aktualizováno 22. 4. 2010

Městský útulek v Českém Krumlově - psi Bernie a MajkaKauza Husky - Mostky u Kaplice

aktualizováno 22.04.2010

Počátkem února letošního roku řešil Městský úřad v Kaplici tíživou situaci, kdy po úmrtí majitele v obci Mostky přežívalo v děsivých podmínkách mnoho desítek psů - vesměs kříženců plemene sibiřský husky - a další domácí zvířata (včetně skotu a koní).

Na základě smlouvy uzavřené mezi městy Kaplice a Český Krumlov bylo v době od 8. do 11. 2. 2010 do našeho útulku z této lokality přivezeno celkem 15 psů, převážně štěňat různého stáří. Po uplynutí karantény, vakcinaci, odčervení a vyřešení zdravotních problémů byla zvířata na pokyn notářky zařazena dne 22. 2. 2010 do nabídky k osvojení. Díky medializaci celé kauzy našlo během několika málo dnů deset psů nové majitele.

Dne 27. 2. 2010 bylo zbývajících pět psů z rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (zvířata se stala majetkem státu) předáno občanskému sdružení Toulavé tlapky se sídlem v Praze, které - dle nám dostupných informací - odvezlo i zbývající psy z Mostek.  

Městský útulek Český Krumlovu - psi Max, Monty, Nely a Kim

Postupně se na internetových diskusních fórech začaly objevovat informace o nevhodných podmínkách, ve kterých jsou psi v Praze drženi. Situaci řeší příslušné orgány státní správy, případ není dosud uzavřen.  Vzhledem ke skutečnosti, že se v rámci těchto internetových debat objevily i informace o našem útulku, které jsou minimálně nepřesné a mnohdy přímo lživé - viz. informace o tom, že zvířata nebyla odčervena, očkována a léčena - uvádíme podrobný popis stavu, ve kterém se k nám jednotlivá zvířata z kauzy Mostky dostala a jejich stav při předání novým majitelům (včetně OS Toulavé Tlapky).

Dne 08. 02. 2010 byla do útulku přijata čtyři štěňata kříženců husky. Matka se při odchytu zapojila do rvačky s několika dalšími psy a utekla - při našem příchodu byla již pouze osiřelá štěňata umístěna v bedně. Štěňata v té době ještě nebyla odstavena. Štěňata byla v průměrném výživném stavu, bez známek klinického onemocnění. Po převozu do útulku napájena štěněčím mlékem od firmy Beaphar, postupně převedena na ostatní mléčné výrobky a na kvalitní granule značky PURINA pro štěňata. Štěňata byla odčervena pastou Banminth, po dosažení věku šesti týdnů (dle odhadu) naočkována vakcínou  od firmy Biocan proti parvoviróze, psince, parainfluenze a hepatitidě. Byla řádně evidována v útulku pod čísly 28/10, 29/10, 30/10, 31/10 a všechna tato štěňata byla vydána ve dnech 21.02.2010- 23.02.2010 novým majitelům, jejichž adresy jsou řádně evidovány v evidenčních listech útulku. Všechna štěňata byla v době vydávání v dobrém zdravotním stavu, bez známek klinického onemocnění, vybavena očkovacím průkazem se zaznamenanými zdravotními akcemi. Ani jeden z nových majitelů nás do dnešního dne neupozornil na žádné zdravotní komplikace zvířat.

Městský útulek Český Krumlovu - psi Jara se štěňatyDne 08. 02. 2010 byla do útulku převezena fena bílé barvy, pojmenována Jara evid. č. 23/10. Fena byla v horším výživném stavu, bázlivá  s drobnými oděrkami po těle. Matka dvou cca dvoutýdenních štěňat fenek, evid. č. 24/10 a 25/10. Štěňata byla v průměrném výživném stavu, bez známek klinického onemocnění (jedno celobílé, druhé černé s bílými znaky). Dne 27. 02. 2010 byla tato zvířata na pokyn Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který se stal po vyřízení dědického řízení majitelem těchto zvířat,  předána Občanskému sdružení na ochranu zvířat Toulavé tlapky, zastoupenému paní Denisou Zárybnickou.  V této době byla zvířata ve velmi dobrém výživném stavu, bez známek klinického onemocnění, nebyla odstavena a byla stále s matkou.

Na internetu se však dočítáme informaci, že štěňata nebyla po celou dobu v našem zařízení odčervena, nebyla zavodněna, nedostala vitamíny a antibiotika (to opravdu ne, neb k tomu nebyl žádný důvod). Závěr je již opravdu silná káva - při předání byla štěňata ve stavu na utracení. Upozorňujeme pisatele, že poškozuje dobré jméno našeho zařízení a žádáme a vyzýváme ho k prokázání těchto skutečností. V opačném případě by měla (tak, jak je to ve slušné společnosti zvykem) následovat veřejná omluva. Jsme tedy v očekávání...

Ve stejný den (08. 02. 2010) přijata jedna hnědobílá fena cca 5 - 6 měsíců stará, hubená, s průjmem a zvracející, evid.č. 26/10 a jeden černobílý pes 5 - 6 měsíců starý evid. č.27/10, hubený, též zvracející, silně znečištěný. Oba psi odčerveni preparátem Pratel, následně po stabilizování zdravotního stavu naočkováni proti psince, parvoviroze, hepatitidě, parainfluenze, leptospiroze a vzteklině. Vydáni 21. 02. 2010 a 26. 02. 2010 novým majitelům v dobrém výživném stavu, bez známek klinického onemocnění.

Městský útulek v Českém Krumlově - pes Majka po převozuDne 09. 02. 2010 přivezeni do útulku další čtyři psive stáří  cca 4 - 6 měsíců, evid. č. 32/10, 33/10, 34/10 a 35/10. Psi byli v horším výživném stavu, silně bázliví, silně znečištění a trpěli průjmem. Všichni  byli odčerveni preparátem Pratel a po týdnu, kdy ustaly jejich zdravotní problémy, naočkováni proti psince, parvoviroze, hepatitidě, parainfluenze, leptospiroze a vzteklině. Celou dobu v útulku zvířata krmena granulemi pro štěňata a kojící feny značky Ontario plus mléčnými výrobky typu Lipánek, Smetánek apod.. Tři z nich 24. 02. 2010 vydáni novým majitelům, v té době klinicky zdrávi, v průměrném výživném stavu. Jeden pes Bernie - 33/10,  vydán dne 27.02.2010 - na pokyn Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových občanskému sdružení na ochranu zvířat Toulavé tlapky. Také toto zvíře bylo vydáváno zdravé, v průměrném výživném stavu, doprovázeno očkovacím průkazem.

Dne 10. 02. 2010 byla přijata do útulku  celobílá fena, cca 2 roky stará kříženec husky, nazvána Brena evid. č. 37/10. Tato fena byla již v době přijetí v dobrém výživném stavu, trpěla lehkým průjmem, měla po těle drobné rány, zvíře se chovalo na rozdíl od ostatních velmi přátelsky a bylo lehce ovladatelné. Fena byla odčervena preparátem Pratel, průjem přeléčen Linkospektinem a následně fena navakcinována proti psince, parvoviroze, hepatitidě, parainfluenze, leptospiroze a vzteklině. I toto zvíře bylo vydáno dne 27. 02. 2010 na pokyn Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  občanskému sdružení na ochranu zvířat Toulavé tlapky.

Dne 11. 02. 2010 přijat kříženec německého ovčáka jménem Zar evid. č. 36/10 stáří cca 1 rok. Pes byl výrazně zanedbaný, vyhublý, velmi bázlivý. Po příjmu byl odčerven preparátem Pratel, po týdnu navakcinován proti psince, parvoviroze, hepatitidě, parainfluenze, leptospiroze a vzteklině. Zar byl dne 27. 02. 2010 vydán novému majiteli. V době výdeje byl v průměrném výživném stavu, bez klinického onemocnění.

Městský útulek v Českém Krumlově - pes ZrzinkaK dalšímu naprosto nehoráznému nařčení, které se lze dočíst na internetových fórech, zabývajících se touto kauzou je obvinění, že by - v případě, že zvířata nebudou bezprostředně vydána - v našem útulku došlo k jejich  utracení. Především je nutné upozornit na stávající zákon na ochranu zvířat proti týrání, který jasně stanovuje, že nikdo nesmí utratit zvíře bez důvodu. V našem útulku podává případný návrh na utracení zvířete veterinář v případě nevyléčitelné nemoci, těžkého poranění, genetické nebo vrozené vady, celkového vyčerpání či stáří zvířete a to pouze v případě, že by dále jejich přežívání bylo spojeno s trvalým utrpením. Pracovníci našeho útulku neberou svoji práci jako výkon povolání, ale práce s živými tvory je nutné chápat jako poslání a zároveň službu. Naznačené jednání je - v daném případě naprosto iracionální - a odporuje nejen zákonu, ale především našemu vnitřnímu přesvědčení.

Závěrem si dovoluji upřímně poděkovat za dlouhodobou a výbornou spolupráci Siberian Husky Rescue Czech Republic (www.kaya.cz), kteří nám výrazně pomáhají s umisťováním plemen i kříženců psů severských plemen z našeho útulku.

V Českém Krumlově 31. 3. 2010, Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov

Související odkazy

 

 

                                                            

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: