aktualizováno 2. 12. 2019

Slovo místostarosty Iva Janouška

Bc. Ivo Janoušek - místostarosta města Český KrumlovMilí Krumlováci, oslavy 30 let po sametu jsou za námi a já bych chtěl touto formou poděkovat celému organizačnímu týmu, pořadatelům, partnerům a dobrovolníkům, kteří se na přípravě i realizaci listopadových oslav svobody podíleli. Hojná návštěvnost všech koncertů, výstav, doprovodných akcí i nedělního setkání lidí dobré vůle na náměstí Svornosti mě utvrdila v tom, že to s tou svobodou a demokracií nemyslíme v Českém Krumlově ani po třiceti letech vůbec špatně.

V následujících týdnech a měsících bude pro městské zastupitelstvo jedním z hlavních témat v oblasti kultury budoucnost a fungování rozsáhlého areálu klášterů v době po konci některých omezení plynoucích z podmínek evropské dotace. Doba po udržitelnosti projektu otevírá celou řadu možností a příležitostí k dalšímu pozitivnímu rozvoji a zvýšení ekonomické soběstačnosti areálu, ale i rizik a nebezpečí z možné nevhodné komercionalizace tohoto výjimečného a historicky cenného komplexu.

Kláštery se během pár let provozu staly oblíbeným kulturním, vzdělávacím a společenským centrem, druhou nejnavštěvovanější památkou ve městě a místem, které hojně navštěvují Krumlováci. Nepřeberné množství kulturních akcí a programů, které v českokrumlovských klášterech se svými dětmi a blízkými navštěvujete, mě neustále upevňuje v přesvědčení, že tento projekt má smysl a pokud se nezmění jeho podstata a obsah, může sehrát zcela zásadní roli v budoucím rozvoji historického centra města.

Na závěr mi dovolte, abych vás pozval na bohatý adventní program, popřál vám klidné prožití Vánoc a vše dobré do nového roku 2020. Doufám, že se s mnohými z vás potkám na některé z prosincových akcí a s dětmi v již tradičním Andělském průvodu!

2. prosince 2019

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov