aktualizováno 30. 7. 2020

Rekonstrukce Vyšehradské ulice

aktualizováno 30. 7. 2020

Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace Vyšehradská ulice v Českém Krumlově.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Rekonstrukce Vyšehradské ulice, Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03007
Poskytovatel podpory: ROP NUTS II Jihozápad
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Vyšehradská ulice, Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: 03 - 06/2015
Stav projektu: projekt ukončen
Celkové výdaje projektu: 2 401 372,50 Kč
z toho dotace: 2 041 166,45 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Technický stav Vyšehradské ulice byl dlouhodobě terčem kritiky místních obyvatel. Stav komunikace byl naprosto nevyhovující, komunikace byla zpevněná jen částečně, povrch vozovky byl rozbitý a štěrkovitý, bez jakéhokoli stabilního povrchu s množstvím poruch a nezpevněnou krajnicí. Nevyhovující bylo rovněž příčné uspořádání a absence chodníku pro pěší. Především v části, kde se nachází Dům s pečovatelskou službou a mateřská školka Vyšehrad je komunikace velmi frekventovaná. MŠ Vyšehrad navštěvují děti z celé spádové oblasti a parkoviště před MŠ bylo naprosto nevyhovující. Z tohoto důvodu město požádalo o dotaci z evropských fondů.

V délce 0,36 km byla odstraněna původní stará vozovka a provedena nová konstrukce vozovky v šířce 3,50 m s ohraničením betonovými obrubníky. U vjezdu a výjezdu z obytné zóny byly instalovány na vozovku zpomalovací polštáře. Součástí stavebních prací bylo i zajištění odvodnění nově upravené komunikace. Oplocení mateřské školky bylo v délce 26 m přemístěno a tím byl vytvořen prostor pro vybudování nového parkoviště. Jsou zde provedena kolmá parkovací stání. Parkovací stání nejblíže vchodu do MŠ je určeno pro osoby s omezením pohybu a orientace.

Z dopravního hlediska byl vytvořen jeden dopravní prostor pro smíšený provoz chodců a jednosměrné dopravy - „obytná zóna".

Fotogalerie

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: