aktualizováno 10. 8. 2010

Mapka - pronájem nebytového prostoru na náměstíOznámení o výběrovém řízení

aktualizováno 10.08.2010

Město Český Krumlov na základě usnesení rady města  č. 364/16/2010 ze dne 2.8.2010 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru o výměře 4 m2 v budově Vnitřní Město, nám. Svornosti 1 na st.p.č. 1 v k.ú. a obci Český Krumlov (vchod do nebytového prostoru v podloubí Radniční ul.), a to vč. dvou výloh umístěných na stěně budovy, sloužících jako vývěsní plocha pro nebytový prostor. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Kritéria výběrového řízení

  • podnikatelský záměr, předmět podnikání
  • výše nabízeného ročního nájemného bez DPH stím, že plátcům DPH bude knájemnému účtována DPH vzákonem stanovené výši

Další podmínky

  • uchazeč předloží výpis z OR, nebo živnostenské oprávnění a reference, plátci DPH dále předloží údaje o registraci plátcem DPH
  • uchazeč předloží prohlášení, že nemá vůči městu Český Krumlov žádné závazky po lhůtě splatnosti
  • nájemce bude mimo nájemné dále hradit náklady na spotřebu elektrické energie

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené „Výběrové řízení - NP Radniční - nerozlepovat" zasílejte na adresu: Městský úřad, Odbor správy majetku a investic, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov, nebo odevzdejte v podatelně Městského úřadu v budově Kaplická 439, nejpozději do 15. 9. 2010 do 12:00 hodin.

Město Český Krumlov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, případně výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ivana Velíšková
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: ivana.veliskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 604

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Dokumenty

Vyhlášení výběrového řízení - úřední deska - 11. srpna 2010

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: