o. 

Stavební společnost VIDOX se od svého založení roku 1990 zaměřuje na náročné rekonstrukce historických objektů v památkově chráněných zónách. S růstem firmy se VIDOX následně posunul k celému rozpětí stavebních realizací, včetně novostaveb a průmyslově či sportovně zaměřených komplexů. Do provozu byly uvedeny vlastní velkoobchody se stavebními materiály VIDOX STAVIVA v Kaplici a v Kájově.
www.vidox.cz

Logo IRO stavební s.r.o.

IRO stavební s.r.o.

Historie společnosti spadá do první poloviny roku 1990 kdy jí založil Josef Iro pod názvem Josef Iro - ZEMPAS, která podniká dodnes jako fyzická osoba. Novodobá historie společnosti začíná v březnu roku 2004, kdy došlo k založení společnosti IRO stavební s.r.o., která navázala a pokračuje v činnostech výše uvedené společnosti. Reference a zkušenosti firmy tak sahají až do roku 1990. Naše firma provádí a zajišťuje veškerou stavební činnost v oblasti zemních prací pásovými rypadly, kolovými rypadly, a to včetně přepravy materiálu v těžkém terénu a po silnicích. Dále provádíme přepravu nadrozměrných nákladů, rozvoz a prodej pohonných hmot až na místo určení ke stavebním strojům.
www.iro-stavebni.cz

Logo POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik 

Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje na nejlepší tradice a zkušenosti českého vodního hospodářství. Cílem jeho působení je zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.
Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích. Dále má právo hospodařit se 113 vodními nádržemi a 10 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 301 pevnými jezy a s 20 malými vodními elektrárnami.
www.pvl.cz

Logo - EUROVIA

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

Společnost EUROVIA CS, a.s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Staví na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti regionálních závodů, dceřiných společností a jedné filiálce PPP. Skupina je organizována do šesti oblastí na území České a Slovenské republiky. EUROVIA CS, a. s., nabízí své služby zákazníkům již 60 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost Eurovia, která působí v 18 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI. Díky celorepublikovému pokrytí dokáže Skupina EUROVIA CS obsáhnout práce pro velké množství zadavatelů najednou, ať už se jedná o veřejný či soukromý sektor, a to na území celé České i Slovenské republiky. 
www.eurovia.cz

Logo ICZ 2

ICZ a.s.

Společnost ICZ a. s. byla vytvořena roku 1997 spojením předních IT firem v České a Slovenské republice. Ty na trhu působily vesměs od počátku devadesátých let a již tehdy hrály v oboru významnou roli. Propojením s dalšími subjekty vznikl v průběhu následujících let koncern - skupina ICZ. V rámci střední Evropy dnes patří ICZ a. s. i další společnosti sdružené do skupiny ICZ mezi významné dodavatele aplikačního programového vybavení, návrhu a implementace infrastruktury a řešení bezpečnosti informačních systémů.
www.iczgroup.com

Logo T- MAPY

T-MAPY s.r.o.

Společnost T- MAPY s.r.o. navrhuje a vytváří komplexní řešení v oblasti informačních a geoinformačních technologií. Díky rozsáhlým znalostem v IT, geografii, kartografii i dalších oborech dokáže přizpůsobit své produkty a služby Vašim konkrétním požadavkům. I proto je společnost již řadu let jednou z největších geoinformačních firem na českém trhu. A právě proto řešení společnosti T-MAPY denně pomáhají stovkám organizací veřejné správy a soukromého sektoru.
www.tmapy.cz

Logo Historický pivovar s.r.o.

Historický pivovar Český Krumlov 

Historický pivovar Český Krumlov navazuje na tradici vaření piva v Českém Krumlově, která je prakticky spojena se vznikem města už od 13. století. Kvalita piva, tradiční postupy a výběr surovin bez kompromisů jsou základem filozofie Historiského pivovaru Český Krumlov. To, že je směr Historického pivovaru Český Krumlov správný, dokládají i dvě významná ocenění z poslední doby, kdy byl díky kvalitnímu výběru surovin a péči krumlovského sládka oceněn Zlatou pivní pečetí 2017 světlý ležák Premium 12° a v mezinárodní konkurenci na World beer awards 2017 získal tento ležák stříbrnou medaili. Historický pivovar vaří tradiční a poctivé, nepasterizované a nefiltrované pivo plzeňského typu. Používá jen slad, chmel a vodu spolu s tradičními nezkrácenými výrobními postupy vaření piva bez extraktů, náhražek a chemických látek.
www.pivovarceskykrumlov.cz

Logo Bohemia Converting

BOHEMIA CONVERTING s.r.o. 

Solečnost Bohemia Converting s.r.o. byla založena v červenci 2013. Firma se zabývá řezáním balících papírů a převíjením papírových rolí na malé roličky. 
www.bohemiaconverting.cz

SaM silnice a mosty, a. s.

SaM silnice a mosty a.s.

Historie vzniku společnosti se datuje od roku 1991. Nejprve firma působila na trhu v oblasti stavebnictví jako společnost s ručením omezeným a později v roce 1997 se transformovala na akciovou společnost. Od samého počátku existence společnosti je její hlavní náplní provádění dopravních staveb. Nosným programem jsou stále více rekonstrukce a opravy chátrajících mostů, zhotovování a opravy poškozených silničních povrchů a komunikací, provádění pozemních a průmyslových staveb, dále výroba asfaltových směsí, výroba čerstvého betonu a ocelových konstrukcí, dopravní značení a další doprovodné činnosti.
www.sam-cl.cz

Logo Svachovka

SVACHOVKA

Resort Svachovka se nachází ve vesničce Svachova Lhotka, uprostřed čisté přírody a golfového hřiště. V resortu se nacházejí Lázně Mladina, oáza klidu nejen pro hotelové hosty, kteří zde mohou využít masáže, koupele, vířivku, či krytý bazén s letní terasou. Součástí resortu jsou Pivovar Glokner, Destilérka SVACH, a restaurace Glokner. Svachovka nabízí také ubytování ve 3* a 4* pokojích či apartmánech Hotelu Svachův Dvůr, Depandanci Tee House a v nově vybudované Destilérce.
www.svachovka.cz

Logo LIPNO SERVIS

LIPNO SERVIS s.r.o.

Zimní dovolená na Lipensku je již neodmyslitelně spjata nejen s bruslením na zamrzlém Lipně, ale i s lyžováním nebo snowboardingem na perfektně zasněžených sjezdovkách a s možnostmi využití desítek kilometrů značených běžkařských tratí. Návštěvníci si mohou vybrat nejen z pestré nabídky zimních zážitků a aktivit, ale mohou navštívit také Aquaworld Lipno nebo Stezku korunami stromů. Pro nejmldší návštěvníky bude jistě zážitkem návštěva Hopsária Lipno.
www.lipno.info

Logo VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba

VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba

Spo­leč­nost Velimpex s.r.o. byla zalo­žena v květnu roku 2000 jako ryze pilař­ský závod. Od tech­no­lo­gicky méně náročné výroby jsme postupně vyrostli k vlast­nímu kon­strukč­nímu týmu, který pro naše kli­enty navr­huje spe­ci­fická řešení balení pro­duktů. Naše obaly ces­tují doslova po celém světě. Současný výrobní program sahá od stavebního řeziva, výroby palet a transportních beden až k výrobě patentovaného obalového systému Easy-Box, který je také jádrem naší produkce. 
www.velimpex.cz

Logo MANUFAKTURA 2017

MANUFAKTURA

MANUFAKTURA je značkou poctivé české kosmetiky inspirované českou tradicí a přírodou. Kosmetika Manufaktura je charakteristická obsahem originálních ingrediencí - českého piva, vína, karlovarské vřídelní soli, léčivých bylin a ovoce typických pro naše zahrady, sady a louky. Atraktivní doplňky pro domácí lázně - čaje, svíčky, masážní pomůcky, porcelán atd. jsou vyráběny na zakázku ve spolupráci s tradičními, kvalitními českými výrobci, které pro svou spolupráci Manufaktura vždy upřednostňuje.
www.manufaktura.cz

Logo POstavPO, s. r. o.

PostavPO s.r.o.


Stavební firma POstavPO byla založena Karlem Poláčkem v roce 1991. Původně pouze stavební činnost se rozšířila o realitní kancelář, inženýring, projekci a ostatní. V roce 2000 se transformovala na PostavPO s. r. o. (společnost s ručením omezeným). V současné době firma poskytuje komplexní servis od zajištění pozemku, zpracování projektu, vyřízení stavebního povolení a všech ostatních náležitostí, až po vlastní výstavbu a uvedení do provozu - ,,na klíč".
www.postavpo.czLogo Hotel Arcadie  2019

Hotel Arcadie

Hotel ARCADIE nabízí zcela nové ubytovací prostory v klidném prostředí v centru města Český Krumlov. Důraz je kladen na maximální pohodlí a ochranu soukromí hostů. Součástí objektu je hotelová restaurace ve sklepních prostorách, dále pizzerie a solná jeskyně.
www.hotelarcadie.cz

Logo ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s.

ČSAD AUTBUSY České Budějovice a.s.

Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. byla založena v roce 2003 jako nástupnická organizace společnosti ČSAD České Budějovice a.s., jejíž historie sahá až do roku 1949. Svou hlavní podnikatelskou činností, provozováním osobní autobusové dopravy - pravidelné linkové i nepravidelné zájezdové, navazuje na tradici svého zakladatele. 
www.busem.cz

Logo ACG REAL

ACG-REAL s.r.o.

Skupina ACG-Real zaměstnává odborníky se zkušenostmi z řízení a realizací staveb. Pyšnit se může realizací takových projektů, jako je výstavba hlavního terminálu letiště Ruzyně, centrála Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo centrála České spořitelny. Hlavní náplní podnikání konsorcia ACG-Real je stavební a developerská činnost. Konsorcium mj. zajišťuje kompletní výstavbu tak zvaně na klíč, včetně projekční a inženýrské činnosti.
www.acg-real.cz

logo CASTLE BRIDGE

HOTEL CASTLE BRIDGE

Hotel Castle Bridge naleznete na dotek od zámeckého mostu. I on podle svého vzoru nese nadčasové dvojité poselství - poskytuje svým hostům veškerý komfort přímo v historickém centru Českého Krumlova - města UNESCO a přesto nabízí poetickou atmosféru neobjeveného zákoutí na břehu řeky Vltavy.
www.castlebridge.cz

Logo CB AUTO

CB AUTO a.s.

Služby společnosti CB Auto zahrnují mnohem více než prodej a servis vozů. Tým pracovníků zákaznického servisu vám zabezpečí to, na co máte v rámci standardů prodávaných a servisovaných značek nárok, včetně zapůjčení náhradních vozů zdarma v rámci služeb firemním klientům, případně při havárii vašeho vozu. CB Auto nabízí značky a servis automobilů jakými jsou VW, ŠKODA, SEAT, MAZDA nebo KIA. 
www.cb-auto.cz

Logo Jednota 2020

Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Jednota Kaplice oslavila v roce 2009 již 90 let své existence. Hlavní činností družstva je uspokojování potřeb zákazníků v sortimentu potravinářského zboží s orientací na čerstvé potraviny a nepotravinářského zboží denní potřeby. Tradiční orientace na venkovského spotřebitele byla postupně rozšířena o sféru měst. Jednota Kaplice je členem skupiny spotřebních družstev Coop. Ve městě Český Krumlov provozuje 5 samoobsluh a největší maloobchodní jednotkou je supermarket TERNO.
www.jednotakaplice.cz

 

Mediální partneři

logo Deník

Deník

Českokrumlovský deník, dříve Českokrumlovské listy, vychází od 7. 5. 1994. V pravidelném rozsahu 16 až 32 stran přináší svým čtenářům aktuální zpravodajství nejen ze světa a z České republiky, ale především z jejich nejbližšího okolí.
Denně poskytuje na osmi až desíti stránkách informace z regionu a jeho obyvatelích všeho věku. Lidé se dočtou o denním dění nejen v okresním městě, ale i v malých obcích regionu. Velká pozornost je věnována sportu. Zkrátka si nepřijdou ani milovníci historie a kultury. Zajímavým problémům věnujeme celé stránky. V Deníku mají slovo také jeho čtenáři, dáváme prostor jejich názorům a připomínkám. Deník doplňují speciálně zaměřené přílohy.
Českokrumlovský deník náleží dovelké rodiny VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (VLP). Jde o vydavatelství, jež v České republice vydává přes sto regionálních titulů, z toho 75 regionálních deníků, mezi nimi dvě plzeňské mutace sever a jih, 27 týdeníků, z toho 9 samostatných a 18 vkládaných, dále bulvární celostátní deník ŠÍP a další časopisy. Průměrný denní náklad všech titulů VLP, cca 400 tisíc výtisků, si denně přečte cca 1,3 mil. čtenářů, což představuje 25 % trhu s novinovými tituly.
ceskokrumlovsky.denik.cz

logo Českokrumlovská televize

Českokrumlovská televize

Jsme vaše domácí televize, která se vždy snaží zachytit to nejzajímavější v celém Českokrumlovském regionu. Naším hlavním cílem je   zdokumentovat všechny významné kulturní a společenské akce. Prezentujeme města i obce, sportujeme s Vámi.Prostřednictvím celostátního vysílání informujeme diváky jak z našeho kraje, tak i z ostatních míst celé České republiky. Zároveň tím vytváříme archivní fond, který je skutečnou pamětí národa a zachycením času a událostí, ve kterých žijeme.
www.jc1.cz

 Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: