aktualizováno 16. 12. 2011

Management historického dědictví

aktualizováno 16.12.2011

Na první dvě fáze navazuje fáze třetí - vytvoření e-Management Planu, jehož stěžejními cíly jsou vytvoření uživatelsky maximálně jednoduché mapové aplikace přístupné přes internet „Management historického dědictví" a vytvoření internetové prezentace „Památka UNESCO".

Internetová prezentace

Internetová prezentace Českého Krumlova jako památky UNESCO byla vytvořena v rámci webových stránek www.ckrumlov.cz - sekce OBČAN. Obsahuje dokumenty a informace související se zapsáním památky historického jádra Českého Krumlova do Seznamu světového dědictví UNESCO. V rámci prezentace byly vytvořeny následující stránky:

• Památka UNESCO
• Zápis města na Seznam světového dědictví UNESCO
• Prohlášení o mimořádné univerzální hodnotě statku
• Management památky UNESCO - historické centrum města Český Krumlov
• Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov
• Rizikové faktory ohrožující památku UNESCO
• Památkově chráněná území a objekty
• Kulturní dědictví
• Projekty na území města
• Výročí zápisu města na Seznam světového dědictví UNESCO
• Otáčivé hlediště v Českém Krumlově

Mapová aplikace

Město Český Krumlov pokračuje v rozvoji mapové aplikace „Management historického dědictví". V roce 2011 byly v rámci třetí fáze projektu Management plán pro historické centrum města Český Krumlov doplněny nové vrstvy sledovaných indikátorů (struktura obyvatel, ubytovací kapacity, program regenerace památkově chráněných území, doprava) a aktualizovány vrstvy vytvořené v předchozích fázích projektu (označování provozoven a propagace, zábory veřejných prostranství, projekty a vize, či majetková struktura nemovitostí). U většiny vrstev sledovaných indikátorů je navíc odkaz na statistické údaje ve formě PDF dokumentu.

Management historického dědictví - AJAX klient pro veřejnost

Management historického dědictví - AJAX klient pro veřejnost 

Nové vrstvy sledovaných indikátorů vč. statistických údajů v PDF

Nové vrstvy sledovaných indikátorů vč. statistických údajů v PDF

Mezi podkladové mapy přibyly Císařské otisky Stabilního katastru z roku 1826. Společně s pasportem nemovitých památek a historickými leteckými snímky je tak možné sledovat vývoj památky UNESCO nejen v dobách dávno minulých, ale za pomoci sledovaných indikátorů sledovat rozvoj v posledních letech. Aplikace tak mimo jiné slouží i jako zdroj podkladů v rozhodovacích procesech při ochraně památky.

Císařské otisky stabilního katastru (1826)

Císařské otisky stabilního katastru (1826)

Aplikaci je vytvořena ve dvou mapových klientech s připojením několika databází:

• Veřejná mapová část je v uživatelsky jednoduchém tzv. AJAX klientu společnosti T-MAPY spol. s r.o. Tato technologie je v souladu se současnými trendy a je zaměřena na využití nejširší veřejností díky rychlosti načítání, snadnému užití a možnosti vyhledávání památek či adres. V letošním roce byla doplněna anglická a německá mutace mapového klienta. Přepínací tlačítka navíc umožňují jednoduše přepínat mezi dalšími mapovými klienty určenými veřejnosti - Turistická mapa a Mapa pro občany a podnikatele.

Anglická a německá jazyková mutace

Anglická a německá jazyková mutace

• Interní mapa s rozšířeným obsahem, která slouží jako správcovské řešení a kde mimo jiné odpovědní pracovníci editují data ke sledovaným indikátorům je vytvořena v tzv. GIS klientu. 

• Databáze tvoří Pasport památek (nemovité památky), GIS objekty (sledované indikátory) a Fotoarchiv (geolokalizované fotografie).

Tento projekt vznikl v rámci zpracování Management plánu pro historické centrum města Český Krumlov - 2. a 3. fáze. Jedná se o projekt, který byl finančně podpořen Ministerstvem kultury.

Management plán je systém kontroly, ochrany a regulace využívání a rozvoje památky UNESCO. Předpokládaným přínosem by měl být vznik dlouhodobé koncepce města v oblasti péče o památku UNESCO, monitoring, management v oblasti ochrany a hospodaření s historickým statkem.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: