aktualizováno 24. 1. 2013

Setkání s občany - debata k protipovodňovým opatřením

Aktualizováno 24. leden 2013

Město Český Krumlov si Vás dovoluje pozvat na setkání občanů a debatu k protipovodňovým opatřením,  které se uskuteční dne 5. února 2013 od 17,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kaplické ulici. Zde bude možno diskutovat o navrhovaném rozsahu opatření, nutnosti jeho realizace a případných dopadech na znehodnocení majetku občanů.

V nejbližší době, by mělo být rozhodnuto o zahájení prací na přípravě podkladů pro realizaci dvou zbývajících etap protipovodňových opatření, která byla v minulých letech navržena k ochraně majetku před možnými škodami způsobenými povodněmi. Na realizovaná opatření v I. a III. etapě - úpravy koryta a prohrábky Vltavy navazuje v současné době realizovaná II. etapa - provedení pohyblivého úzávěru jezu Jelení lávka, která bude dokončena do května letošního roku.

Pro zajištění maximální ochrany majetku občanů a města před následky povodní bylo dříve rozhodnuto o realizaci provedení protipovodňových opatření v pěti samostatných etapách. Z těchto opatření byly již dvě etapy realizovány a třetí je před dokončením. Nyní bude nutno přijmout rozhodnutí o rozsahu protipovodňových opatření, která by měla být realizována během IV. etapy - provedení stabilních a mobilních prvků protipovodňových opatření. K seznámení se s původně navrženým rozsahem těchto opatření máte v současné době možnost shlédnout výstavku, která v krátkosti představuje všechna navrhovaná protipovodňová opatření.

Výstavka je umístěna v prostorách prvního patra vestibulu Městského úřadu v Kaplické ulici. Bude trvat do 31. ledna 2013. Současně lze nahlédnout na prezentaci na internetových stránkách města Český Krumlov www.ckrumlov.cz v sekci Občan - Aktuality -Listopad 2012.

Výstavka je určena veřejnosti a především těm, kterých se případné úpravy a stavební práce týkají. Jsou zde uvedeny zejména předpokládaný rozsah prací v rámci realizace IV. etapy, popisy navrhovaných technických řešení a také případná rizika, která by plynula při neprovedení těchto prací.


Podrobnější informace o protipovodňových opatřeních lze získat a případné dotazy je možné adresovat odboru investic Městského úřadu, panu Petru Peškovi.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: