aktualizováno 10. 11. 2022

Obyvatelé přišli diskutovat o návrhu nového územního plánu

Sál kina Luna v úterý 8. listopadu téměř zaplnili lidé, kteří se přišli seznámit s návrhem nového územního plánu. Jeho řešení i tvorbu zde představil projektant Pavel Koubek, který po úvodní prezentaci odpovídal na řadu dotazů obyvatel. Ti mají stále možnost podávat k návrhu námitky a připomínky, a to do 15. listopadu 2022. Pravidla a formuláře pro podávání námitek a připomínek spolu s návodem jsou k dispozici na www.ckrumlov.cz/cz/novy-uzemni-plan/.

Po zákonné lhůtě podávání námitek bude následovat jejich roztřídění dle témat a lokalizací, vyhodnocení a projednání. Ke každé námitce a připomínce se vyhotoví návrh rozhodnutí, zda se vyhovuje či nevyhovuje a proč,“ vysvětluje Jana Hermanová, vedoucí Odboru úřad územního plánování. Rozhodnutí se pak stanou součástí nového územního plánu, který bude schvalovat zastupitelstvo

Návrh nového územního plánu reaguje na aktuální energetickou krizi a její dopady do území v budoucích letech. Dále se zaměřuje například na dostupnější dopravu, nové možnosti bydlení a možnost vzniku nových prostorů pro služby. Ze stran občanů se také ozývá potřeba nových pěších stezek a cyklostezek nebo zamezení hluku z přilehlých dopravních komunikací.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: