aktualizováno 4. 10. 2019

Strategické dokumenty Smart City, Český Krumlov

aktualizováno 1. 10. 2019

Cílem projektu je vytvoření analýzy a strategického dokumentu v oblasti Smart City. 1/ Analýza vyspělosti Smart City města Český Krumlov (Smart City Maturity Scape), 2/ Strategie Smart City města Český Krumlov. Vypracované dokumenty pak budou využívány jako podklad k dalšímu rozhodování, směřování a využitelnosti v případě nových technologií k naplnění cílů definovaných klíčových oblastí.

Logo jihočeský kraj 2015

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Strategické dokumenty Smart City, Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 02 - 12/2018
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 354 450 Kč
z toho dotace: 141 780 Kč

Popis projektu

Obsahem projektu je zpracování analýzy a navazujícího strategického dokumentu v oblasti Smart City tak, aby následné pořízení technologií a jejich zavedení bylo řešeno efektivním způsobem. V rámci realizace projektu bude nejprve zpracována Analýza vyspělosti Smart City města Český Krumlov (tzv. Smart City Maturity Scape). Cílem vytvořené analýzy je poskytnutí informací a podkladů využitelných k rozhodování o dalším strategickém směřování a využitelnosti nových technologií nejen v oblasti turismu a transparence a komunikace radnice s občany. Dále bude v rámci projektu vypracována Strategie Smart City města Český Krumlov, která bude detailnějším a odbornějším propracováním definovaných klíčových oblastí na základě Analýzy vyspělosti Smart City a Strategického plánu města. Strategie Smart City bude zpracována expertně ve spolupráci s ustanoveným odborným týmem sestaveným z řad zaměstnanců města a dále externích expertů jednotlivých klíčových oblastí.

Výstupy projektu naleznete pod tímto odkazem: digi.ckrumlov.cz

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Lippl Jan, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: tajemník městského úřadu
E-mail: jan.lippl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov