aktualizováno 2. 10. 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

aktualizováno 2. 10. 2017

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se na území celé republiky uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V říjnu končí čtyřleté volební období stávajících poslanců, a proto prezident republiky vyhlásil termín konání voleb.

V Jihočeském kraji podalo kandidátní listinu 25 volebních stran, tedy politických stran a politických hnutí, které se budou ucházet o hlasy voličů.

Voliči obdrží sady hlasovacích lístků do svých schránek nejpozději do 17. října 2017. Pokud nebudou hlasovací lístky doručeny do schránky, pak je voliči obdrží přímo ve volební místnosti v době konání voleb nebo před jejich zahájením v budově městského úřadu.

Oprávněným voličem při volbách do Poslanecké sněmovny je občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Hlasování bude voliči umožněno poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství svým občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Sídla jednotlivých volebních okrsků v Českém Krumlově jsou zachována z minulých období, až na jednu změnu. Ve volebním okrsku č. 15, zahrnující část obce Nové Spolí a Slupenec, bude volební místnost v objektu ubytovny Nové Spolí. Občané města si budou moci ve vývěsních skříňkách v Oznámení starosty města ověřit, do kterého volebního okrsku podle svého trvalého pobytu jsou příslušní, a zároveň se také dozvědí, v jakých termínech a časech se volby do Poslanecké sněmovny budou konat.

Seznam jednotlivých okrsků s uvedením jejich adres naleznete zde.

V případě, že se v době voleb nebude volič zdržovat v místě svého bydliště, má možnost požádat o vydání voličského průkazu. Písemná žádost v listinné podobě s ověřeným podpisem musí být doručena na městský úřad nejpozději do 13. října 2017, přičemž žádost lze zaslat v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Po tomto termínu lze o vydání voličského průkazu požádat pouze osobně, a to nejdéle do 18. října 2017 do 16.00 hodin. Po uplynutí této lhůty již nebude možné voličské průkazy vydávat. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

Voliči, kteří budou ke dni 13. října 2017 hospitalizovaní v nemocnici nebo v jiném zdravotnickém či lázeňském zařízení, budou na základě své žádosti vedením tohoto zařízení nahlášeni příslušnému obecnímu či městskému úřadu k zápisu do zvláštního seznamu voličů a bude jim umožněno hlasovat přímo v areálu tohoto zařízení, kam za nimi přijdou s přenosnou volební schránkou členové příslušné volební komise. Imobilní občané mohou požádat o návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou schránkou u nich, v domácnosti, a to telefonicky na městském úřadě. Platí ovšem, že členové okrskové volební komise mohou docházet za voliči pouze na území svého volebním okrsku.

Bližší informace o způsobu hlasování a úpravě hlasovacích lístků voliči zjistí v informačním letáku, který je přiložen ke každé sadě hlasovacích lístků, jež voliči najdou ve svých schránkách.

Bližší informace o nadcházejících volbách je možné zjistit na webových stránkách města v sekci VOLBY 2017, stejně tak i na stránkách Jihočeského kraje a Ministerstva vnitra České republiky.

Kontakt


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: