aktualizováno 21. 5. 2009

Lazebnický most bude slavnostně otevřen v pondělí

21. května 2009

Šestapadesát dní stačilo na rekonstrukci Lazebnického mostu, který spojuje městské části Parkán a Latrán. Rekonstrukci Lazebnického mostu provedla stavební společnost SMP CZ a.s. ve stanoveném termínu. V pondělí 18. května byly instalovány zrestaurované sochy a stavba byla předána městu Český Krumlov.  Na obnovený most získalo město prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován z ERDF, finanční prostředky přesahující 6,1milionu Kč. Z městského rozpočtu byl na rekonstrukci vyčleněn milion Kč. Stavební práce na důležité spojnici dvou břehů řeky Vltavy v centru Českého Krumlova si vyžádaly dopravní omezení, pěší mohli most přecházet provizorně i během prací. Bližší informace a fotodokumentace průběhu stavby jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/rekonstrukce. „S výsledkem generální rekonstrukce jsem spokojen, harmonogram se podařilo dodržet i průchod pro pěší byl po celou dobu zachován. Český Krumlov má opět ve svém centru bezpečný most," vyjádřil se starosta Luboš Jedlička.

Práce na opravách probíhaly v několika krocích, nejdříve bylo nutné odstranit vrchní i spodní mostovku a demontovat nosné dřevěné konstrukce. „Když stavební firma rozebrala mostovky, bylo vidět, jak je dřevo poškozené. Mezi trámy a ocelovými nosníky zůstalo dokonce usazené bahno a nánosy z Vltavy ještě od povodní z roku 2002," sdělil vedoucí odboru investic Lumír Luštický. V druhém kroku byly sanovány a čištěny ocelové nosníky a opravovány závěrné zídky, které navazují na konstrukci na obou březích. „Nejnáročnější z hlediska zátěže pro okolí, bylo pískování konstrukce mostu. S místními podnikateli se dodavatel dohodl na určitém klidovém režimu a omezil časy pískování a eliminoval tak létání jemného prachu a nepříjemný zvuk. Pískovací práce byly rozloženy do více dní, ale termín dokončení rekonstrukce mostu neohrozily," vyjádřil se vedoucí odboru. V posledních krocích byla položena spodní mostovka, namontováno zábradlí a vrchní mostovka. V tomto týdnu byly připevněny i zrestaurované sochy Ježíše Krista a sv. Jana Nepomuckého, které se na místo vrátily po několika týdnech z restaurátorské dílny Houska&Douda s.r.o.

Lazebnický most byl rekonstruován od 23. března do 17. května 2009. Původní most nesplňoval kapacitní a kvalitativní technické požadavky s ohledem na intenzitu jeho využití; největší škody utrpěl při povodních v roce 2002. V loňském roce uspělo město Český Krumlov v žádosti o dotaci prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, kde získalo potřebných 6,1 milionů Kč.

Fotogalerie

2. týden rekonstrukce

5. týden rekonstrukce

15. května 2009

 

 

Související odkazy

 

Tento projekt Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově je spolufinancován Evropskou unií.

ROP

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: