aktualizováno 10. 2. 2011

Jak pokračují práce v projektu klášterů?

aktualizováno 10.02.2011

Město Český Krumlov na konci ledna odevzdalo první monitorovací zprávu k projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Tento dokument popisuje stav projektu od jeho začátku v roce 2007 do konce roku 2010. Projekt revitalizace areálu klášterů je v tuto chvíli ve fázi realizace historických průzkumů a přípravy projektových dokumentací. Stavební povolení alespoň na jednu významnou část musí město získat do konce května. „Rada města v lednu vybrala projekční kanceláře v rámci vyhlášené veřejné zakázky, v prosinci loňského roku zastupitelé zvolili řídící výbor projektu a v listopadu jsme převedli majetek v areálu klášterů z dceřiné společnosti na město. Z rozpočtu projektu bylo do konce roku 2010 čerpáno 2,5 milionu Kč. Je před námi velké množství práce, projekt běží na plné obrátky a já věřím, že se nám vše podaří včas stihnout," sdělil starosta města a předseda řídícího výboru projektu Dalibor Carda.
„Monitorovací zpráva se odevzdává pravidelně zprostředkujícímu subjektu, kterým je Ministerstvo kultury. Touto zprávou informujeme poskytovatele dotace o stavu realizace projektu. Ve zprávě jsou například údaje o financování projektu nebo upřesnění plánu dalšího postupu," sdělil koordinátor projektu Jan Vondrouš.
Projekt revitalizace významné části historického centra by se nemohl uskutečnit bez souhlasu Zastupitelstva města Český Krumlov. „Jsme si vědomi hodnoty tohoto území a jedinečné šance, jak využít 300 milionů Kč z externích zdrojů, abychom komplex areálů opravili a zpřístupnili českokrumlovské veřejnosti. Není o čem diskutovat, tyto peníze nebylo možné použít na jiné účely, mohli jsme je pouze odmítnout, a to by od nás nebylo správné. Jsem rád, že nové zastupitelstvo dalo klášterům zelenou," vyjádřil se starosta města Dalibor Carda.
V současné době probíhá jednání o uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu klášterů. Rada města v polovině ledna schválila výběr nejvhodnějších nabídek, které vzešly z veřejné zakázky. Pro areál bývalého kláštera minoritů bude projektové dokumentace připravovat společnost IKP Consulting Engineers, s.r.o. a pro areál bývalého kláštera svaté Kláry to bude sdružení více projekčních kanceláří pod vedením společnosti Masák & Partner, s.r.o. Ihned po podepsání smlouvy zahájí projekční kanceláře přípravu projektů tak, aby město získalo stavební povolení nejpozději do 31. května letošního roku. Do konce srpna 2011 musí být vydáno stavební povolení na celý areál. V prosinci letošního roku by měl být vybrán zhotovitel stavby a rekonstrukce by měla začít v lednu 2012. Plánované ukončení je v dubnu 2014. Od 1. května 2014 by v areálu klášterů měli zahájit činnost partneři projektu.

Webové stránky projektu revitalizace areálu klášterů - www.ckrumlov.cz/klastery

Související odkazy

Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Logo IOP - Ministerstvo kultury

Šance pro Váš rozvoj.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: