aktualizováno 6. 4. 2021

Český Krumlov zahájil projednávání návrhu nového územního plánu. Veřejnost k němu může zasílat připomínky

Město Český Krumlov aktuálně pracuje na novém územním plánu, jehož přípravy teď vstoupily do fáze, kdy se k návrhu může vyjádřit veřejnost. Původní termín pro zasílání připomínek stanovený do 8. dubna 2021 se prodlužuje do 6. května 2021.

Nový územní plán připravuje město Český Krumlov několik let a chce ho mít hotový do konce roku 2022. Přípravy se nyní nachází ve fázi tzv. společného jednání, to znamená za účasti pořizovatele, určeného zastupitele, zástupců dotčených orgánů a sousedních obcí, ale bez přímé účasti veřejnosti. Nicméně kdokoli z veřejnosti může k návrhu podávat do 6. května 2021 své připomínky. Návrh je zveřejněn na webu města https://www.ckrumlov.cz/cz/novy-uzemni-plan/, výkresy jsou k dispozici na geoportálu https://geoportal.ckrumlov.cz/mapa/uzemni-plan-navrh/.

„Proces jsme kompletně digitalizovali, výkresy nového územního plánu máme v interaktivní mapě, kde se dají kombinovat s leteckými snímky. Připomínkování textové i výkresové části probíhá pomocí on-line formulářů, což je pro obyvatele velmi komfortní způsob, jak se k návrhu vyjádřit,“ uvádí vedoucí Odboru úřad územního plánování Jana Hermanová.

Pořízení nového územního plánu schválilo zastupitelstvo města v červnu 2012, poté následoval výběr jeho zpracovatele a příprava podkladů pro zadání nového územního plánu. To bylo zastupitelstvem města schváleno v srpnu 2016 a doplněno v červnu 2018. Na základě schváleného a doplněného zadání od té doby probíhá zpracovávání návrhu nového územního plánu, který je nyní připraven k projednávání a může se k němu vyjádřit veřejnost.

Územní plán je naprosto klíčový dokument, který stanovuje, jakým způsobem se bude v příštích letech město rozvíjet. Řeší například budoucí podobu veškerých ploch v území města a je velmi podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce např. z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění výrobních areálů nebo komunikací, veřejných inženýrských sítí, ploch pro bydlení atd.

„Je důležité si uvědomit, že územní plán ovlivňuje možnosti budoucího využívání všech pozemků a staveb ve městě, dále vymezuje, zda se smí, či nesmí na pozemcích stavět, stanovuje způsob, kterým mohou být pozemky a stavby užívány, určuje základní podmínky využití ploch, např. výškovou regulaci zástavby, počet nadzemních podlaží, procento zastavění pozemku atd.,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann, který je určeným zastupitelem pro územní plánování.  

Každý záměr výstavby, změny stavby, změny využití pozemku či stavby musí být v souladu s platným územním plánem. Pro stavby nebo záměry, které nejsou v souladu s územním plánem, nesmí žádný úřad vydat povolení, tedy například územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Je proto občansky prospěšné zajímat se o územní plán již nyní, v době jeho vzniku.

Pokud tedy obyvatelé vlastní na území města nemovitost, chtějí nějakou nemovitost koupit, chtějí stavět nebo prostě chtějí ovlivňovat, co se ve městě, ve kterém žijí, staví a co se tu děje, je důležité a nezbytné, aby se ve vlastním zájmu již nyní seznámili s obsahem návrhu nového územního plánu.

Připomínky lze doručit i písemně na adresu: Městský úřad, Odbor úřad územního plánování, Kaplická 439, Český Krumlov. Do návrhu nového územního plánu lze nahlédnout také v kanceláři Odboru úřad územního plánování, dveře č. V119 v budově městského úřadu v Kaplické ulici (1. patro – ochoz), nejlépe v termínu domluveném předem (tel. 380 766 704, e-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz). Případné dotazy lze položit rovněž na uvedené telefonní číslo či e-mailovou adresu. 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: