aktualizováno 20. 2. 2023

Město chce modernizovat kamerový dohlížecí systém

Rada města projednala mimo jiné tyto body:

Dotace na městský kamerový systém

Město podá žádost o dotaci Ministerstva vnitra ČR na rozšíření a modernizaci městského kamerového dohlížecího systému. Předpokládané výdaje na akci činí 388 tisíc korun, maximální výše dotace může v tomto případě činit až 350 tisíc korun. „Město by rádo provedlo modernizaci kamerového serveru včetně úložiště, který je tvořen původními technologiemi a nyní je bez možnosti dalšího vylepšení, neumožňuje aktualizaci operačního systému a má problémy s velkým objemem dat. Dále modernizovalo jednu z kamer v centru města a MW spoj v Lipové ulici,“ uvádí místostarosta Zbyněk Toman. Navrhovaná modernizace umožní rychlejší a přesnější práci s kamerovým systémem, zlepší kvalitu obrazu a nový systém umožní rozšiřování sledovaného území a prodlouží dobu uložení záznamu. Tento upgrade je žádoucí nejen pro městskou policii, která systém spravuje, ale i pro další kriminality Policie ČR.

Technické opatření Havraní skály

Technické zajištění Havraní skály musí projít revizí. Radní proto schválili zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele, který provede revizní práce, obnovení technického zajištění a nezbytné údržbové práce, zejména očištění skalních ploch a odstranění vegetace. Předpokládané náklady na zakázku jsou stanoveny na 650 tisíc korun. Součástí dodávky má být také sepsání závěrečné zprávy, ve které budou uvedeny zásadní informace o stavu skalního svahu.

Hodnotící komise Programu podpory 2023

Do 15. února měli organizace, spolky, soubory i jednotlivci možnost žádat o dotaci z Programu podpory města na rok 2023. Rada jmenovala členy hodnotících komisí, jejich složení je zveřejněno na stránkách města www.ckrumlov.cz/dotace/.

Mezinárodní kampaň vlajka pro Tibet

Český Krumlov se zapojí do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“. Radní schválili vyvěšení vlajky i pro letošní rok. „Rada města rozhodla o vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března k uctění památky obětí násilného potlačení protičínského povstání v roce 1959 a také k připomenutí, že každý národ, který brání svoji svobodu a nezávislost proti agresorovi, si zaslouží respekt“ uvádí starosta města Alexandr Nogrády. Český Krumlov se ke kampani připojil poprvé v roce 2006. Za loňský rok se do akce zapojilo 853 obcí.

Radní také jednali o dotaci pro FK Slavoj na opravy škod po povodni, organizačním zajištění trhů na letošní městské akce nebo o rozpočtových opatřeních.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: