aktualizováno 14. 3. 2020

Nouzový stav v Českém Krumlově

Informace od 16. 3. do 20. 3. 2020

20. 3. 2020

19.30 hodin: Mimořádně zasedala Rada města Český Krumlov, která projednala a schválila:

Obědy zdarma dobrovolníkům, kteří šijí roušky
Město chce podpořit dobrovolníky, kteří neúnavně pracují u šicích strojů a vyrábí textilní roušky. Do dílen, které organizačně zajišťuje, proto obstará obědy a kávu zdarma.

Město uvolní peníze na nákup materiálu pro výrobu roušek
Na nákup potřebného materiálu pro výrobu roušek město poskytne až 200 000 korun.

Město podnikatelům odsouvá splatnost nájemného
Město chce v této tíživé situaci vyjít vstříc podnikatelům. Po dobu trvání nouzového stavu proto nebude sankcionovat pozdní úhrady nájemného, a to až tři měsíce po splatnosti. Opatření se týká podnikatelských subjektů, které mají uzavřené nájemní smlouvy s městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem.

18.00 hodin: Zasedal Krizový štáb ORP Český Krumlov 

Na jednání krizového štábu zrekapituloval pracovník krizového řízení Slavomír Čurda, jakým způsobem jsou naplňována nařízení Vlády ČR a další preventivní opatření, která město Český Krumlov přijalo proti šíření koronaviru.

Krizový štáb dále projednal:

 • zajištění zásobování (nákupů, obědů, léků) seniorů a handicapovaných obyvatel;
 • zpohotovení ZŠ a MŠ Za Nádražím pro děti pracovníků IZS a možné využití i pro děti pracovníků nemocnice, lékáren a domovů důchodců v okrese Český Krumlov;
 • zpohotovení potravinové banky;
 • koordinaci dobrovolnické pomoci;
 • stálá pracovní skupina krizového štábu je v kontaktu obcemi v ORP Český Krumlov, které informuje o přijatých opatřeních;
 • distribuci letáků s informacemi o nabízené pomoci seniorů, kterou zajišťují dobrovolníci;
 • organizaci dílen, kde dobrovolníci šijí látkové roušky;
 • distribuci látkových roušek, které byly vydány pracovníkům nemocnice, lékáren, supermarketů, čerpacích stanic, hasičskému sboru, Policii ČR;
 • plán distribuce jednorázových roušek, které by měl stát rozesílat městům, jež mají zajistit distribuci obyvatelům; termín dodání roušek zatím není znám;
 • zřízení odběrného místa pro vzorky k testování na koronavirus; kontejner je umístěn na parkovišti u čerpací stanice MOL pod autobusovým nádražím, aktuálně je vybavován, termín zprovoznění zatím není znám;
 • Nemocnice Český Krumlov omezila provoz; uzavřeny jsou ambulance a některá další oddělení; konzultaci s pacienty zajišťuje telefonní operátorka;
 • upravena provozní doba lékárny v Nemocnici Český Krumlov: pondělí- pátek: 8.00-11.30 a 12.30-15.00 hodin, sobota a neděle: zavřeno.

14.00 hodin: Prominutí zmeškání úkonu

Vzhledem k omezení fungování městského úřadu upozorňujeme občany, že nouzový stav může být v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu), např. když nestihnete podat včas odvolání proti rozhodnutí. Po ukončení doby trvání nouzového stavu začne běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, zároveň s touto žádostí musí být ovšem proveden i samotný zmeškaný úkon. Všechny žádosti budou posuzovány individuálně.

9.30 hodin: Živnostníci mohou čerpat ošetřovné 

Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 14 000 korun za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny. Více informací na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

9.15 hodin: Nouzová sterilizace nejen respirátorů

ČVUT radí, jak sterilizovat a opakovaně používat v běžné situaci jednorázové ochranné pomůcky. Informace jsou dostupné zde

9.00 hodin: Aplikace pro firmy

Firmy, které chtějí státu pomoci v boji proti pandemii covid-19, mohou od teď využívat jednotnou aplikaci. Jedná se o společné dílo Svazu průmyslu a dopravy, Czechinvestu, Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury Czechtrade. Informace jsou dostupné zde

8.00 hodin: Nařízení č. 1 hejtmanky Jihočeského kraje

Hejtmanka Jihočeského kraje vydala nařízení k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví. Celé znění opatření je k dispozici zde

19. 3. 2020

22.00 hodin: Změna vyhrazené doby v obchodech pro nákupy seniorů, nově od 7 do 9 hodin

V obchodech s potravinami, léky či hygienickým zbožím budou moci od 7 do 9 hodin ráno nakupovat jen lidé starší 65 let. Změna platí od 20. 3. 

Výjimka rovněž platí pro lidi s průkazem ZTP/P, osoby s hendikepem starší 50 let včetně jejich doprovodu a zaměstnance, kteří pracují pro pečovatelskou službu.

14.30 hodin: Parkoviště P1-P5 zdarma

Českokrumlovský rozvojový fond zpřístupňuje veřejnosti všechna parkoviště ve své správě zdarma, tj. P1 - Jelenka, P2 - Pod poštou, P3 - Městský park, P4 - Zámecká zahrada a P5 - Autobusové nádraží. Parkoviště mohou řidiči využít bez zpoplatnění do odvolání, závory na parkovištích zůstávají otevřené. "Chceme vyjít vstříc všem, kteří potřebují ve městě zaparkovat, např. při zajištění sousedské výpomoci, rozvozu nákupů atp.," uvádí ředitel ČKRF Petr Troják.

10.30 hodin: Prosba

Dobrovolníkům, kteří šijí roušky, docházejí gumičky, tkalouny, nitě a čisté bavlněné povlečení na šití roušek. Prosíme všechny Krumlováky i z okolí, dodejte nám na MěÚ na Kaplické tento materiál, tel. na podatelnu, která je hned u vchodu je 380 766 210. Prosím, před případnou dovážkou se telefonicky ozvěte, děkujeme!

10.00 hodin: Zápisy do ZŠ

Předběžné informace ohledně zápisů do základních škol hovoří o zachování avizovaného termínu, ale bez přítomnosti dětí. Aktuálně jsme v kontaktu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a konečné stanovisko, které bude platné pro všechny základní školy, budeme mít v pondělí 23. 3.

9.30 hodin: Hledáme dobrovolníky na roznos letáků

Připravili jsme leták s důležitými informacemi o nabízené pomoci s nákupy pro seniory a další obyvatele. Aktuálně hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli letáky roznést do schránek v Českém Krumlově. Koordinátorem distribuce je zastupitel Martin Střelec, zájemci jej mohou kontaktovat na tel. č. 732 751 185, nebo přes FB zprávy. Děkujeme mnohokrát všem za pomoc!

První nákup proběhne odchylně od informace v letáčku již tento pátek 20. 3., aby senioři nemuseli čekat až do příštího úterý.

9.00 hodin: Zrušené březnové zastupitelstvo 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a dle přijatých krizových opatření se zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov plánované na 26. března 2020 neuskuteční. Další zasedání zastupitelstva plánované na 30. dubna 2020 bude realizováno v souladu s pokyny Vlády ČR s ohledem na vývoj krizové situace.

18. 3. 2020

20.00 hodin: Krizová péče o děti

Pomáháme těm, kteří bojují se současnou nouzovou situací. V souladu s krizovými plány a rozhodnutím hejtmanky Jihočeského kraje jsme aktivovali k tomu určenou ZŠ a MŠ Za Nádražím, aby se starala o děti těch, kteří každý den bojují za naše bezpečí - hasičů, policistů, lékařů ze záchranné služby či nemocnice. 

17.00 hodin: Český Krumlov nabízí seniorům rozvozy nákupů

Nákupy potravin, drogerie a léků pomůže seniorům a handicapovaným lidem zajistit mimořádná služba, kterou zřídilo město Český Krumlov. Přichází tak s pomocí pro skupinu lidí, která je nejohroženější vůči koronaviru. Služba je poskytována zdarma.

Po dobu trvání nouzového stavu nabízí nově město Český Krumlov ve spolupráci s městskou organizací Sociální služby SOVY a dalšími dobrovolníky zabezpečení základních životních potřeb občanům starším 65 let a zdravotně handicapovaným lidem, které nemá kdo jiný zajistit.

„Jedná se zejména o nákup základních potravin, hygienických potřeb a léků. Jejich zajištěním chceme především ochránit před nákazou koronavirem nejrizikovější věkové skupiny lidí. Službu poskytujeme obyvatelům zdarma," uvedl starosta Dalibor Carda.

Nákupy budou rozváženy dvakrát denně, v úterý a ve čtvrtek, přičemž objednávky je třeba sdělit nejlépe den předem. (Pozn.: Tento týden budou mimořádně nákupy rozváženy i v pátek 20. 3.)

Objednávky a distribuci zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na Městském úřadu Český Krumlov na tel. čísle 380 766 423, kde pracovníci zodpoví zájemcům i další dotazy. Objednávat bude možné od pondělí do pátku v době od 8.00 do 11.00 hodin.

Nákup bude možný jenom v obvyklém množství věcí a potravin, které slouží pro běžnou spotřebu a nikoli do zásoby. Platby je možné hradit pouze v hotovosti a limit nákupu je 500 korun. Prostřednictví rozvozové služby nebude možné zakoupit alkohol a tabákové výrobky.
Potraviny budou dobrovolníci nakupovat v českokrumlovském obchodě Terno.

„K přepravě nákupů budeme využívat auta v majetku města, ale s nabídkou pomoci se nám hlásí další obyvatelé, provozovatelé taxi služeb i dobrovolní hasiči, jejichž pomoci určitě rádi využijeme a děkujeme za ni," dodává starosta.

Rozvážet se bude pouze na území města a na nákupy nebudou moci senioři řidiče doprovázet, neboť se nejedná o dopravní službu.

13.00 hodin: Nová opatření v boji s koronavirem

Vláda České republiky na svém zasedání 18. března 2020 přijala nová opatření v boji s koronavirem:

 • zákaz vycházení do veřejných prostor, platný od půlnoci z 18. 3. do 19. 3., bez ochrany dýchacích cest, tj. povinnost nosit na veřejnosti respirátor, roušku, ale i provizorní šátek či šálu přes ústa tam, kde jsou přítomny více než dvě osoby a zároveň jsou vzdáleny méně než dva metry od sebe
 • zákaz nakupování osob mladších 65 let v době od 10 - 12 hodin, toto opatření má sloužit k ochraně nejrizikovější věkové skupiny;
 • omezení pro přeshraniční pracovníky, kteří budou při návratu na území ČR kontrolování, zda nevykazují známky onemocnění;
 • zápisy do základních škol v dubnu proběhnou bez přítomnosti dětí, nicméně proběhnou podle plánu.

12.30 hodin: Zákaz návštěv na porodnici

Ředitel Nemocnice Český Krumlov Jindřich Florián zakazuje s okamžitou platností všechny návštěvy na porodnickém oddělení včetně doprovodu k porodu. "Jsem si vědom rozporu s nařízením ministra zdravotnictví. Ale pan ministr naše miminka, maminky a personál před COVID-19 neochrání," uvedl Jindřich Florián.

17. 3. 2020

20.30: Úřad distribuuje roušky zatím jen do otevřených provozů ve městě

Dobrovolníci šijí roušky takřka nepřetržitě, postupně však zjišťujeme, že zatím jejich množství nezabezpečí ani stěžejní provozy ve městě. Roušky distribuujeme do obchodů, na poštu, čerpací stanice a dalším zaměstnancům otevřených provozů. Bohužel proto v tuto chvíli nedokážeme odhadnout, kdy budeme moci roušky vydávat obyvatelům. Budeme se snažit zajistit je co nejdříve. Děkujeme za pochopení, shovívavost a podporu! Přikládáme šikovné návody, jak si můžete případně roušku ušít sami: https://daya.cz/blogs/news/jak-usit-bavlnenou-rousku, nebo https://www.youtube.com/watch?v=hf9K0N011Bw.

13.00 hodin: Sdělení Městského úřadu Český Krumlov

Je nám líto, ale dnes bohužel na městském úřadu nebudeme moci veřejnosti vydávat roušky. Zásobu, kterou šijí dobrovolníci v Klášterech, na zámku, ve školkách a na dalších místech dnes poskytneme zaměstnancům Jednoty, pošty a čerpacích stanic, kteří je v tuto chvíli akutně potřebují. Věříme, že tuto situaci chápete a děkujeme za to! Budeme vás neprodleně informovat, až budou roušky připraveny k vyzvednutí!

10.30 hodin: Telefonní linka na Krizový štáb ORP Český Krumlov

Zřizujeme telefonní linku na č. 380 766 666 na stálou pracovní skupinu Krizového štábu ORP Český Krumlov. Zdůrazňujeme, že se nejedná o infolinku, ale o kontakt na krizový orgán obce s rozšířenou působností a prosíme, abyste ji využívali pouze ve zcela zásadních záležitostech, souvisejících s aktuální situací, a dále tehdy, kdy se vám přes veškeré úsilí například nepodařilo informace získat jinde. Linka je obsluhována jedním pracovníkem v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin.

10.00 hodin: Městský úřad shromažďuje materiál pro šití roušek

Městský úřad Český Krumlov aktuálně shromažďuje látky, gumičky a další materiál pro výrobu textilních roušek. Obrací se na vás s prosbou, pokud máte k dispozici bavlněné látky a gumičky, které můžete věnovat pro dobrou věc, doneste je na podatelnu úřadu v Kaplické ulici 439. Zavolejte na tel. č. 380 766 210 a zaměstnankyně podatelny si půjde materiál převzít.

Textilní roušky aktuálně šijí pracovnice Klášterů, zámku, zaměstnankyně mateřských škol, a další dobrovolníci. Výdej hotových roušek obyvatelům bude organizovat městský úřad a informace včas přinese.

Dobrovolníci, kteří chtějí šít roušky, si mohou taktéž na městském úřadu vyzvedávat materiál.

7.00 hodin: Bezplatná linka seniorů: 800 203 210

Kvůli šíření nákazy koronavirem zřídil Jihočeský kraj bezplatnou linku seniorů na tel. č. 800 203 210. Ta začne fungovat v úterý 17. března 2020 v 8.00 hodin. V provozu bude všech sedm dní v týdnu, prozatím vždy od 8.00 do 17.00 hodin.

6.30 hodin: Aplikace propojující seniory s dobrovolníky

Aplikace Seniore pomůže propojit seniory s dobrovolníky, kteří mohou pomoci se zásobováním potravin nebo léků. Jak aplikace funguje a více informací je dostupných na https://seniore.org/.

16. 3. 2020

19.00 hodin: Služba rozvozu obědů a nákupů pro seniory v Českém Krumlově

Městská organizace Sociální služby SOVY o.p.s., která běžně zabezpečuje rozvoz obědů a nákupů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nabízí tuto službu i dalším obyvatelům v nouzi. V nejnutnějších případech, kdy obyvatelé Českého Krumlova potřebují v této mimořádné situaci dovézt obědy nebo nákupy, jsou SOVY schopny tuto službu zajistit.

V případě zájmu se obracejte na tel. č. 736 634 490 nebo 736 634 491.

Žádáme, aby tuto službu využívali obyvatelé pouze největší nouzi. V této chvíli nejsme schopni určit, jaká bude poptávka, čili nelze zaručit ani rychlost doručení.

Cena obědu je 66 korun. Jídla připravují školní jídelny.

V případě nutnosti bude rozvoz zajištěn prostřednictvím sboru dobrovolných hasičů a přihlášených dobrovolníků z řad obyvatel. Město si velmi váží každé pomoci, kterou obyvatelé nabízí. Děkujeme!

Dobrovolníci se mohou obracet na uvedená tel. čísla.

17.30 hodin: MHD v Českém Krumlově bude po dobu trvání nouzového stavu zdarma

Rada města Český Krumlov dnes rozhodla, že budou od 17. 3. 2020 v prostředcích městské hromadné dopravy v Českém Krumlově zavedena preventivní opatření spočívající v oddělení prostoru řidiče od prostoru pro cestující.

Cestující budou k nástupu i výstupu využívat zadní dveře, aby byl omezen jejich kontakt s řidiči. Z toho důvodu nebude po zavedení tohoto opatření ve vozidlech MHD vybíráno jízdné. Zároveň bude využívání MHD umožněno pouze osobám s ochrannou rouškou či jinou ochranou úst (šátek, šála).

Následně od 18. 3. 2020 přechází jízdní řád MHD do "prázdninového" režimu. Budou tedy vynechány spoje č. 35, 57, 69, 34, 32, 62. Informace o změnách bude uveřejněna i na dotčených zastávkách. Opatření platí po dobu trvání nouzového stavu v ČR.

17.00 hodin: Zrušení zákazu vstupu do lesů na Dubíku

Dnes byl zrušen zákaz vstupu do lesa na Dubíku, neboť byly zpracovány polomy po vichřici Sabine. Otevřen je i městský park a zámecká zahrada. Pozn.: Vládní nařízení o omezení volného pohybu se nevztahuje na pobyt v přírodě a parcích.

16.00 hodin: Odložení termínu splatnosti poplatku ze psů a poplatku z pobytu

Odbor financí Městského úřadu Český Krumlov sděluje občanům, že nebude nijak postihovat pozdní zaplacení poplatku ze psů a pozdní zaplacení poplatku z pobytu včetně podání přiznání za 1. čtvrtletí roku 2020, a to až 3 měsíce po termínu splatnosti.

15.00 hodin: Upozornění pro snoubence

Po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat svatební obřady.

14.30 hodin: Dnes zasedal v Českém Krumlově krizový štáb

V pondělí 16. 3. 2020 jednal Krizový štáb ORP Český Krumlov,který svolal jeho předseda - starosta Dalibor Carda. Krizový štáby mimo jiné projednal např. možnosti pomoci seniorům při nákupu základních potravin a léčiv. Celá zpráva zde.  

13.30 hodin: Fungování Městského úřadu Český Krumlov od 16. 3. 2020

S ohledem na usnesení Vlády České republiky č. 217 ze dne 15. 3. 2020, které úřadům ukládá minimalizovat veškerou svou činnost, stejně jako kontakty zaměstnanců s veřejností a omezit úřední hodiny, bude českokrumlovský městský úřad od 16. 3. 2020 (prozatím do 24. 3. 2020, termín bez záruky) zajišťovat pouze tyto agendy:

 • matriky (náměstí svornosti 1)
 • řidičských průkazů (Kaplická 439)
 • evidence vozidel (Kaplická 439)
 • občanských průkazů (Kaplická 439)
 • cestovních dokladů (Kaplická 439)
 • evidence obyvatel - na pracovišti občanských průkazů (Kaplická 439)
 • podatelny (Kaplická 439)

Výše vyjmenované agendy budou zajišťovány výhradně během úředních hodin, které jsou stanoveny v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin. V ostatních časech bude budova městského úřadu veřejnosti nepřístupná, stejně jako bude trvale nepřístupná i během úředních hodin s výjimkou pracovišť, které zajišťují výše vyjmenované agendy. Důrazně vás žádáme, abyste toto omezení respektovali a neusilovali o výjimky. Tato omezení nečiníme svévolně, ale na základě rozhodnutí vlády.

Ostatní pracoviště budou fungovat v minimálním, utlumeném režimu a komunikace s jejich pracovníky bude možná výhradně prostřednictvím telefonu, e-mailu, běžné pošty či datových schránek, podání bude možné činit výhradně prostřednictvím podatelny v úředních hodinách. V odůvodněných případech bude po předchozí domluvě umožněno učinit podání i prostým e-mailem. Platby budou přijímány pouze bezhotovostně, pokladna nebude veřejnosti přístupná.

Rovněž upozorňujeme veřejnost, že od středy 18. 3. 2020 bude v úředních hodinách umožněn vstup do budovy pouze s rouškou, šátkem, šálou či jinou vhodnou pevně uchycenou ochranou dýchacích cest. Přítomní zaměstnanci města budou vybaveni obdobně, abychom se navzájem chránili. Osoby, které se na úřad dostaví bez této ochrany, nebudou obslouženy. Prosíme vás v tomto směru o pochopení a ohleduplnost, opatření bude prospěšné všem zúčastněným. Jenom tak můžeme, na rozdíl od některých jiných obecních úřadů, u nás zachovat alespoň elementární funkci veřejné správy.

5.30 hodin: Omezení provozu městského úřadu

Vláda České republiky přijala dne 15. března 2020 usnesení č. 217, v němž ukládá všem úřadům zásadní omezení jejich provozu - ať už se jedná o okruh vykonávaných činností, které mají být zajišťovány v minimální možné míře, tak v rozsahu úředních hodin pro veřejnost, které smějí být stanoveny pouze v pondělí a ve středu a v trvání nejvýše tří hodin.

Úřední hodiny Městského úřadu Český Krumlov jsou nyní stanoveny v maximální možné míře následovně:

 • pondělí 14:00 - 17:00 hodin
 • středa 14:00 - 17:00 hodin

V ostatních časech budou budovy Městského úřadu Český Krumlov (Kaplická 439, náměstí Svornosti 1) pro veřejnost uzavřeny.

Pokud jde o rozsah nadále vykonávaných činností a jejich omezení, budeme vás informovat během tohoto dne (pondělí 16. 3.). Za veškeré nepříjemnosti, které v souvislosti s tímto omezením vzniknou, se upřímně omlouváme. Omezení je v tuto chvíli platné do 24. března 2020.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: