aktualizováno 30. 7. 2020

Rekonstrukce Vyšehradské ulice

aktualizováno 30. 7. 2020

Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace Vyšehradská ulice v Českém Krumlově.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Rekonstrukce Vyšehradské ulice, Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03007
Poskytovatel podpory: ROP NUTS II Jihozápad
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Vyšehradská ulice, Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: 03 - 06/2015
Stav projektu: projekt ukončen
Celkové výdaje projektu: 2 401 372,50 Kč
z toho dotace: 2 041 166,45 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Technický stav Vyšehradské ulice byl dlouhodobě terčem kritiky místních obyvatel. Stav komunikace byl naprosto nevyhovující, komunikace byla zpevněná jen částečně, povrch vozovky byl rozbitý a štěrkovitý, bez jakéhokoli stabilního povrchu s množstvím poruch a nezpevněnou krajnicí. Nevyhovující bylo rovněž příčné uspořádání a absence chodníku pro pěší. Především v části, kde se nachází Dům s pečovatelskou službou a mateřská školka Vyšehrad je komunikace velmi frekventovaná. MŠ Vyšehrad navštěvují děti z celé spádové oblasti a parkoviště před MŠ bylo naprosto nevyhovující. Z tohoto důvodu město požádalo o dotaci z evropských fondů.

V délce 0,36 km byla odstraněna původní stará vozovka a provedena nová konstrukce vozovky v šířce 3,50 m s ohraničením betonovými obrubníky. U vjezdu a výjezdu z obytné zóny byly instalovány na vozovku zpomalovací polštáře. Součástí stavebních prací bylo i zajištění odvodnění nově upravené komunikace. Oplocení mateřské školky bylo v délce 26 m přemístěno a tím byl vytvořen prostor pro vybudování nového parkoviště. Jsou zde provedena kolmá parkovací stání. Parkovací stání nejblíže vchodu do MŠ je určeno pro osoby s omezením pohybu a orientace.

Z dopravního hlediska byl vytvořen jeden dopravní prostor pro smíšený provoz chodců a jednosměrné dopravy - „obytná zóna".

Fotogalerie

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov