aktualizováno 25. 5. 2020

Zpracování Doporučení pro vlastníky nemovitostí, projektanty a stavebníky - etapa 01

aktualizace 12. 2. 2021

Hlavním cílem projektu je společně definovat stavební hodnoty jednotlivých objektů statku, sladit odlišné přístupy státních orgánů a samosprávy k uchovávání jejich hodnot a nastavit jednotné podmínky pro jejich památkovou ochranu za účelem uchování výjimečné univerzální hodnoty statku historického centra Českého Krumlova pro příští generace.

Dílčí cíle projektu:

- USNADNĚNÍ: Cílem je maximálně usnadnit a urychlit celý proces spojený s realizací stavebních obnov nemovitých objektů statku - od vyjednávání na úřadech, přes tipy na zpracování návrhů a dokumentací až po příklady možných stavebních prací. Manuál bude obsahovat konkrétní požadavky památkové péče, aby bylo dopředu zřejmé, jak postupovat ve statku UNESCO při realizaci stavebních obnov objektů. Vlastníci nemovitostí, projektanti a stavebníci tak budou předem seznámeni s konkrétními požadavky a přístupy památkové péče, budou mít jasné metodické doporučení pro přípravu svých stavebních záměrů.

- INSPIRACE: Manuál má být také inspiračním zdrojem pro provádění stavebních úprav objektů. Obsahuje zásady úspěšné komunikace, praktické návody, ukázky a tipy vhodného stavebního řešení a argumenty pro fakt, že investice do kvalitního stavebního řešení se vyplácí.

- OCHRANA: Manuál zhotovený na základě poznání z doplněných karet by měl zajistit ochranu architektonického dědictví a kultivaci městského veřejného prostoru.

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: Zpracování Doporučení pro vlastníky nemovitostí, projektanty a stavebníky - etapa 01
Poskytovatel podpory: Ministerstvem kultury České republiky, Program podpory pro památky UNESCO
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2020
Zhotovitel projektu: realizační tým města Český Krumlov
Stav projektu: projekt ukončen
Předpokládané celkové výdaje projektu: 201 520 Kč
z toho dotace: 140 000 Kč

Popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je příprava podkladů pro realizaci opatření Management Planu 1.5 Zpracování Doporučení pro vlastníky nemovitostí, projektanty a stavebníky, které svým zaměřením spadá do tematického okruhu 01 Ochrana a monitoring statku - vyjádření hodnot statku a jejich ochrana, závazné dokumenty pro nakládání se statkem, monitoring stavu statku, legislativa včetně způsobu a rozsahu ochrany a jiné podpůrné činnosti pro ochranu a řízení statku.

Záměrem tohoto opatření je vytvořit jednotnou platformu, kterou dojde jednak k definování hodnot nemovitých objektů statku, jednak ke sjednocení přístupů k jejich ochraně. Realizací opatření dojde k vytvoření jednotného rámce pro dialog mezi památkovou péčí, samosprávou, podnikateli, laickou a odbornou veřejností při údržbě, ochraně statku.

Jedním z výstupů navrženého Opatření je manuál, který bude v obecnější rovině popisovat, a hlavně názorně představovat architektonické hodnoty jednotlivých nemovitých objektů statku. Ale protože každý dům je jedinečný a doporučení pro jednotlivé vlastníky nelze zobecňovat a unifikovat, bude hlavním výstupem soubor karet jednotlivých nemovitých objektů, jakási databáze, kde budou u každého objektu zachyceny všechny společně definované hodnoty, které je nezbytné uchovat a chránit. Součástí karet budou mimo jiné i fotografie dokumentující vývoj objektu v čase (jakými změnami/rekonstrukcemi dům prošel). Karty nemovitých objektů budou propojeny s Geoportálem města Český Krumlov.

Předmětný projekt řeší pouze realizaci první etapy projektu a to přípravu podkladů pro tvorbu samotného manuálu a souboru karet nemovitých objektů propojeného s Geoportálem města Český Krumlov.

Kontakt


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: