aktualizováno 28. 4. 2009

Ostrov z centra Českého Krumlova nezmizí

28. dubna 2009

Státní podnik Povodí Vltavy a projekční kancelář VH-TRES na včerejším jednání Rady města Český Krumlov představily projekt ostrova pod Lazebnickým mostem. Podle odborníků je možné, aby pod Lazebnickým mostem zůstal ostrov se stabilním základem a hydrodynamickým tvarem o šířce téměř 5 metrů a délce necelých 25 metrů. Základna bude široká 8,7 metru a boky budou tvořit kamenné opevněné svahy. Povrch ostrova se bude postupně svažovat od pilíře směrem po proudu k vodní hladině. Na ostrově bude osazena tráva a keřovité vrby. „Tento projekt je výsledkem odborného posouzení a propočtů. Rada města si vyslechla argumenty investora a souhlasí s tím, aby se postupovalo podle navržené dokumentace, tedy aby za Lazebnickým mostem vznikl zpevněný stabilní ostrov se zelenou vegetací. Jsem rád, že Povodí Vltavy našlo kompromis mezi bezpečností obyvatel Českého Krumlova, ochranou před velkou vodou a požadavkem zachování ostrůvku," sdělil starosta města Luboš Jedlička.

Podle ředitele závodu Horní Vltava Zdeňka Zídka byl nový ostrov projektován tak, aby se při výpočtu počítalo nejvýše s horní mezí výpočtové chyby. Navržená podoba je maximem toho, co může projektant považovat za bezpečné a únosné. Ostrov je vymodelován kolem středového pilíře Lazebnického mostu do hydrodynamické podoby, v níž by měl odolávat erozní činnosti vody. „Odborníci vyšli městu a jeho občanům maximálně vstříc, a to nemuseli, protože mají schválenou projektovou dokumentaci a platné stavební povolení. Navíc náklady za stavbu nového ostrova ponese také investor, tedy Povodí Vltavy," dodal radní Roman Kneifl.

Na začátku května budou ve Vltavě zahájeny stavební práce. Stávající ostrov bude odtěžen a bude založena nová stabilní stavba. Boky ostrova budou z kamenného opevnění a vrchní viditelná část bude porostlá nízkými dřevinami a travinami. Aktualizace harmonogramu, v němž bude doplněna stavba ostrova, se připravuje.

Dodavatelská společnost zahájila přípravu stavby 20. dubna. Stavební práce na protipovodňových opatřeních budou v korytě Vltavy prováděny od dubna 2009 do května 2010. Investorem je státní podnik Povodí Vltavy a realizátorem (dodavatelem) je akciová společnost Zvánovec. Hlavní stavební činností bude prohrábka a rozšíření stávajícího koryta Vltavy v Českém Krumlově v úseku mezi jezem Mrázkův mlýn a bývalým jezem U Jatek. Stavba si vyžádá určitá omezení pro vodáky. Splouvání řeky nebude zakázáno. Na výjezdových komunikacích ze stavby (Vara - u Benešova mostu, lávka k pivovaru) bude po dobu stavby pravděpodobně zvýšená frekvence pohybu nákladních vozidel, v centru bude během prací zvýšená hladina hlučnosti a prašnosti, v letních měsících může práce provázet mírný zápach z vytěžené hmoty z řeky. Město Český Krumlov kontinuálně jedná s Povodím Vltavy o minimalizaci případných negativních dopadů na život ve městě. „Dohodli jsme pravidelné schůzky investora, dodavatele a města, na kterých budeme operativně řešit případné problémy a diskutovat nad harmonogramem prací. Průběžně budeme informovat nejen obyvatele a podnikatele v Českém Krumlově, ale také vodácké provozovny a kempy," doplnila místostarostka Jitka Zikmundová.

Průběžně aktualizované informace o úpravě koryta a prohrábce Vltavy jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/vltava nebo na www.pvl.cz

Souvijecí odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: