aktualizováno 25. 10. 2019

Územní studie krajiny mapuje, jak vnímáme své okolí

aktualizováno 25. 10. 2019

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (ÚSK). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině. Získané údaje o Vašem vnímání krajiny a požadavcích a přáních na charakter prostředí nám významně pomůže ke kvalitnímu zpracování územní studie krajiny.

Pokud se chcete zapojit do procesu pořízení analytické části ÚSK, vyplňte, prosím, interaktivní dotazník na stránce: https://www.pocitovemapy.cz/krajina-jhc-2019/.

Zjišťování probíhá formou pocitové mapy, kterou může kdokoliv vyplnit na svém počítači. Vyplňování probíhá anonymně a je nastaveno intuitivně pomocí webové mapové aplikace. Vyplňující klikem do mapy přidá bod a následně mu vyplní vlastnosti - o jaký prvek se jedná a zda ho vnímá pozitivně či negativně. Prvních šest záložek je připraveno na hodnocení významných částí krajiny. Jednotlivé jevy jsou rozděleny do skupin reliéf, vodstvo, zemědělská půda a lesy, stavby a infrastruktura, jiné významné části krajiny a významná a zajímavá místa. Druhá část hodnocení je nastavena na přání a požadavky na krajinotvorné prvky.

Hodnotit krajinu prostřednictvím pocitové mapy bude možné do konce roku 2019.

Kontakt

Ing. Dana Fialová
Oddělení územního plánování
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
fialova2@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 307

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov