aktualizováno 7. 5. 2013

Uzavírka místní komunikace ve městě Český Krumlov - ulice Stříbrná

aktualizováno 7.5.2013


Městský úřad Český Krumlov povoluje úplnou uzavírku místní komunikace z důvodu realizace stavby Rekonstrukce místní komunikace a vybraných inženýrských sítí v Českém Krumlově - ulice Stříbrná, v době od 13. května do 7. července 2013:

Dotčená komunikace: místní komunikace v ulic Stříbrná v celém rozsahu
Provedení zvl. už.: jedná se o rekonstrukci celé komunikace v ulici včetně výměny inženýrských sítí a přípojek

Doba trvání: od 13. května do 7. července 2013
Odpovědná osoba: Zbyněk Soukup, tel.: 602 133 509

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov