aktualizováno 17. 8. 2016

Odpadový zpravodaj - kapitola kuchyňské zbytky

aktualizováno 17. 8. 2016

Gastroodpady, tzn. odpady z kuchyní a stravoven jsou v Českém Krumlově poměrně výrazným problémem s ohledem na množství restauračních zařízení v historickém centru města.

Jejich likvidaci bohužel často podnikatelé řeší odkládáním do nádob na směsný komunální odpad. To vede k zásadním problémům při vývozu (jen málokdo by vydržel zápach linoucí se z nádoby při jejím výsypu, nemluvě o výluhu, odkapávajícím z nádob). Pro uživatele pak uvedené znamená nepříjemné vjemy s tím spojené - zápach, znečištěné kontejnery, výskyt hlodavců a toulavých koček a psů. Přitom při adekvátním využívání jednotlivých nádob a dodržování základních postupů při nakládání s jednotlivými druhy odpadu by uživatelský komfort mohl být na zcela jiné úrovni.

Město se o změnu pokouší např. výstavbou stanovišť s novými typy kontejnerů, které eliminují zápach, znemožňují odebírání odpadu z nádob a nejsou esteticky závadným prvkem veřejného prostoru. „S ohledem na mnoho kladných ohlasů na nové kontejnery u parkoviště P3 v blízkosti Domu dětí a mládeže (dále DDM) a v Pivovarské ulici jsme doufali, že dojde i ke změně přístupu ze strany uživatelů. Věříme, že těch, kteří se svými odpady adekvátně nenakládají, je pouze hrstka a dovolujeme si jim připomenout jejich povinnost kuchyňské odpady odděleně shromažďovat a následně je likvidovat prostřednictvím příslušných firem," uvedla mluvčí města Petra Nestávalová. Firmy si pro odpad přijedou až do provozovny a podnikatel tedy není nijak zatěžován nutností odpad vozit na určené místo. Seznam firem, zajišťujících likvidaci gastroodpadů, je k nahlédnutí na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje.

V dané souvislosti je na místě upozornění, že zkrmování domácím zvířatům je také zakázáno.

Splachování kuchyňských zbytků do veřejné kanalizační sítě je také nevhodným řešením, neboť dochází ke zvýšenému výskytu hlodavců, zanášení kanalizačního řadu a následně i výraznému omezení jeho funkčnosti. Z uvedeného je zřejmé, že používání kuchyňských drtičů odpadů v provozovnách je zakázáno.

Základním důvodem pro stanovení přesného systému pro nakládání s tímto druhem odpadu je nebezpečí šíření infekcí.

Kontejnery jsou výhradně určené pro příslušné druhy odpadů - např. odkládáním stavební suti došlo v posledních 14 dnech k opakovanému poškození nových nádob u DDM. Znamená to nejen zvýšené náklady z rozpočtu města, ale i omezení kapacity stanovišť po dobu opravy a s tím související negativní jevy výše zmiňované.

K odkládání ostatních odpadů, např. vysloužilých elektrozařízení (lednice, mikrovlnné trouby, sporáky apod.) a objemného odpadu (nábytek) slouží služby sběrného dvora (otevírací doba: pondělí a středa 14.30 - 18.00 hod, sobota 10.00 - 16.00 hod.)

„Jak jsme již opakovaně upozorňovali, stanoviště jsou monitorována kamerovým systémem a uživatelům, kteří nastavená pravidla nedodržují, hrozí finanční sankce. Dalším opatřením, jehož cílem je zajistit pořádek a čistotu v okolí nádob bude i namátková kontrola původců, resp. obsahu jimi odkládaných odpadů. Žádáme tedy podnikatele, aby své zaměstnance, kteří s odpadem nakládají, řádně instruovali," doplnila mluvčí.

 

Přeplněné kontejnery u DDM

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: