aktualizováno 27. 5. 2011

Projekt komunitního plánování sociálních služeb v Českém Krumlově úspěšně ukončen

aktualizováno 27.05.2011

Obecně prospěšná společnost Jihočeská rozvojová, ve spolupráci s partnerem projektu, městem Český Krumlov, úspěšně dokončila roční projekt, jehož výsledkem je strategický dokument - 2. Komunitní plán sociálních služeb na léta 200/2011 aktualizovaný na rok 2011 pro území města.

Do procesu aktualizace komunitního plánu sociálních služeb ve městě byli zapojeni poskytovatelé sociálních služeb, zástupci města i široká veřejnost. Výsledný komunitní plán, který byl v lednu 2011 projednán a schválen Radou a Zastupitelstvem města Český Krumlov, představuje strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 2011. Komunitní plánování sociálních služeb však tímto nekončí. V průběhu tohoto roku bude probíhat proces plánování sociálních služeb i na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov. Do tohoto procesu budou zapojeni nejen zástupci všech obcí, poskytovatelů, ale i uživatelů z celého území ORP ČK.

V současné době je připravována aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb ve městě Český Krumlov. Katalog poslouží občanům jako ucelený zdroj kontaktů a informací o sociálních a dalších souvisejících službách ve městě i jeho okolí. Katalog bude k dispozici od června, a to v elektronické podobě na internetových stránkách města Č.Krumlov v sekci Komunitní plánování. V tištěné podobě jej budete moci získat na městském úřadě (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) a u vybraných poskytovatelů sociálních služeb.

Plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov bylo realizováno v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb Český Krumlov (reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/45.00028), který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov