aktualizováno 27. 11. 2020

Odbor vnitřních věcí (OVV)

aktualizováno 31. 8. 2020

Odbor vnitřních věcí zajišťuje na úseku krizového řízení připravenost na mimořádné události a ochranu obyvatelstva, řešení krizových situací, ochranu před povodněmi, požární ochranu, bezpečnost práce a ochranu utajovaných skutečností. Podrobné informace o krizovém řízení jsou uvedeny na samostatné stránce zde.

V oddělení správních činností vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu (matrika, příprava voleb, apod.)

V oddělení vnitřní správy zajišťuje činnost úseku podatelny, provozu a hospodářské správy, výpočetní techniky a ostatních činností. 

Náplň práce Odboru vnitřních věcí je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Jaroslava Samková

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
Budova
Místn.
Telefon
Benda Petr
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: správce budov
Budova: Kaplická 439
Místnost: 000
Telefon: 380 766 215
Bláhová Dagmar, Ing.
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: hospodářka
Budova: Kaplická 439
Místnost: 109
Telefon: 380 766 209
Blažková Ludmila
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: podatelna - informace
Budova: Kaplická 439
Místnost: V001
Telefon: 380 766 210
Čermáková Anna
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent státní správy a samosprávy
Budova: Kaplická 439
Místnost: V007
Telefon: 380 766 207
Čurda Slavomír
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent krizového řízení
Budova: Kaplická 439
Místnost: 102
Telefon: 380 766 222
Filipová Václava, Mgr.
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
Budova: nám. Svornosti 1
Místnost: 17
Telefon: 380 766 310
Hrušková Eva
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
Budova: Kaplická 439
Místnost: V007
Telefon: 380 766 206
Krbec Tomáš
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: správce budov
Budova: Kaplická 439
Místnost: S005
Telefon: 380 766 215
Maříková Michaela
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
Budova: Kaplická 439
Místnost: V007
Telefon: 380 766 205
Přibylová Dana , Bc.
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: vedoucí oddělení
Budova: Kaplická 439
Místnost: 112
Telefon: 380 766 213
Richterová Jana
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: podatelna - informace
Budova: Kaplická 439
Místnost: V001
Telefon: 380 766 111
Samková Jaroslava, Mgr.
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: vedoucí odboru
Budova: Kaplická 439
Místnost:
Telefon: 380 766 200
Španillerová Jaroslava
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
Budova: nám. Svornosti 1
Místnost: 17
Telefon: 380 766 322
Štefková Stanislava, Bc.
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent evidence obyvatel
Budova: Kaplická 439
Místnost: 107
Telefon: 380 766 203
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov