aktualizováno 2. 10. 2019

Mateřská škola Český Krumlov, Za Nádražím 223 - nástavba, přístavba, stavební úpravy

aktualizováno 22. 6. 2019

Projekt primárně řeší nedostatečnou kapacitu vzdělávacích a výchovných zařízení pro děti předškolního věku v dané lokalitě. Rozšíření kapacity uspokojí poptávku rodičů pro umístění dětí v této lokalitě. Pořízení odpovídajícího vybavení přispěje ke zlepšení kvality formálního předškolního vzdělávání.

Logo EU + MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Mateřská škola Český Krumlov, Za Nádražím 223 - nástavba, přístavba, stavební úpravy
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0./0.0/15_014/0000588
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Za Nádražím 223, Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: květen - říjen 2018
Termín realizace projektu: únor 2016 - prosinec 2018
Zhotovitel stavby: ACG-Real s.r.o., IČ: 27094359
Stav projektu: projekt ukončen
Celkové výdaje projektu: 19 443 899,84 Kč
z toho dotace: 10 328 508,90 Kč

Popis projektu

V rámci stavebních prací projektu byla jednak provedena nástavba nad přízemní částí objektu, jednak došlo k rozšíření pobytové místnosti jedné ze stávajících tříd a přístavbě šaten a únikového schodiště. Budova mateřské školy prošla celkovým zateplením. Díky stavebním úpravám byla kapacita mateřské školy navýšena o 28 dětí, podstatně se zlepšily prostorové podmínky pro výuku a snížila se energetická náročnost objektu.

Projekt rovněž zahrnoval pořízení nábytkového a hracího vybavení do rekonstruované a nově vzniklé třídy a úpravu venkovního prostranství včetně doplnění venkovního herního multifunkčního prvku.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: