aktualizováno 15. 6. 2017

Slovo místostarosty

5.6.2017

Ing. Josef	Hermann, místostarosta, radní, zastupitel města Český Krumlov

Cestovní ruch sehrál po roce 1990 hlavní roli při obnově a rozvoji Českého Krumlova. Byl a je hlavním hospodářským odvětvím města. Přinesl velké množství podnikatelských a investičních příležitostí a ruku v ruce s tím i pracovních míst. Jen díky cestovnímu ruchu mohlo dojít k opravě unikátního historického centra, které se po pádu socialismu nacházelo až na výjimky v žalostném, doslova v havarijním stavu. Rovněž tak k obnově téměř všech nemovitostí v soukromém vlastnictví na území města. Zvelebení celkového obrazu města je zcela zřejmé.

Jak to tak ale bývá, každá věc má svou odvrácenou stranu. Cestovní ruch s sebou přináší i řadu negativ a problémů. Nejinak je tomu i v Českém Krumlově, který se stal jedním z nejnavštěvovanějších míst v zemi. Dopravní zácpy a přestupky, smog, hluk, přeplněné ulice lidmi v centru, přeplněné kontejnery a odpadkové koše, nabídka zboží a služeb orientovaná na turisty. K tomu postupné vylidňování centra, transformace objektů k trvalému bydlení na penziony. Důsledkem tohoto neúplného výčtu odvrácené strany dnes již velice intenzivního cestovního ruchu je pak negativní postoj nemalého počtu obyvatel k němu, zvláště pak těch, které turismus „neživí“.

Po čtvrtstoletí novodobé historie města jsme se rozhodli v tomto volebním období zpracovat několik zásadních koncepčních dokumentů, které by měly dát dalšímu rozvoji města jasný směr. Prvním dokumentem, který schválilo zastupitelstvo města na konci minulého roku je strategický plán, nyní vrcholí práce na komplexní dopravní koncepci města a zcela čerstvým dokumentem je Strategie cestovního ruchu. Ta vznikla ve spolupráci a spolufinancování ČKRF, města, místního Sdružení cestovního ruchu ČK a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Externím konzultantem a zpracovatelem byla firma KPMG.

Mohu doporučit všem, kdo se o zajímají o oblast cestovního ruchu a o celkový další rozvoj města, aby se se strategií seznámili, k dispozici je v aktualitách na webu města. Obsahuje nejen velmi kvalitní analýzu dosavadního vývoje a současného stavu místního cestovního ruchu, ale doporučuje i jeho budoucí směřování, hlavní cíle, priority a opatření, jak je naplnit.

Dovolím si na závěr ve stručnosti upozornit jen na nejdůležitější návrhy a doporučení koncepce. Jsou jimi zejména zvýšení atraktivity destinace pro vícedenní návštěvníky rozšířením celkové nabídky o atraktivity okolí města a Lipenska a zkvalitněním služeb a produktů cestovního ruchu. Dále vznik destinační společnosti, jejíž hlavní náplní bude propagace destinace a marketing, a jejímiž členy bude ČKRF, který má doposud tuto činnost výhradně na svých bedrech, dále město Český Krumlov a některá okolní města a obce a zástupci podnikatelského sektoru z oblasti cestovního ruchu. Kromě zkvalitnění destinačního managementu a nabídky destinace je a bude klíčovým cílem města podstatné zvýšení příjmů z cestovního ruchu do rozpočtu města, které by se měly stát významným zdrojem snižování investičního dluhu váznoucího na infrastrukturním majetku města, zejména v jeho okrajových částech (revitalizace sídlišť, příprava území pro bytovou výstavbu, rekonstrukce vyhospodařeného městského majetku, jako sítě komunikací, areálu hřbitova apod.).

Josef Hermann
místostarosta

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: