aktualizováno 17. 10. 2023

Živnostenské podnikání

aktualizováno 05.01.2012

Odbor obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (ohlašování živností, žádosti o koncese, oznámení změn, kontrolní činnost a další). Plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

Jako centrální registrační místo přijímá od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění přihlášky k registraci nebo oznámení pro správce daně a v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy i pro okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a úřady práce.

Je provozovatelem živnostenského rejstříku.

 1. osobně: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, budova B, 1. patro, Odbor obecní živnostenský úřad;
 2. popř. bez osobní účasti: korespondenčně poštou, podáním datovou zprávou na IDDS: 64pbvxc, elektronicky dle návodu zde: https://www.rzp.cz/elpod.html (nutný uznávaný elektronický podpis) či prostřednictvím kontaktních míst Czech POINTu.

 

je možné si předem rezervovat termín návštěvy pomocí rezervačního systému: on-line objednání schůzky s referentem odboru

nebo e-mailem či telefonicky (viz kontakty níže uvedené)

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. David Sobol
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: david.sobol@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 900
Ing. Jarmila Hálová
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jarmila.halova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 904
Bc. Jana Hrbáčková
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jana.hrbackova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 905
Bc. Markéta Jirsová
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů
E-mail: marketa.jirsova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 906
Bc. Andrea Srbená
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: andrea.srbena@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 902

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby.

Doklad totožnosti, finanční prostředky na případný správní poplatek (hotovost nebo platební kartu), další doklady v závislosti na učiněném podání či žádosti (např. doklady o odborné způsobilosti, souhlas vlastníka s umístěním sídla a další).

 • Ohlášení živnosti 1 000,- Kč
 • Žádost o koncesi 1 000,- Kč
 • Ohlášení další živnosti či podání další žádosti o koncesi v průběhu podnikání 500,- Kč.
 • Změna údajů (neuvedených v základních registrech) v živnostenském rejstříku 100,- Kč
 • Schválení ustanovení odpovědného zástupce u koncesované živnosti 500,- Kč
 • Výpis ze živnostenského rejstříku na žádost 20,- Kč za jednu stranu.

Provedení zápisu do živnostenského rejstříku při ohlášení nové živnosti a vydání výpisu jako průkazu živnostenského oprávnění do 5 pracovních dnů od ohlášení živnosti.

Rozhodnutí o udělení koncese do 30 dnů.

Vyřízení ostatních záležitostí obecně do 30 dnů ode dne podání.

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů
 • zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zákon č. 304/2013 sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • a další
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: