aktualizováno 23. 5. 2011

V Domoradicích začíná výstavba obchodní zóny

aktualizováno 23.05.2011

Na pozemcích mezi sídlištěm Mír a obchodními domy Lidl a Terno v Domoradicích začíná výstavba nového obchodního centra. Chomutovská společnost RENT Group s.r.o. koupila tyto pozemky od města v roce 2009. Do listopadu 2012 by zde mělo vyrůst obchodní centrum s 15 nájemními jednotkami na obchodní ploše 9000 m2 a s 297 parkovacími místy. Nabídka vybrané společnosti využívá nejen pozemky prodávané městem, ale i další tři pozemky soukromých vlastníků. Město Český Krumlov prodalo pozemky za pevně stanovenou cenu 1550 Kč/m2, celkem 44 milionů Kč. 

Dopravně je plánované obchodní centrum napojeno na stávající komunikace - silnice od sídliště Mír k Ternu a na Budějovickou silnici I/39. V severní části by se centrum napojilo na stávající komunikaci, která vede okolo Terna do Tovární ulice. Na západní straně by se propojila doprava na stávajícím kruhovém objezdu u sídliště Mír. Na jižní straně se předpokládá pravé odbočení a vytvoření odbočovacího pruhu od čerpací stanice Benzina a dále vytvoření průsečné křižovatky navazující z kruhového objezdu na sídlišti Mír na Budějovickou ulici, za předpokladu vytvoření odbočovacích pruhů na Budějovické ulici. V návaznosti na jednotlivé obchodní objekty jsou řešena jednotlivá parkoviště s kapacitou 297 míst. Zásobování jednotlivých objektů je řešeno samostatnými plochami a komunikacemi napojenými na místní komunikace. V prostoru parkovišť a okolo obchodních objektů bude doplněna zeleň.

Dopravní omezení během stavby

Město Český Krumlov jedná se stavební firmou Casta a.s., která stavbu provádí, o minimalizaci dopravních omezení pro obyvatele a řidiče. Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov trvá na zajištění alespoň jednosměrného vedení dopravy Urbinskou ulicí ze sídliště Mír ve směru do Tovární ulice pro provoz autobusů a osobních vozidel. Průchod pro pěší dopravu bude také zachován. 

Po dobu výstavby obchodního centra a souvisejících dopravních omezení bude zrušená zastávka v sídlišti Mír ve směru z Tovární ulice. Pro tento směr bude využita zastávka sídliště Mír na hlavní silnici. 

Konkrétní řešení dopravy (výstavba provizorní jednosměrné cesty a částečná uzavírka Urbinské ulice) zatím není pevně stanoveno. Do doby, než se dohodne dodavatel s městem na způsobu řešení dopravy, nebude uzavírka, ani částečná uzavírka povolena. Pro město je primární zachování dopravní obslužnosti obyvatel sídliště a minimalizace negativních projevů stavby (prašnost, hluk, dopravní omezení).      

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: