aktualizováno 16. 12. 2011

Management historického dědictví

aktualizováno 16.12.2011

Na první dvě fáze navazuje fáze třetí - vytvoření e-Management Planu, jehož stěžejními cíly jsou vytvoření uživatelsky maximálně jednoduché mapové aplikace přístupné přes internet „Management historického dědictví" a vytvoření internetové prezentace „Památka UNESCO".

Internetová prezentace

Internetová prezentace Českého Krumlova jako památky UNESCO byla vytvořena v rámci webových stránek www.ckrumlov.cz - sekce OBČAN. Obsahuje dokumenty a informace související se zapsáním památky historického jádra Českého Krumlova do Seznamu světového dědictví UNESCO. V rámci prezentace byly vytvořeny následující stránky:

• Památka UNESCO
• Zápis města na Seznam světového dědictví UNESCO
• Prohlášení o mimořádné univerzální hodnotě statku
• Management památky UNESCO - historické centrum města Český Krumlov
• Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov
• Rizikové faktory ohrožující památku UNESCO
• Památkově chráněná území a objekty
• Kulturní dědictví
• Projekty na území města
• Výročí zápisu města na Seznam světového dědictví UNESCO
• Otáčivé hlediště v Českém Krumlově

Mapová aplikace

Město Český Krumlov pokračuje v rozvoji mapové aplikace „Management historického dědictví". V roce 2011 byly v rámci třetí fáze projektu Management plán pro historické centrum města Český Krumlov doplněny nové vrstvy sledovaných indikátorů (struktura obyvatel, ubytovací kapacity, program regenerace památkově chráněných území, doprava) a aktualizovány vrstvy vytvořené v předchozích fázích projektu (označování provozoven a propagace, zábory veřejných prostranství, projekty a vize, či majetková struktura nemovitostí). U většiny vrstev sledovaných indikátorů je navíc odkaz na statistické údaje ve formě PDF dokumentu.

Management historického dědictví - AJAX klient pro veřejnost

Management historického dědictví - AJAX klient pro veřejnost 

Nové vrstvy sledovaných indikátorů vč. statistických údajů v PDF

Nové vrstvy sledovaných indikátorů vč. statistických údajů v PDF

Mezi podkladové mapy přibyly Císařské otisky Stabilního katastru z roku 1826. Společně s pasportem nemovitých památek a historickými leteckými snímky je tak možné sledovat vývoj památky UNESCO nejen v dobách dávno minulých, ale za pomoci sledovaných indikátorů sledovat rozvoj v posledních letech. Aplikace tak mimo jiné slouží i jako zdroj podkladů v rozhodovacích procesech při ochraně památky.

Císařské otisky stabilního katastru (1826)

Císařské otisky stabilního katastru (1826)

Aplikaci je vytvořena ve dvou mapových klientech s připojením několika databází:

• Veřejná mapová část je v uživatelsky jednoduchém tzv. AJAX klientu společnosti T-MAPY spol. s r.o. Tato technologie je v souladu se současnými trendy a je zaměřena na využití nejširší veřejností díky rychlosti načítání, snadnému užití a možnosti vyhledávání památek či adres. V letošním roce byla doplněna anglická a německá mutace mapového klienta. Přepínací tlačítka navíc umožňují jednoduše přepínat mezi dalšími mapovými klienty určenými veřejnosti - Turistická mapa a Mapa pro občany a podnikatele.

Anglická a německá jazyková mutace

Anglická a německá jazyková mutace

• Interní mapa s rozšířeným obsahem, která slouží jako správcovské řešení a kde mimo jiné odpovědní pracovníci editují data ke sledovaným indikátorům je vytvořena v tzv. GIS klientu. 

• Databáze tvoří Pasport památek (nemovité památky), GIS objekty (sledované indikátory) a Fotoarchiv (geolokalizované fotografie).

Tento projekt vznikl v rámci zpracování Management plánu pro historické centrum města Český Krumlov - 2. a 3. fáze. Jedná se o projekt, který byl finančně podpořen Ministerstvem kultury.

Management plán je systém kontroly, ochrany a regulace využívání a rozvoje památky UNESCO. Předpokládaným přínosem by měl být vznik dlouhodobé koncepce města v oblasti péče o památku UNESCO, monitoring, management v oblasti ochrany a hospodaření s historickým statkem.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov