aktualizováno 12. 12. 2014

Příručka vlastníka kulturní památky v Českém Krumlově
aktualizováno 11.12.2014 
 

Příručka vlastníka kulturní památky titulní stranaČeský Krumlov má praktickou Příručku pro vlastníky kulturní památky, dobrého rádce pro všechny, kteří vlastní památku v památkově chráněném území statku zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO a pro všechny, kteří v Českém Krumlově žijí a pracují a chtějí se orientovat v pojmech a smyslu památkové péče. Stručnou a srozumitelnou formou jsou vysvětleny a popsány situace, které mohou nastat při správě památky a vyžadují spolupráci s orgány památkové péče.

 „Příručka se především snaží ulehčit život majitelům, provozovatelům, projektantům i úředníkům zlepšením vzájemné komunikace, provádí proto tématy a poskytuje návody, které pomohou při přípravě podkladů k realizaci rekonstrukcí, úprav a údržby památek" vysvětluje vznik příručky Jitka Zikmundová, zastupitelka města a vedoucí projektu. 

Příručka je vytvořena na základě reálných dotazů a potřeb vlastníků a denní praxe pracovníků památkové péče, citovány jsou stěžejní zákonné normy a právní předpisy. „Některá nedorozumění vlastníků s orgány památkové péče plynou z neznalosti postupů při získávání stanovisek památkářů čiz nedostatečné komunikace, příručka je náš příspěvek k zlepšení vzájemné spolupráce" uvádí autorka Ing. Arch. Dagmar Pešková, odbornice památkové péče v Odboru územního plánování a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov.
Prezentace příručky titulní strana
„Při tvorbě přír
učky jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností pracovníků našeho odboru, informace obsažené jsme zpracovali podle nejlepšího vědomí, ale chápeme příručku jako dokument živý a vítáme jakékoli doplnění a obohacení", dodává Ing. Jana Hermanová, vedoucí Odboru územního plánování a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov. Vznik příručky finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci programu Podpora pro památky UNESCO a je pokračováním tvorby a naplňování Management plánu Český Krumlov,povinného nástroje řízení památky UNESCO.

Příručka je k dispozici v omezeném množství v tištěné podobě, v elektronické verzi ke stažení kdykoli na www.ckrumlov.cz/priruckapamatky.

Ing. Jitka Zikmundová, MBA, zastupitelka města a realizační tým projektu "Příručka vlastníka kulturní památky na území statku zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO - doplnění E-Management planu Český Krumlov"
 

                                   Ministerstvo kultury logo

                                   Jedná se o projekt, který byl finančně podpořen Ministerstvem kultury.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov