aktualizováno 2. 10. 2019

Mateřská škola Český Krumlov, Za Nádražím 223 - nástavba, přístavba, stavební úpravy

aktualizováno 22. 6. 2019

Projekt primárně řeší nedostatečnou kapacitu vzdělávacích a výchovných zařízení pro děti předškolního věku v dané lokalitě. Rozšíření kapacity uspokojí poptávku rodičů pro umístění dětí v této lokalitě. Pořízení odpovídajícího vybavení přispěje ke zlepšení kvality formálního předškolního vzdělávání.

Logo EU + MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Mateřská škola Český Krumlov, Za Nádražím 223 - nástavba, přístavba, stavební úpravy
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0./0.0/15_014/0000588
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Za Nádražím 223, Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: květen - říjen 2018
Termín realizace projektu: únor 2016 - prosinec 2018
Zhotovitel stavby: ACG-Real s.r.o., IČ: 27094359
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 19 443 899,84 Kč
z toho dotace: 10 328 508,90 Kč

Popis projektu

V rámci stavebních prací projektu byla jednak provedena nástavba nad přízemní částí objektu, jednak došlo k rozšíření pobytové místnosti jedné ze stávajících tříd a přístavbě šaten a únikového schodiště. Budova mateřské školy prošla celkovým zateplením. Díky stavebním úpravám byla kapacita mateřské školy navýšena o 28 dětí, podstatně se zlepšily prostorové podmínky pro výuku a snížila se energetická náročnost objektu.

Projekt rovněž zahrnoval pořízení nábytkového a hracího vybavení do rekonstruované a nově vzniklé třídy a úpravu venkovního prostranství včetně doplnění venkovního herního multifunkčního prvku.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov