aktualizováno 7. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Školství, školy a mimoškolská zařízení

Mateřské školy v Českém Krumlově v roce 2016

Město Český Krumlov zřizuje celkem 7 mateřských škol, které jsou od 1. ledna 2002 jeho příspěvkovými organizacemi s vlastní právní subjektivitou. Město jako zřizovatel finančně zajišťuje jejich provoz prostřednictvím odboru školství, sportu a mládeže.

Celková kapacita mateřských škol je 582 míst pro umístění dětí v 22 třídách stanovená vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Podle statistických výkazů k 30. září 2016 bylo v mateřských školách umístěno celkem 548 dětí ve 22 třídách. Podle vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, (platné od 1. ledna 2006), jsou předškolní děti osvobozeny od placení školného v mateřských školách.

Mateřšká škola T. G. Masryka

Sídlo: T. G. Masaryka 199, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Lucie Pavcová

Mateřskou školu navštěvuje nejvíce dětí ze spádových oblastí - ulice: Urbinská, Chvalšinská, Latrán, Lipová, T. G. Masaryka, Špičák, U Jitky, Na Skalce, Nad Nemocnicí, Staré a Nové Dobrkovice

Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení tj. ve vile se zahradou. V blízkosti se nachází Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213. Výhodou této mateřské školy je blízkost autobusové zastávky linkových autobusů. Výuka v mateřské škole probíhá ve dvou třídách pro děti smíšeného věku s celodenním provozem. Mateřská škola využívá dvě školní zahrady.

V roce 2016 bylo v mateřské škole opraveno sociální zařízení pro zaměstnance, škola pořídila novou kopírku. Dále byla prováděna běžná oprava a údržba. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Mateřká škola Za Soudem 344

Sídlo: Za Soudem 344, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Dana Mičanová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí - ulice: Nové Domovy, Polská, Nové Spolí, Linecká, Po Vodě, Rooseveltova, Plešivec, Na Kovárně, Latrán, Masná, Vnitřní Město.

Mateřská škola je umístěna v klidovém prostředí s velkou zahradou. Výuka zde probíhá ve dvou třídách s celodenním provozem. Celá budova je vytápěna akumulačními kamny a přímotopy. Na budovu navazuje školní zahrada. Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice ze dne 18. 2. 2015 byla maximální kapacita MŠ Za Soudem 344 stanovena 44 dětí.

V roce 2016 bylo v mateřské škole opraveno oplocení a byl pořízen konvektomat. Dále byla prováděna běžná oprava a údržba. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách je úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Mateřská škola Plešivec 279

Sídlo: Plešivec 279, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Eva Tomšovská

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí - ulice: Plešivec, Nové Spolí, Na Spojce, Pod Vyhlídkou, Plešivecké náměstí, ulice 5. května.

Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení, tj. ve vile se zajímavým interiérem a velkou zahradou. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hracími koutky, každá třída má samostatnou šatnu, umývárnu a kabinet hraček a pomůcek. Tři třídy mají samostatnou ložnici. Jedna třída slouží pro výtvarný kroužek. Zahrada je vybavena herními prvky.

V roce 2016 byla vyměněna dlažba v budově, likvidovány poškozené herní prvky a provedeny opravy herních prvků, pořízen nábytek do druhé třídy, vyměněny vchodové dveře a prováděny další drobné opravy a údržba. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Mateřská škola Vyšehrad 168

Sídlo: Vyšehrad 168, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Marie Indrová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí - ulice: Urbinská, Vyšehrad, Lipová, Vyšný, Třída Míru, U Trojice, Železniční.

Mateřská škola je umístěna na kopci nad městem ve velmi pěkném klidovém prostředí. Přední zahrada mateřské školy sousedí s obecně prospěšnou společností Domy s pečovatelskou službou. V zadní zahradě se nachází hřiště, které potřebuje rekonstrukci. Mateřská škola je čtyřtřídní. Škola je vybavena ateliérem, kam chodí děti tvořit s barvami, těstem i hlínou. Škola má keramickou pec.

V roce 2016 byla opravena elektroinstalace zdiva, rozvaděče, opraveno kuchyňské zařízení a pianina. Zakoupeny byly videotelefony do třídy a videokamera ke vchodu do školy, byla pořízena průtoková myčka, týpí, koberec nábytek. Dále byly prováděny další drobné opravy a údržba. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách je úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Mateřská škola Tavírna 119

Sídlo: Tavírna 119, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Jiřina Kučerová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí - ulice: Urbinská, Plešivec, Nové Domovy, Rožmberská, Slupenecká, Konvalinková, Rooseveltova, Nová, Pod Horou, Tavírna.

Mateřská škola je umístěna přímo u silnice, z tohoto důvodu je i obehnána vysokým dřevěným plotem. Bezbariérový přístup je ideální pro děti se zdravotním postižením. Výhodou mateřské školy je možnost využívat zázemí městského parku, jižních teras a dopravního hřiště u Domu dětí a mládeže. Budova školky je obklopena rozlehlou zahradou.

V roce 2016 byl vybudován únikový východ ve východní části budovy, pořízeny nové vchodové dveře, nové protipožární venkovní dveře u kotelny, nové schody u vchodu do MŠ, vyměněny podlahové krytiny, opraveno pískoviště, zakoupena chladnička a mraznička, Dále byly prováděny běžné opravy a údržba. Uvedené opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Mateřsá škola Za Nádražím 223

Sídlo: Za Nádražím 223, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Růžena Hlásková

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí - ulice: Urbinská, Za Nádražím, Vyšný, Železniční, Jasmínová, U Trojice.

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v těsné blízkosti Základní školy Český Krumlov Za Nádražím 222. Mateřská škola je snadno dopravně dostupná. Budova je jednopatrová, panelového typu, s vlastní školní zahradou. Mateřská škola je trojtřídní. Kapacitu 76 dětí má mateřská škola časově omezenu do srpna 2018 na základě rozhodnutí o výjimce od Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. V případě, že nebudou ve škole provedeny stavební úpravy, bude její kapacita od září 2018 činit 70 dětí.

V roce 2016 byl zakoupen nový konvektomat, pracovní nerezové stoly do přípravných kuchyněk, bojler, byla opravena podlaha v červené třídě, provedeny další drobné opravy a údržba. Uvedené opravy byly financovány z rozpočtu školy a města, při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Mateřská škola Plešivec II/391

Sídlo: Plešivec 391, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Helena Adamová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí - ulice: Plešivec, Věncova, U Cihelny, Pod Svatým Duchem.

Mateřská škola je situována v klidné lokalitě sídliště Plešivec, blízko k přírodě. Budova je patrová, zahrada bezbariérová. Zahrada je bezbariérově přístupná, nabízí prostor pro sezónní činnosti v průběhu celého roku.

V roce 2016 byla provedena oprava výměn podlahových krytin ve 3. a 4. třídě a ve sborovně, oprava a montáž žaluzií, instalován umělý trávník kolem pískoviště a prováděna další běžná údržba a opravy. Uvedené opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Naplňenost a kapacita v mateřských školách

OŠSM předpokládal nárůst počtu dětí v roce 2012 - 2015, proto ze strany odboru nebyly snahy o rušení jakékoliv mateřské školy ve městě od roku 2003, kdy takové tendence byly v mnohých městech a obcích. Město Český Krumlov má v současné době k dispozici zcela dostatečnou kapacitu v mateřských školách.

Prezentace mateřských škol ve spolupráci se zřizovatelem

Mateřské školy se zúčastňují výtvarných soutěží, spolupracují s Domem dětí a mládeže, Základní uměleckou školou, Městskou knihovnou. Každoročně děti zpívají pod vánočním stromem na náměstí. Některé mateřské školy prezentují svou činnost prostřednictvím internetových stránek, spolupracují s Policií ČR, hasiči, městskou policií, Ekocentrem Šípek atd. Spolupráce s OŠSM je na výborné úrovni.

Základní školy v Českém Krumlově v roce 2016

Město Český Krumlov zřizuje celkem čtyři základní školy, samostatné právní subjekty na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon). Město jako zřizovatel finančně zajišťuje jejich provoz prostřednictvím odboru školství, sportu a mládeže.

Všechny základní školy v Českém Krumlově mají 9 ročníků, které se dělí na první a druhý stupeň. Celková kapacita základních škol je 2 000 míst a s počtem tříd 73. Celková naplněnost byla 1 605 žáků.

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny je dle výpočtů stanoven v Základní škole Český Krumlov, Plešivec 249 (dále jen ZŠ Plešivec) a v Základní škole Český Krumlov, Za Nádražím 222 (dále jen ZŠ Za Nádražím) na 150 Kč/měsíc a v Základní škole Český Krumlov, Linecká 43 (dále jen ZŠ Linecká) a v Základní škole, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 (dále jen ZŠ T. G. Masaryka) na 100 Kč/měsíc. Stravování žáků zajišťují školní jídelny základních škol.

Základní škola Linecká

Sídlo: Linecká 43, Český Krumlov

Ředitelka ZŠ: Mgr. Irena Polášková

Tato základní škola je pro spádovou oblast: Bylinková, Dělnická, Dlouhá, Do Vrchu, Dolní Náměstíčko, Družstevní, Důlní, Horní, Horská, Hradební, Kájovská, Kaplická, Ke školce, Kostelní, Krásné údolí, Krátká, Křížová, Linecká, Masná, Na Kovárně, Na Ostrově, Na Stráni, Na Vyhlídce, Nad Nemocnicí, náměstí Svornosti, Nad Shody, Nemocniční, Nová, Nové Domovy, Nové Spolí, Objížďková, Panenská, Panská, Papírenská, Parkán, Plešivecká, Plešivecké náměstí, Pinskrův Dvůr, Po Vodě, Pod Horou, Pod Hrází, Pod Vyhlídkou, Pod Svatým Duchem, Polská, Potoční, Přídolská, Příkrá, Radniční, Rooseveltova, Rožmberská, Rybářská, Rybniční, Slepá, Slunečná, Slupenec, Slupenecká, Skalní, Soukenická, Spojovací, Stinná, Strmá, Středová, Stříbrná, Šatlavská, Široká, Šumavská, Tavírna, Tichá, Třešňová, U Cihelny, U Jeslí, U Nových domovů, U Sáňkařské dráhy, U Stromovky, U Vlaštovičníku, U Vltavy, U Zelené ratolesti, Věncova, V Zátiší, Za Soudem, Za Tiskárnou, Za Tavírnou.

Základní škola se nachází ve středu města. Je plně organizovaná. Součástí školy je školní družina a školní jídelna - výdejna. Obědy škola dováží ze školní jídelny Základní školy Český Krumlov, Za Nádražím 222. ZŠ Linecká má bezbariérový vstup, od ledna 2005 je v provozu osobní výtah a v 1. poschodí toalety pro vozíčkáře. Všechny třídy mají nový nábytek. K dispozici jsou specializované odborné učebny - 2 počítačové učebny, jazyková učebna, dřevodílna, kovodílna a kuchyňka pro výuku vaření. Tělocvična má i divadelní jeviště.

Od 1. 9. 2008 Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 pronajímá své prostory CEVRO Institutu, o. p. s. V roce 2016 proběhla další etapa výměny oken, byla provedena oprava školnického bytu, oprava podlah a výměna krytin, proběhly malířské práce, pořízena byla interaktivní tabule do první třídy. Dále byly prováděny menší opravy a údržba. Všechny prostory základní školy jsou maximálně využity. Uvedené nákupy a údržba byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Základní škola Plešivec

Sídlo: Plešivec 249, Český Krumlov

Ředitelka ZŠ: Mgr. Jaroslava Neumannová

Tato základní škola je pro spádovou oblast: 5. května, Konvalinková, Luční, Pod Kaštany, sídliště Plešivec, U Cihelny, U Jeslí, Věncova, Zvonková. 

ZŠ Plešivec má celkem 21 učeben včetně několika specializovaných odborných učeben tj., fyziky a chemie, přírodopisu, škola má školní dílny a učebnu pro výtvarnou výchovu, mobilní IPadovou učebnu. Součástí tzv. informačního centra je knihovna a dvě učebny vybavené počítači. Pro tělesnou výchovu je ve škole nejen tělocvična, ale také volejbalové kurty, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a atletická dráha s doskočištěm a interaktivní hřiště SmartUs. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. Všechny prostory základní školy jsou maximálně využity.

V roce 2016 bylo pořízeno elektronické ovládání brány, brána a oplocení, byla zpevněna plocha 1. stupně, byla provedena částečná úprava rozvodů pro osvětlení, dokončeny akustické podhledy, výmalba školy, vyměněny rozvody vody na prvním stupni a vyměněny vnější rozvody topení, byl zakoupen konvektomat do kuchyně, byla pořízena a instalována klimatizace do místností se servery a další drobné opravy a údržba. Zakoupen byl jeden konvektomat, část nových šatních skříněk a byla vybavena fotokomora. Všechny prostory základní školy jsou maximálně využity. Uvedené nákupy a údržba byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Základní škola T. G. Masaryka

Sídlo: T. G. Masaryka 213, Český Krumlov

Ředitel ZŠ: Mgr. Josef Haláček

Základní škola je pro spádovou oblast: Špičák, T. G. Masaryka, Urbinská, U Trojice, Třída Míru, Jasmínová, Lipová, Na Skalce, Pod Skalkou, Za Plevnem, Nové Dobrkovice, Dobrkovice, Za Jitonou, Šeříková, Serpentina, Na Moráni, Fialková, Havraní, Domoradická, U Jitky, Formanská, Hradní, Chvalšinská, K Zámecké zahradě, Klášterní, Kvítkův Dvůr, Latrán, Na Fortně, Pivovarská, Pod Kamenem, V Jámě, Věžní, U Poráků, Zámek, Budějovická, Lesní, Zámecké schody, Nové Město, Průmyslová, Tovární, Na Dlouhé zdi, Havraní, Hřbitovní, Příční, Skalka.

ZŠ T. G. Masaryka patří mezi nejstarší vzdělávací instituce ve městě, má svou tradici již od roku 1929. Škola má 15 kmenových tříd, 3 odborné učebny na výuku anglického a německého jazyka, učebnu zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, výtvarné výchovy. Dále má dílnu a učebnu pro výuku vaření, informatiky a tělocvičnu. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

V roce 2016 byla provedena přestavba kanceláře č. 21, nakoupeny zásobníky na toaletní papír, provedeny podlahářské práce, výmalba, instalatérské práce a další drobné opravy a údržba. Uvedené nákupy a údržba byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Základní škola Za Nádražím

Sídlo: Za Nádražím 222, Český Krumlov

Ředitelka ZŠ: od 15. 12. 2010 Mgr. Dana Hoššová v. z.

Tato základní škola je pro spádovou oblast: sídliště Vyšný, Železniční, Česká, Českobratrská, Vyšehrad, Vyšehradská, Za Nádražím, Školní, Polní, Vyšenská, V Úvoze, Nový Dvůr, Pod Hájí, Dobrkovická, Na Spojce, Na Svahu, Nádražní, Polní, Zahradní, Nad Tratí, U Kasáren.

Výuka v ZŠ Za Nádražím probíhá ve třech pavilonech. Škola má 28 kmenových tříd a dále odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a praktických činností, tři učebny vybaveny počítači. Tělesná výchova probíhá ve dvou tělocvičnách se zázemím a na moderním školním hřišti s tartanovým povrchem. Žáci mohou trávit čas na pobytové školní zahradě. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub.

V roce 2016 byly provedeny opravy podlah v pavilonu U6, obložení stěn do učeben VT, čištění kanalizace, výmalba kabinetů, chodeb, školní družiny, školního klubu, byly provedeny zemní práce v areálu školy, oprava telefonní ústředny, oprava okenních roletek, oprava konvektomatu a varného a mycího kotle a další drobné opravy a údržba. Byly zakoupeny dva kusy sestav interaktivních tabulí, včetně dataprojektorů, pojezdů, nové počítač a tiskárny, potřebný nábytek. Uvedené nákupy a údržba jsou financovány z rozpočtu školy a při úpravách je úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Naplňenost a kapacita v základních školách

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu MU se na základě zkušeností a statistiky domnívá, že počet základních škol v Českém Krumlově je optimální. V roce 2016 byla naplněna kapacita ZŠ Plešivec a ZŠ Za Nádražím 222. Všechny školy v Českém Krumlově mají naplněnu kapacitu školních družin, ale zároveň stačily uspokojit nejmenší školáky, tzn., žáky prvních a druhých tříd.

Prezentace základních škol ve spolupráci se zřizovatelem

Základní školy v Českém Krumlově prezentují svou činnost prostřednictvím svých webových stránek. Každoročně se školy zúčastňují Kouzelného Krumlova a zástupci jednotlivých škol reprezentují své školy na různých soutěžích, olympiádách apod. Školy přispívají do místních novin.

Střední školy v Českém Krumlově

Informace o středních školách na území města Český Krumlov za rok 2016 jsou k dispozici především na webových stránkách jednotlivých škol, v jejich výročních zprávách, tiskových zprávách Gymnázia Českých Krumlov a rovněž u jejich zřizovatele, kterým je Jihočeský kraj.

Jedná se o tyto střední školy:

 • Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště
 • Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České
 • Gymnázium Český Krumlov

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště

Tato škola je příspěvkovou organizací, zřizovanou Jihočeským krajem a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: zdravotnický asistent, sociální činnost, pečovatelské služby a střední vzdělání s výučním listem v oborech: kuchař - číšník, prodavač, zedník, truhlář, klempíř, malíř, tesař, pokrývač a instalatér.

Škola byla založena v roce 1991 jako Střední zdravotnická škola a v uplynulých letech se sloučila s moderně vybaveným Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově a truhlářskou dílnou ve Chvalšinách. Kromě zabezpečení odborných praxí a odborného výcviku škola pro své žáky pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (zahraniční exkurze, sportovní kurzy, barmanský kurz pro číšníky, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny pro kuchaře) a krátkodobé odborné semináře a přednášky. Žáci školy se pravidelně zúčastní odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Škola se aktivně zapojuje do projektových činností, zejména do projektů Evropského sociálního fondu, projektů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchovy a příhraniční spolupráce.

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České

Český Krumlov, který byl v roce 1992 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je městem se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla myšlenka na zřízení střední školy, která by byla zaměřena na umělecká řemesla a stavební obnovu památek. SUPŠ byla po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991. Její patronkou se tehdy stala symbolicky svatá Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost.

Výuka na SUPŠ sv. Anežky probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru. Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů, jsou absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem.

Rok 2016 byl rokem, kdy se rozběhl naplno provoz v klášterech, plnily se související projektové aktivity, byl také nově zahájen provoz studentského klubu a bistra. Nové učebny v klášterech a zejména nové vybavení má zásadní vliv na kvalitu a odbornou úroveň vzdělávání, reflektuje nejnovější trendy a technologie. Kvalitní zázemí a nová nabídka služeb zlepšují nejen komfort a úroveň výuky, ale také trávení volného času žáků školy. V této souvislosti se realizují nové aktivity i nové mimoškolní akce.

V tomto školním roce také úspěšně pokračovaly odborné přednášky a workshopy pro studenty školy, ale také pro základní školy a další zájemce z řad veřejnosti. Proběhlo rovněž několik výpalů v keramické peci na dřevo, workshop historických fotografických technik a mnoho dalších akcí.

Studijní obory:

 • Kamenosochařství
 • Grafický design
 • Scénická a výstavní tvorba
 • Užitá fotografie a média
 • Užitá malba
 • Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu/Plastická tvorba

Ve školním roce 2016/2017 studovalo na výše uvedených oborech SUPŠ Sv. Anežky České celkem 177 studentů.

Gymnázium Český Krumlov

Gymnázium Český Krumlov je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem gymnázia je Krajský úřad Jihočeského kraje. Součástí školy je školní jídelna - výdejna a domov mládeže. V roce 2016 navštěvovalo Gymnázium v Českém Krumlově 446 studentů (nárůst o 4,5 %). Jednalo se o největší nárůst celkového počtu studentů školy od roku 1998. Díky tomu také stoupl průměrný počet studentů ve třídě z 22,33 na 24,78 studentů. Lze konstatovat, že trend zvyšujícího se počtu studentů školy bude pokračovat.

Spádovým obvodem školy je území bývalého okresu Český Krumlov, jehož specifickými místními podmínkami jsou velká rozloha okresu a řídké osídlení, a proto část studentů denně dojíždí i ze vzdálenějších měst a obcí (Vyšší Brod, Loučovice, Frymburk, Horní Planá, Velešín, Prachatice a další), což s sebou nese časovou a finanční náročnost.

Prioritou Gymnázia Český Krumlov je příprava studentů ke studiu na vysokých, případně vyšších odborných školách. Důraz se mimo jiné klade na výuku cizích jazyků. Gymnázium spolupracuje se školami v zahraničí - společně organizují výměnné pobyty studentů a další projekty. Tím však přeshraniční činnost krumlovského gymnázia nekončí. Například v letech 2013 až 2015 realizovalo projekt Život v demokracii, v rámci kterého studenti mimo jiné vytvořili české překlady k sedmi pamětním deskám u památníku železné opony v Guglwaldu. Gymnázium Český Krumlov se snaží neustále modernizovat svoji výuku i samotnou budovu školy. Významnou investicí uplynulého roku byla modernizace vybavení pro výuku přírodovědných předmětů, v rámci které byl nejmodernější technologií vybaven i přednáškový sál. „Mimo to jsme v prosinci vybavili novým žákovským nábytkem učebnu č. 71 (sekunda) a dokončili tak modernizaci vybavení všech učeben celé školy. V prosinci jsme také zakoupili 25 nových studentských počítačů. Modernizovali jsme i budovu samotnou, za zmínku stojí určitě nové podhledy a osvícení v tělocvičně, dlažba v 1. poschodí či podlaha ve dvou učebnách," dodala Hana Bůžková, ředitelka Gymnázia Český Krumlov.

V týdnu od 8. do 12. února poznali studenti Gymnázia Český Krumlov blíže Malajsii, Gruzii, Kyrgyzstán, Bosnu a Hercegovinu a Jordánsko. Zvyklosti a tradice svých zemí představily tři dívky a dva chlapci, kteří na školu dorazili v rámci mezinárodního projektu Edison. Ten se na Gymnáziu Český Krumlov uskutečnil v roce 2016 již potřetí. „Hosté budou bydlet přímo v rodinách našich studentů, ostatně stejně jako tomu bylo v předchozích letech," uvedla ředitelka gymnázia Hana Bůžková a dodala: „Samozřejmě nebudou své země prezentovat jen oni. I my jim představíme Českou republiku. Na středu mají studenti naplánované vystoupení, ukázku krojů, vaření, pečení a tak dále."

Sjezdařka na divoké vodě Anežka Paloudová vybojovala 6. června 2016 titul mistryně světa v kategorii C1 na mistrovství světa v Bosně. Zpráva, která potěšila nejednoho sportovního příznivce a snad celé Gymnázium Český Krumlov. Právě tuto školu totiž Anežka navštěvuje. Některým kantorům svým úspěchem až vehnala slzy do očí...

Vysoká škola - Cevro Institut - Středisko Český Krumlov

V Jihočeském kraji nabízí vysoká škola CEVRO Institut, z. ú. celkem dva bakalářské a tři navazující magisterské obory. Všechny nabízené obory lze v Českém Krumlově studovat pouze v kombinované formě. Zájemci o prezenční studium tyto obory mohou studovat v Praze.

Studijní obory v Českém Krumlově:

 • Veřejná správa
 • Právo vobchodních vztazích
 • Obchodněprávní vztahy
 • Bezpečnostní studia

Informační a konzultační středisko vysoké školy CEVRO Institut, z. ú. v Českém Krumlově zahájilo svoji činnost 1. 1. 2008. V akademickém roce 2016/ 2017 studovalo v Cevro Institutu Český Krumlov více než 100 studentů.

Kromě výuky uspořádal Cevro Institut v roce 2016 v pátek 18. března 2016 v Kině Luna v Českém Krumlově veřejnou debatu na téma Aktuální hrozby pro Evropu. Vystoupili zde slovenská diplomatka, politička a vyučující na CEVRO Institutu Magda Vášáryová a Tomáš Pojar, bezpečnostní expert, bývalý diplomat a prorektor školy. Moderátorem debaty byl politolog a prorektor školy Ladislav Mrklas. Příležitost zapojit se do této zajímavé diskuse měli i návštěvníci z řad veřejnosti, kterých, i přes slunečné páteční odpoledne, bylo téměř sto padesát.

Akademie třetího věku

Akademii třetího věku pořádaly i v roce 2016 českokrumlovské Domy s pečovatelskou službou, zastoupené ředitelkou Mgr. Ivanou Ambrusovou. Akademie třetího věku mohla fungovat díky financím získaných z dotačního programu města Český Krumlov. Na uvedenou aktivitu byly získány finanční prostředky z grantu Komunitního plánování.

Od května do listopadu 2016 opět probíhal vzdělávací program " pod názvem "Život seniorů v 21. století". Součástí jednotlivých setkání byla návštěva města Pelhřimov a okolí a exkurze do Jaderné elektrárny Temelín. Vzdělávací aktivita byla ukončena v listopadu 2016, absolventi při slavnostním ukončení převzali z rukou starosty města Český Krumlov Dalibora Cardy osvědčení o absolvování kurzu. Celkový počet zúčastněných seniorů byl 42 seniorů.

Den řemesel Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště

Více než stovka mladých lidí se přišla 15. prosince 2016 podívat na Den řemesel, který organizovaly odloučené pracoviště Střední odborné školy zdravotnické a Střední odborné učiliště v Českém Krumlově pod záštitou Jihočeské hospodářské komory. Návštěvníci se mohli podívat na praktickou část výuky řemeslných oborů, které škola nabízí. Oborů je pět: zedník, truhlář, klempíř, tesař, instalatér. Kromě možnosti vidět na vlastní oči, co jejich práce obnáší, si mohli zájemci také dané řemeslo vyzkoušet a popovídat si se svými případnými budoucími kolegy. Velký zájem byl o truhlařinu a o zdravotnictví. Poptávka po řemeslnících je stále daleko vyšší než nabídka. O uplatnění se budoucí studenti nemusejí obávat.

Úplné informace o školách naleznete v pdf verzi Kroniky města Český Krumlov.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: