aktualizováno 23. 9. 2013

Dny evropského dědictví 2013 v Českém Krumlově

aktualizováno 23.9.2013

Dny evropského dědictví (Eurpean Heritage Days) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, jejímiž hlavními cíli jsou zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách a ochrana kulturního dědictví v nejširším slova smyslu. V Českém Krumlově se pravidelně setkávají s velkým zájmem. Program, který připravuje město Český Krumlov ve spolupráci s Muzeem stavebních dějin a řemesel, proběhl v letošním roce ve dnech 13. až 15. září. Jako každoročně byl sestaven z exkurzí, komentovaných prohlídek a přednášek pro širokou veřejnost.
Na pátek 13. září byly pro zájemce připraveny komentované prohlídky expozic Zemské výstavy 2013 v Českém Krumlově. Průvodci byli osoby nejpovolanější - samotní autoři výstav. Výstavou Co by, kdyby v Regionálním muzeu provedli ředitel muzea Filip Lýsek a historik Ivan Slavík, výstavou 4 fotografové - 2 země - 1 region v synagoze provedli její kurátoři Ivo Janoušek a Jan Palkovič.

Sobotní a nedělní dopoledne bylo věnováno přednáškám v Muzeu stavebních dějin a řemesel. Návštěvníci se mimo jiné dozvěděli, jak vznikala obnova výmalby Musea Fotoateliér Seidel a synagogy nebo jaké archeologické nálezy vydala řeka Vltava při úpravách koryta.

Víkendová odpoledne proběhla ve znamení exkurzí. Kromě Seidlova muzea a synagogy návštěvníci mohli nahlédnout do běžně nepřístupných míst: objekt Plešivec 115 známý roubenou světnicí z doby renesance, podkroví Horního hradu nebo židovský hřbitov. Židovský hřbitov, o jehož zpřístupnění je v souvislosti se zrekonstruovanou synagogou velkých zájem, byl otevřen v oba víkendové dny od 10 do 17 hodin.

Akce proběhla ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Více informací najdete na www.ckrumlov.cz/ehd2013.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov