aktualizováno 15. 1. 2021

Pasport hřišť a sportovišť - nástroj na efektivní správu sportovní infrastruktury města

Pasport = evidence hmotného a nehmotného majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci.
Pasport hřišť a sportovišť města Český Krumlov = interní agendová mapová aplikace Geoportálu města, která umožňuje vést strukturovaný přehled o počtech prvků vybavení hřišť a sportovišť, eviduje provedené i plánované revize a opravy a zobrazuje umístění těchto prvků v mapě města.

Mgr. Martin HákMgr. Martin Hák, místostarosta města:

"V roce 2020 jsme ve spolupráci se Zdeňkem Moravcem z Odboru informatiky a Martinem Tomkou, ředitelem Pro-sportu vytvořili ze šanonů a z vizuální paměti digitální přehled všech sportovišť na území města. Vrstva Sportování v mapě pro veřejnost ukazuje, kde se každé hřiště nachází. Další úrovní je nástroj pro správce a provozovatele - pasport hřišť a sportovišť. Atributy hřišť se totiž dají použít nejen k vyhledání v mapě, ale i k analytickým a plánovacím účelům. Víte například, že ve městě existuje 18 skluzavek, 28 pískovišť nebo 6 volejbalových hřišť? Když tyto součty promítneme do správy, údržby nebo obnovy, tak se dostáváme ke zjištění, že detailní pasportizace majetku on-line a na jednom místě je systematické řešení, které nám pomůže lépe plánovat a investovat do sportovní infrastruktury.

Cílem důsledné evidence je tedy efektivní správa, údržba i rozvoj sportovní infrastruktury celého města. Bez přesných a aktuálních dat tento úkol nejde splnit. Český Krumlov čeká celá řada sportovních investic do veřejných nebo školních zařízení. Pevně věřím, že jednotná on-line databáze v pasportu hřišť a sportovišť nám v těchto počinech pomůže."

Chceme na jednom místě evidovat veškerá data, které pro svou práci potřebujeme, tato data budou k dipozici i pro potřebu provozovatelů. Jsou to typy a počty sportovišť, kdy a kým bylo hřište vybudováno, jejich rozmístění na mapě města. U dětských hřišť nás zajímá rozklad na jednotlivé prvky, kdy proběhla jejich poslední revize nebo obnova a přesun jednotlivých prvků, ceny oprav, revizí, přesunů nebo likvidací. V kartě každého sportovního prvku chceme vidět fotodokumentaci, technické listy, evidenci záruk atd. Z dat se poté může získat třeba i databáze jednotlivých dodavatelů.

Pro správce obsahu je připraven seriál video návodů:

Pasport hřišť a sportovišť 01 - přihlášení a přehled aplikace (5 min.)

Pasport hřišť a sportovišť 02 - založení a editace hřiště nebo sportoviště (15 min.)

Pasport hřišť a sportovišť 03 - vložení a editace hracích prvků nebo vybavení (15 min.)

Pasport hřišť a sportovišť 04 - vložení a editace opravy nebo revize hřiště nebo hracích prvků

Máme ve škole více hřišť, mám je evidovat jako jedno velké hřiště nebo jako více hřišť?

Hřiště nebo sportoviště si můžeme představit jako šanon. V atributech hřiště (obálka šanonu) se vyplňuje popis hřiště, druh sportu, přikládají se fotky atd. Ke hřišti se přiřazují prvky (jako fólie do šanonu).
Pokud je to tedy možné, tak pro každé trochu samostatnější hřiště vytvořte samostatný záznam, ať se pod jedním hřištěm neplete více informací různého druhu. Může se tedy v jedné škole založit např. "asfaltové hřiště před školou" a "víceúčelové hřiště za školou". Naopak v případě hřišť v mateřských školách, které je většinou rozmístěno kolem celé budovy, stačí zakreslit jedno velké území jako jedno "hřiště v mateřské škole".

Mám evidovat jen venkovní hřiště nebo i tělocvičnu?

Kromě venkovních sportovišť chceme sledovat i vnitřní sportoviště a jejich vybavení, tedy i tělocvičny (v pasportu jsou založené jako samostatná sportoviště).

Když uložím záznam v pasportu, vidím ho jen já nebo všichni?

Pasport hřišť je centrální aplikace geoportálu města Český Krumlov, takže data vidí všichni správci pasportu a dále vybraní uživatelé.

Dotazy ke strategii a využívání pasportu hřišť a sportovišť:
Mgr. Martin Hák
místostarosta města
cestovní ruch a sport
martin.hak@ckrumlov.cz
tel.: +420 777 723 267

Dotazy, náměty a připomínky k používání aplikace Pasport hřišť a sportovišť:
Ing. Zdeněk Moravec
Správce GIS
Odbor Informatiky
Městský úřad Český Krumlov
zdenek.moravec@ckrumlov.cz
tel.: +420 770 166 193

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: