aktualizováno 23. 5. 2011

V Domoradicích začíná výstavba obchodní zóny

aktualizováno 23.05.2011

Na pozemcích mezi sídlištěm Mír a obchodními domy Lidl a Terno v Domoradicích začíná výstavba nového obchodního centra. Chomutovská společnost RENT Group s.r.o. koupila tyto pozemky od města v roce 2009. Do listopadu 2012 by zde mělo vyrůst obchodní centrum s 15 nájemními jednotkami na obchodní ploše 9000 m2 a s 297 parkovacími místy. Nabídka vybrané společnosti využívá nejen pozemky prodávané městem, ale i další tři pozemky soukromých vlastníků. Město Český Krumlov prodalo pozemky za pevně stanovenou cenu 1550 Kč/m2, celkem 44 milionů Kč. 

Dopravně je plánované obchodní centrum napojeno na stávající komunikace - silnice od sídliště Mír k Ternu a na Budějovickou silnici I/39. V severní části by se centrum napojilo na stávající komunikaci, která vede okolo Terna do Tovární ulice. Na západní straně by se propojila doprava na stávajícím kruhovém objezdu u sídliště Mír. Na jižní straně se předpokládá pravé odbočení a vytvoření odbočovacího pruhu od čerpací stanice Benzina a dále vytvoření průsečné křižovatky navazující z kruhového objezdu na sídlišti Mír na Budějovickou ulici, za předpokladu vytvoření odbočovacích pruhů na Budějovické ulici. V návaznosti na jednotlivé obchodní objekty jsou řešena jednotlivá parkoviště s kapacitou 297 míst. Zásobování jednotlivých objektů je řešeno samostatnými plochami a komunikacemi napojenými na místní komunikace. V prostoru parkovišť a okolo obchodních objektů bude doplněna zeleň.

Dopravní omezení během stavby

Město Český Krumlov jedná se stavební firmou Casta a.s., která stavbu provádí, o minimalizaci dopravních omezení pro obyvatele a řidiče. Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov trvá na zajištění alespoň jednosměrného vedení dopravy Urbinskou ulicí ze sídliště Mír ve směru do Tovární ulice pro provoz autobusů a osobních vozidel. Průchod pro pěší dopravu bude také zachován. 

Po dobu výstavby obchodního centra a souvisejících dopravních omezení bude zrušená zastávka v sídlišti Mír ve směru z Tovární ulice. Pro tento směr bude využita zastávka sídliště Mír na hlavní silnici. 

Konkrétní řešení dopravy (výstavba provizorní jednosměrné cesty a částečná uzavírka Urbinské ulice) zatím není pevně stanoveno. Do doby, než se dohodne dodavatel s městem na způsobu řešení dopravy, nebude uzavírka, ani částečná uzavírka povolena. Pro město je primární zachování dopravní obslužnosti obyvatel sídliště a minimalizace negativních projevů stavby (prašnost, hluk, dopravní omezení).      

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov