aktualizováno 25. 11. 2009

Z Vary bude odstraněna provizorní panelová komunikace

25. listopadu 2009

Práce na protipovodňových opatřeních na horní části Vltavy v Českém Krumlově se blíží ke konci. V těchto dnech probíhají dokončující drobné práce nad jezem pod zámkem, na Ostrově jsou finalizovány terénní úpravy a opevnění a technika se přesune na břehy pod Lazebnickým mostem. V pondělí 30. listopadu začne stavební firma rozebírat provizorní panelovou komunikaci na Vaře u Benešova mostu. Demontáž si vyžádá dopravní omezení zejména v pondělí 30. listopadu 2009. Od 10 hodin do 16 hodin nebude průjezdná část Kájovské ulice ze směru od náměstíčka na Vaře a od Benešova mostu. Do centra se automobily dostanou přes Latrán a z města pak Horní ulicí, v níž bude dočasně změněn směr jízdy (z náměstí Svornosti nahoru). Provoz v Horní ulici i v Linecké ulici před Benešovým mostem budou řídit strážníci Městské policie Český Krumlov.

Práce na odstranění panelů dočasně ochraňujících dlažbu u Benešova mostu a v části Kájovské či Hradební ulice zaberou nejvýše pět dní. „V pondělí bude na místě těžká stavební technika a jeřáb, který bude demontovat provizorní panelovou cestu a nakládat panely k odvozu. V  následujících čtyřech dnech, tedy od úterý do pátku, přesuneme jeřáb mimo Kájovskou ulici a budeme pokračovat s úklidem a odstraňováním panelů. Dlouhodobější uzavírku pak již neplánujeme," sdělil výrobní ředitel stavební firmy Zvánovec Miloslav Šafář.

„Jsem velice ráda, že se daří naplňovat harmonogram prací, který s investorem i stavební firmou pravidelně každých čtrnáct dní na koordinační schůzce probíráme a aktuálně řešíme případné vlivy na život ve městě. Po odstranění panelů z Vary bude provedena revize stavu povrchu komunikací, včetně Linecké ulice, kudy projížděla několik měsíců těžká stavební technika. Případná poškození by mohla být opravena v jarních měsících a město by mělo zpět převzít komunikace v dobrém stavu," uvedla místostarostka Jitka Zikmundová.

Podle harmonogramu budou práce postupovat v následujících měsících takto:

  • Dlažby první části brodu u pivovaru
  • Zřízení druhé larsenové jímky a následně dlažby druhé části brodu
  • Leden - shybka - dle počasí
  • Od poloviny ledna - dlažby od Lazebnického mostu - dle počasí
  • Leden - nový ostrov
  • Současně bude probíhat opevnění břehů lomovým kamenem a průběžně prohrábka řeky ve spodní části okolo pivovaru

Protipovodňová opatření prvních dvou etap (prohrábka a zpevnění svahů) byla zahájena 4. května 2009, příprava stavby začala o dva týdny dříve. Investice těchto dvou etap si vyžádají 86 milionů Kč. Investorem je státní podnik Povodí Vltavy. Realizátorem stavebních prací je společnost Zvánovec, a.s. Povinnost pečovat o koryta vodních toků, odstraňovat překážky odtoku vody a zajišťovat úpravu koryt stanovuje správcům toků zákon o vodách. Průběžně aktualizované informace o úpravě koryta a prohrábce řeky Vltavy jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/vltava.

Související odkazy

Aktuální fotografie

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov