aktualizováno 12. 8. 2011

Harmonogram oprav komunikací v Českém Krumlově pro rok 2011

aktualizováno 11.08.2011

Aktuálně

V měsíci srpnu budou frézovány poškozené plochy komunikací a opraveny uliční vpusti v lokalitách:
Křížová, Pod Hrází, U Sáňkařské dráhy, Šumavská, Stinná, V Zátiší, Vyšný (úsek okolo kasáren), Pod Horou - napojení na Rožmberskou.

Plánované opravy komunikací v Mapě pro občany

NÁZEV KOMUNIKACE                                     PLÁNOVANÉ PRÁCE                                        TERMÍN                             
Kaplická oprava výtluků  31. 7.
Míru oprava metodou Turbo  30. 6.
Nové Dobrkovice - za Polečnicí vyfrézování u křižovatky před ČSAD, ojedinělé výtluky   30. 6.
Nové Spolí obrubníky výměna u č. p. 47  31. 7.
Pod Horou propadlý překop, frézovat 3,5*10 m + napojení na Rožmberskou   31. 7.
Křížová - podíl rybníka odfrézování poškozených míst  31. 7.
Stinná UV u č. p. 574 a 492  31. 7.
Špičák oprava betonové dlažby 50x50  31. 8.
Šumavská UV u č. p. 495  31. 7.
U sáňkařské dráhy překopy, frézovat u bytovek, výtluky a poklop  31. 7.
V Zátiší překopy propadlé u č. p. 262, 306 - frézovat 6*10 a 6*6 šoupátka   31. 7.
vjezd u zámecké zahrady odfrézování poškozených míst  31. 8.
Vyšehrad oprava před hotelem Vyšehrad, u Jegorova k bytovkám, UV,
u č. p. 183 frézovat a výtluky
 30. 6.
Vyšehrad - kolem FÚ vyfrézování u č. p. 183  30. 6.
Vyšehradská příjezd od Paraplíčka cca 150 m2 vyfrézovat  30. 6.
Vyšný oprava výtluků u kasáren  30. 6.
Za Tavírnou oprava překopu, oprava nájezdu do Rožmberské  31. 7.
Zahradní příjezd k bytovkám, vč. chodníku  30. 10.
opěrka Nové Spolí u č. p. 20 oprava opěrky a osazení obrubníků  20. 6.
skládka oprava kanalizace váha  31. 8.
Zámecká zahrada - Dubík pouze srovnat a doplnit asfaltovým recyklátem  31. 8.
 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov