aktualizováno 21. 8. 2017

Vyhlášení veřejné zakázky za zaměření Prelatury

aktualizováno 16. 8. 2017

Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi pod názvem Prelatura, Horní 155, Český Krumlov - zaměření současného stavu objektu.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 30. 8. 2017 do 9.30 hodin.

V případě zájmu o účast v zadávacím řízení naleznete všechny potřebné informace k veřejné zakázce na adrese https://zakazky.ckrumlov.cz

Kontakt

Dynamicky obsah

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov