aktualizováno 16. 2. 2012

Projekt revitalizace areálu klášterů pokračuje

aktualizováno 13.10.2010

Rada města Český Krumlov v pondělí 11. října 2010 schválila zadávací dokumentaci zadávacího řízení veřejné zakázky na Zpracování projektové dokumentace oprav a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov. Veřejná zakázka je rozdělená na dvě části - areál bývalého kláštera minoritů a areál bývalého kláštera řádu sv. Kláry. Výběrové řízení bude vyhlášeno po schválení dokumentace k této veřejné zakázce od Ministerstva kultury ČR. Podle platných podmínek poskytovatele dotace musí město Český Krumlov předložit stavební povolení alespoň na jednu podstatnou stavbu do dvanácti měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy do 31. května 2011. Projektový tým pod vedením koordinátora Jana Vondrouše pracuje podle sjednaného harmonogramu a naplňuje jednotlivé fáze a kroky projektu schváleného Zastupitelstvem města Český Krumlov.

„Projekt revitalizace areálu klášterů je životaschopný a pracuje na něm tým lidí - koordinátor, metodik, vedoucí oddělení IOP a ekonomka projektu na Městském úřadě Český Krumlov. Jsou připraveni manažeři tematických programových oblastí. Oddělení IOP funguje od října v samostatné kanceláři na radnici. Celý tým pracuje podle schváleného harmonogramu a usiluje o to, aby se podařilo zrevitalizovat významnou část historického centra Českého Krumlova, " sdělila místostarostka Jitka Zikmundová.

Na pondělním jednání rady města bylo schváleno zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace komplexu klášterů. „Vzhledem k objemu a složitosti prací jsou projekční práce rozděleny na dvě části - klášter klarisek a klášter u minoritů. Předpokládáme, že u kláštera minoritů bude méně náročný celý proces a dříve bude vydáno stavební povolení. Čekáme ještě na vyjádření ministerstva kultury, které by mělo v nejbližších dnech akceptovat toto rozdělení, které jsme oznámili jako změnu v projektu. Hned po schválení Ministerstvem kultury ČR bude veřejná zakázka podle všech pravidel zveřejněna," doplnil koordinátor projektu Jan Vondrouš.

V současné době probíhají podpůrné činnosti v rámci přípravy projektu a dosažení podmínky pro získání stavebního povolení do 31. května 2011. Rada města Český Krumlov schválila 4. října 2010 vyhlášení veřejné zakázky na stavebně historické průzkumy, 11. října 2010 schválila veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci a v listopadu by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na zpracování návrhu interiérů. Projektový tým zahájil přípravu programových činností s partnery projektu.

Jedním z dalších kroků, které je třeba v projektu udělat, je zpracovat a odevzdat tzv. monitorovací zprávu. „V otázce odevzdání pravidelné monitorovací zprávy jsme čekali na schválení zprávy od zastupitelstva města, to ale na zářijovém jednání nepřijalo k projednávanému bodu žádné usnesení. Rada města na pondělním jednání pověřila mě, abych monitorovací zprávu včetně příloh za město podepsal. Čekáme ještě na vyjádření Ministerstva kultury k předloženým změnám projektu a poté dopracujeme monitorovací zprávu a v termínu ji podáme," vysvětlil koordinátor projektu Vondrouš. 

Po zářijovém jednání Zastupitelstva města Český Krumlov zůstává nedořešena otázka převodu majetku z dceřiné společnosti Českokrumlovský rozvojový fond na město Český Krumlov. „Na posledním jednání zastupitelstva projednávali zastupitelé uzavření smlouvy o převodu kláštera klarisek na město na základě dříve zastupitelstvem schválené a již podepsané smlouvy o smlouvě budoucí. Žádné usnesení v této věci nebylo přijato. Otázka převodu majetku zůstává otevřená a měla by být dořešena na dalším jednání zastupitelstva města co nejdříve po komunálních volbách," sdělil ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu Miroslav Reitinger.

Fakta o projektu

Název: Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov

Registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/01.06132

Místo realizace: město Český Krumlov

Celkové výdaje projektu: 325 314 692 Kč

Celková výše podpory: 323 249 692 Kč 

Cíle projektu: Primárním cílem je revitalizace areálu pro poskytování moderních kulturních a vzdělávacích služeb různým skupinám odborné a laické veřejnosti jako vzorového projektu obnovy a využití významných památek obdobného typu. Sekundárním cílem je zatraktivnit historické jádro pro obyvatele a celé město pro návštěvníky a investory.

Termín realizace: 2010-2014

Partneři projektu: Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s., Střední umělecko-průmyslová škola svaté Anežky České, Sdružení barokního souboru Hofmusici, Umělecká beseda Český Krumlov

Přípravná fáze projektu byla zahájena 3. prosince 2007. Projektový záměr schválilo Ministerstvo kultury 21. ledna 2008 a studii jednoduché finanční udržitelnosti projektu 3. prosince 2008. Dne 27. srpna 2009 schválilo Zastupitelstvo města Český Krumlov předložení žádosti o poskytnutí podpory včetně studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu a dalších příloh do první kontinuální výžzvy IOP. Žádost byla podána 24. září 2009. Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsal ministr kultury Václav Riedlbauch 31. května 2010. Dne 2. června 2010 ministr kultury navštívil a slavnostně předal Rozhodnutí o poskytnutí dotace místostarostce Českého Krumlova Jitce Zikmundové. Oficiálním zatupováním města Český Krumlov v jednáních s Ministerstvem kultury o projektu pověřily Rada města Český Krumlov a Zastupitelstvo města Český Krumlov svými usneseními koordinátora projektu Jana Vondrouše. Žádný orgán města Český Krumlov nikdy nepřijal žádné usnesení, které by zpochybňovalo zájem města o pokračování v realizaci projektu.

 

Projekt  Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Logo IOP - Ministerstvo kultury

Šance pro Váš rozvoj.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: