aktualizováno 26. 5. 2010

Prázdninové akce pro děti

aktualizováno 26.05.2010

Městská policie Český Krumlov připravila opět na letní prázdniny zajímavý bezplatný program pro žáky základních škol.

Policejní akademie je určena pro žáky 4. až 7. tříd a kromě školení ze základních právních předpisů, zacházení se zbraní nebo osvojení si základů první pomoci si děti vyzkouší i praktické střelby na střelnici. Policejní akademie 2010 proběhne ve dvou termínech - od 12. do 16. července a 23. - 27. srpna. Během druhého turnusu budou děti tábořit na základně Vodní záchranné služby v Dolní Vltavici a program bude zaměřen na pohyb u vody a záchranu tonoucího.

prázdninové autoškole si mladí cyklisté zopakují vše, co je nutné znát pro bezpečný pohyb v silničním provozu. Každý absolvent získá v závěru autoškoly řidičský průkaz na kolo. Prázdninová autoškola pro děti v Českém Krumlově bude otevřena od 17. do 19. srpna. V prázdninové autoškole budou děti proškoleny ze základů první pomoci a z dopravních předpisů, zkusí si napsat test, který ověří znalosti a vědomosti a na cvičném hřišti absolvují cyklistické jízdy.

Program Policejní akademie i Prázdninové autoškoly je pro všechny účastníky bezplatný. 

 

Policejní akademie pro žáky 4. - 7. tříd

Pro zájemce jsou kromě nutného proškolení ze základních právních předpisů, zacházení se zbraní a ostatními donucovacími prostředky a první pomoci připraveny i praktické střelby na střelnici. Děti si budou moci vyzkoušet v praxi policejní práci na ulici, ověřit si, jak jsou tělesně zdatné i jak by dokázaly obstát v některých krizových situacích. Kolik se během kurzu naučily si ověří při závěrečném testu. Ti, kdo v něm obstojí, dostanou na závěr Osvědčení mladého strážníka.

Policejní akademie 2010 proběhne v těchto termínech :

1. turnus     12.7.2010 - 16.7.2010

Předpokládaná náplň jednotlivých dnů, bude upřesněno:

 • úvod do zákona o obecní policii, praktický výkon služby ve městě
 • doprava: proškolení z předpisů, jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti, test; nejlépe vlastní kolo a přilbu, případné zapůjčení kola domluvit předem
 • střelby, základy topografie, výcvik první pomoci a další program proběhnou na pionýrské základně v Třísově, kde se budeme jednu noc učit tábořit, v případě špatného počasí nocleh v budově.
 • přezkoušení z tělesné zdatnosti, osvojených znalostí, výkon služby ve městě,
 • návštěva hasičské stanice

 

2. turnus     23.8.2009 - 27.8.2009

Náplň a pokyny odpovídají tématům prvního turnusu s tím rozdílem, že tábořit budeme v případě příznivého počasí na základně Vodní záchranné služby v Dolní Vltavici s programem zaměřeným na pohyb u vody a záchranu tonoucího

Sraz vždy v 8:30 hod na náměstí Svornosti před radnicí, předpokládaný konec kolem 14:30 hod s výjimkou střeleb a případného výletu

Hotový program akce dostanou rodiče přihlášených dětí s propozicemi před prázdninami. Účast na akci je zdarma.

PŘIHLÁŠKA POLICEJNÍ AKADEMIE 2010

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa
 • Telefon / e-mail na rodiče
 • Vybraný turnus (1. 12.7.2010 - 16.7.2010  nebo 2. 23.8.2010 - 27.8.2010)
 • V případě, že zvolený termín už je zaplněn, mám zájem o druhý termín (ano - ne)
 • V případě, že oba termíny budou obsazené, chci být dodatečně kontaktován/a, jestliže se některý termín uvolní (ano - ne)
 • Podpis rodičů / zákonných zástupců

 

Přihlášky zašlete na adresu Městská policie prevence, Svornosti 1, Český  Krumlov, 381 01 nebo na e-mail pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz. Můžete je také vhodit do některé ze schránek důvěry nebo odevzdat na  služebně městské policie na nám. Svornosti 1. 

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

 

Prázdninová autoškola

Přijďte si zopakovat vše, co je nutné znát, abyste se v silničním provozu pohybovali na kole bezpečně, a udělat si řidičák na kolo. V termínu 17. - 19. 8. 2010 od 8:30 do 14:30 hodin v budově radnice na náměstí Svornosti v Českém Krumlově. Akce se koná za každého počasí. Účast na akci je zdarma.

V rámci prázdninové autoškoly budou děti proškoleny pracovnicemi České červeného kříže ze základů první pomoci a strážníky Městské policie Český Krumlov budou proškoleny z dopravních předpisů podle metodiky BESIPu.

V rámci přezkoušení si napíší testy ze znalostí pravidel provozu a dostanou příležitost prokázat nutné technické znalosti, především povinného vybavení. Při jízdách si vyzkouší své praktické dovednosti v jízdě zručnosti a na dopravním hřišti.

Cílem akce je, aby si děti  zopakovaly nebo osvojily znalosti nutné k bezpečnému pohybu v provozu na pozemních komunikacích pěšky i na kole a dovednosti nutné k tomu, aby byly schopné v případě nutnosti poskytnout co nejkvalitněji první pomoc.  

PŘIHLÁŠKA 

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa
 • Telefon / e-mail na rodiče
 • Podpis rodičů / zákonných zástupců

Přihlášky zašlete na adresu Městská policie prevence, Svornosti 1, Český  Krumlov, 381 01  nebo  na  e-mail pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz. Můžete je také odevzdat na  služebně městské policie na radnici nám. Svornosti 1.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: