aktualizováno 23. 11. 2023

Vedení města veřejně představilo záměry dostupného bydlení

V polovině listopadu byly na setkání s občany v Pivovarské restauraci představeny záměry dostupného bydlení. Vy máte nyní možnost ovlivnit, jak by bytová výstavba ve městě měla vypadat. Dejte nám podnět vyplněním krátkého dotazníku.

Celorepublikovým trendem je v posledních letech odliv obyvatel z měst na předměstí a vzrůstající obliba bydlení na vesnici, to se týká i Českokrumlovska. Cílem vedení města je tento neblahý vývoj zvrátit a udržet v Českém Krumlově nejen mladé rodiny, kterým by město zajistilo dostupné (například družstevní) bydlení, ale také chce zajistit vhodné bydlení pro seniory či handicapované.

Velký potenciál nabízí například lokalita bývalých kasáren ve Vyšném, kde by mohly vzniknout jak bytové domy, tak i cluster rodinných domů. Ve spolupráci s Jihočeským krajem se zde řeší také výstavba nového domu pro seniory.

Vize, jakým směrem by se investiční projekty pro bydlení mohly ubírat, byly představeny na setkání s občany v polovině listopadu. „Klademe důraz na to, aby nabídka bydlení byla co nejpestřejší, aby ve městě byly k dispozici nejen nové rodinné domy, ale i nájemní byty, byty družstevní i v osobním vlastnictví,“ řekl na úvod místostarosta Zbyněk Toman.

Vedení města uvažuje nad projekty individuálního i hromadného bydlení. To, jak bude město s výstavbou rodinných domů a bytů postupovat, máte nyní možnost ovlivnit právě vy. Za tímto účelem je pro zájemce připraven krátký dotazník, jeho vyplnění vám nezabere více než 1 min. 

Anketa byla ukončena.

 

Anketa bude pro zájemce dostupná do 31. 12. 2023.

Názor občanů pak bude v jednotlivých krocích pro realizaci projektů zohledněn, prioritu dostane ta výstavba a v takové podobě, o jakou bude projeven největší zájem.

 

Připravované rekonstrukce

V nejbližší době bude realizován projekt nájemního bydlení v BD Nad Nemocnicí. Objekt bývalé ubytovny nemocnice je v relativně dobrém stavu a jeví se jako vhodný objekt pro rekonstrukci na malometrážní byty. Záměrem rekonstrukce je, aby dům splňoval nároky moderního bydlení při zachování stávající dispozice – cca 18 bytových jednotek ve čtyřech podlažích. Město by bytový dům č.p. 431 Nad Nemocnicí, který má ve svém vlastnictví, rádo opravilo do konce roku 2025 a využilo jej k podpoře bydlení pro mladé, jako startovací byty, druhou možností je využití bytů pro samostatné seniory. Obdobně by chtělo naložit také s BD Vyšehrad čp. 182, kde je v současné době poskytováno bydlení s regulovaným nájemným pro sociálně potřebné občany. Po rekonstrukci objektu by i zde mohly vzniknout cenově dostupné nájemní byty pro mladé a seniory.

mapa, zdroj: oKS

 

Individuální bydlení - nová výstavba rodinných domů

Projekt rodinného bydlení Třešňovka v Novém Spolí připravilo již minulé vedení města. „Zde již není na co čekat, lokalita je vyhovující, v roce 2024 bychom architektonickou soutěží chtěli vybrat zhotovitele projektové dokumentace,“ říká místostarosta Zbyněk Toman. Vzniknout by zde mělo 19 nových rodinných domů.

Další možnost výstavby 31 rodinných domů nabízí severozápadní území kasáren ve Vyšném. „V současné době je běžné, že zájemce o rodinné bydlení si koupí pozemek 800 m2, ten je sice jeho, ale nemá zde ve finále ani soukromí, ani nemá k dispozici žádný veřejný prostor,“ přibližuje situaci arch. Vojtěchovský ze studia A8000. „To bychom naším návrhem chtěli změnit a přinést trochu jiný pohled na bydlení v rodinných domech. Kvalita a komunita je klíč k tomu, jak s prostorem pracovat.“ Cluster rodinných domů je návrhem bydlení komunitního charakteru, kdy srdcem celého prostoru je atraktivní veřejný prostor - dvě náměstíčka, ke kterým jsou natočeny jednotlivé domky. Náměstíčka by měla nabízet sadovou úpravu zeleně – ovocné stromy, dětské hřiště, ohniště, suchý polder. Toto řešení by mělo zajistit menší finanční nároky na zájemce o bydlení (menší vlastní pozemek), ale se zajištěním většího komfortu bydlení.

cluster, zdroj: oKS

 

Kasárny Vyšný se mění

Areál bývalých kasáren ve Vyšném získalo město od armády do bezúplatného vlastnictví v roce 2008. Velmi důležitým momentem pro přestavbu kasáren bylo zahájení spolupráce s českobudějovickým architektonickým studiem A8000. Po důkladné analýze lokality, podmínek a limitů jejího rozvoje zejména z hlediska územně plánovacích dokumentací A8000 představil tzv. MASTERPLAN – návrh proměny kasáren v novou městskou čtvrť pro zhruba 3 tis. obyvatel.

Kromě zmíněné výstavby rodinných domů je zde zamýšlena také výstavba bytových domů. V tuto chvíli jsou plánovány první dva - vzniknout by tak zde mohlo celkem 64 nových bytů. Město se při přípravě nabídky zaobírá především myšlenkou dostupného bydlení, a tak je nasnadě i otázka zájmu obyvatel o družstevní byty. Jako příklad fungujícího bytového družstva zde byl uveden osvědčený projekt Dubina.

kasárna Vyšný, zdroj: oKS

 

Družstevní bydlení, financování

Vedení města věří, že bydlení v družstevních bytech by mohlo oslovit především mladou generaci, pro kterou se standardní tržní bydlení stává nedostupné. Největší výhodu družstevního bydlení představuje právě jeho financování, kdy si úvěr (hypotéku) bere družstvo, nikoliv zájemce o družstevní byt, který by na ni třeba nedosáhl. Navíc družstvo pravděpodobně dosáhne i na lepší úrokovou sazbu. Oproti bydlení v osobním vlastnictví nabízí to družstevní i řadu dalších výhod, např. jednodušší správu společného majetku, snadnější vypořádání s neplatiči, větší vliv na výběr sousedů nebo kontrolu nad stavebními úpravami domu.

Ing. Jan Štaberňák působící jako předseda představenstva a jednatel bytového družstva Dubina a zároveň vedoucí Odboru financí MÚ prezentoval výhody družstevního bydlení a představil také finanční model úhrady družstevního podílu, který vychází z reálných odhadů úrokových sazeb a cen stavebních prací.

Finanční model, zdroj: oKS

 

Veřejné představení záměrů dostupného bydlení - PREZENTACE -> 

 

Reportáž ze setkání

 

Videozáznam z celého setkání je k dispozici zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: