aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Počasí v roce 2016

Charakter počasí, stejně jako obecně politická témata, má rovněž zaznamenávat městský kronikář, ačkoliv v současné době existuje řada specializovaných institucí, jež poskytují dlouhodobě exaktní výstupy z meteorologických a klimatologických měření. Jednotný systém měření je v gesci Českého hydrometeorologického ústavu v Praze, který za pomoci více než tisíce profesionálních i akreditovaných amatérských stanic sbírá data z celé České republiky.

Český Krumlov spadá do územní působnosti ČHMÚ v Českých Budějovicích. Pro území města a nejbližšího okolí jsou směrodatná data ze stanice Český Krumlov-Přísečná. Tato stanice, definovaná jako automatizovaná klimatologická stanice II. typu (její výsledky jsou k dispozici na webu http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/stanice/ShowStations_CZ.html) patří do standardní sítě klimatologických a meteorologických stanic České republiky.

Český Krumlov leží na rozhraní klimatických regionů, jež jsou charakterizovány jako mírně chladný, vlhký a mírně teplý, vlhký. V rámci České republiky patří tedy spíše k chladnějším oblastem.

V porovnání s mimořádně teplým a suchým rokem 2015 bylo počasí v roce 2016 průměrné a obvyklé. Tento rok se svým teplotním průměrem řadil k roku 2002. Podobně jako loňský rok byl rok 2016 srážkově podnormální, ale jen mírně. Díky sněhu a dešti počátkem roku bylo sucho částečně zažehnáno, i když kriticky nízká hladina podzemních vod byla v našem regionu doplňována jen pozvolna. Vlna mrazů, která v závěru dubna zasáhla celou Českou republiku, zničila velkou část úrody hlavně ovocnářům. Mrazy poškodily ovocné sady v celé střední Evropě. V létě přece jen spadlo dostatečné množství srážek na to, aby se dařilo silnému růstu hub v okolních lesích. Ač bylo srážkově příznivě se vyvíjející léto zasaženo suchým srpnem a zářím, přesto byla zásoba spodních vod dostatečná a vodní bilance byla lepší než v roce 2015. Září přineslo mnoho krásných dnů babího léta, konec podzimu a počátek zimy lze hodnotit jako teplotně nadprůměrný, avšak teplé počasí bylo vystřídáno mrazivým závěrem roku.

Leden - první den nového roku 2016 přinesl sněžení, do 25. 1. ležel sníh o výšce až 16 cm. Dne 19. 1. byl zaznamenán nejsilnější mráz (- 19,7 °C) nejen zimy, ale i celého roku 2016. Naopak 27. 1. bylo již předjarních 12,2 °C a po sněhu nebylo ani památky. Srážek byl dostatek.

Únor - byl teplý a vlhký, sníh se udržel jen ve dvou dnech. Častý byl výskyt silných až bouřlivých větrů. Mrzlo jen slabě.

Březen - byl teplotně podobný únoru, srážkově však byl silně podnormální. Krásné jarní dny v závěru měsíce a skoro 15 °C v období Velikonoc začaly rychle probouzet přírodu. Příjemné počasí vyvrcholilo 31. 3., kdy se teplota přiblížila 20 °C.

Duben - mnoho vláhy nepřinesl, dne 5. 4. jsme zažili „malé léto" s teplotou 25,1 °C, ale v posledním týdnu se citelně ochladilo a také sněžilo. Ještě 29. 4. mrzlo, a to - 3,9 °C a při zemi dokonce - 9,3 °C.  Následkem mrazů pomrzly jarní květiny i rozkvetlé ovocné stromy, což předznamenalo nižší úrodu.

Květen - jeho počátek přinesl proměnlivé a deštivé počasí, ale již 5. 5. byl ráz počasí ovlivněn příchodem teplé fronty. Začalo se již projevovat sucho, zejména když dne 22. 5 teploty vystoupaly až na tropických 30,2 °C. Pak přece jen přišlo několik bouřek s deštěm, takže se celková měsíční vodní bilance zlepšila.

Červen - byl velmi teplý a zároveň vlhký, Medard opět dostál svojí pranostice, přičemž bylo převážně velmi teplo. Nejvyšší teplota byla naměřena dne 24. 6., a to 32,4 °C.

Červenec - byl horký a vlhký zároveň, 32,3 °C naměřených 12. 7. byla i nejvyšší teplota měsíce. Vlhké periody se pravidelně střídaly se suššími a bouřková činnost se silně rozvinula. Houby rostly stále ve větším množství, až nastala doslova houbová exploze s převahou smrkových hřibů a masáků.

Srpen - přinesl horké dny, ale zároveň sucho. Teplotně léto vyvrcholilo 28. 8. s teplotou 33,1 °C, což je i nejvyšší zaznamenaná teplota v roce 2016. Panovalo horké a stálé počasí.

Září - bylo ještě sušší a mimořádně teplé, dne 11. 9. jsme naměřili tropických 30,6 °C. Po celý měsíc se nevyskytl ani přízemní mrazík a vydatnější srážky přišly až ve dnech 16. a 17. 9.

Říjen - dne 1. 10. byla naměřena nejvyšší měsíční teplota 22,3 °C, jinak byl měsíc nezvykle silně sychravý a větrný. Slunce svítilo jen málo a letních teplot jsme se už nedočkali. Poprvé mrzlo dne 22. 10.

Listopad - nástup měsíce provázel déšť a rychlý příchod studené fronty se zimním počasím a drobným sněžením. Řada chladných dnů s teplotami nízko nad nulou byla přerušena až v třetí dekádě měsíce, kdy 21. a 22. 11. rtuť teploměrů překonala 17 °C. Od 27. 11. přišla pak studená fronta se sněžením a velmi chladný a nevlídný závěr listopadu - ve dnech 29. a 30. 11. mrazivá rána s teplotami do - 4 °C.

Prosinec - proběhl jako silně proměnlivý měsíc. Od 5. do 7. 12. mrzlo nejvíc, a to pod - 10 °C, naopak 10. 12. bylo teplo přes 10 °C. Před Vánoci, 18. 12., napadlo trochu sněhu, ale ten na Štědrý den zcela roztál. Častým projevem počasí byly silné až bouřlivé větry a zvláštností byl výskyt velmi vysokého tlaku vzduchu.

Průměrná roční teplota vzduchu v roce 2016 činila 8,24 °C (s odchylkou od normálu + 1,47 °C) a průměrný úhrn srážek byl 599 mm, což činilo 91 % normálu. Jako základ pro výpočet odchylek slouží mezinárodně užívaný normál z období let 1931 - 1990.

Podle názoru meteorologů u nás po několika letech opět převládlo léto blízké teplotnímu průměru, ačkoliv v porovnání s vedry 2015 hodnotili obyvatelé léto 2016 spíše jako chladné. Jedná se o léto, jaké ve střední Evropě ve dvacátém století bylo obvyklé, s proměnlivým počasím. I když srážkově se příznivě vyvíjející léto bylo zasaženo suchým srpnem a zářím, vodní bilance byla lepší než v roce 2015. Také zima byla velmi mírná, pouze leden měl mrazivou tvář.

Na Českokrumlovsku i v roce 2016 trvalo ohrožení lesních porostů, i jako důsledek silně podprůměrného ročního úhrnu srážek a vysokých teplot v letním období roku minulého a následného napadení porostů kůrovcem. Lesníci i vlastníci lesů ve zvýšené míře věnovali pozornost zdravotnímu stavu lesa. Stromy napadené kůrovcem se snažili se zvýšeným úsilím včas pokácet a asanovat, aby nedocházelo k dalšímu šíření kůrovce na sousední lesní porosty. Zvláštní pozornost museli vlastníci lesů věnovat letošní a loňské výsadbě sazenic.

V českokrumlovských lesích, které patří pod Krajské ředitelství Lesů ČR, bylo napadené dřevo s velkým úsilím těženo, ale stromy bohužel silně schly a přibývala nahodilá těžba dřeva. Ztráty se během léta zvyšovaly. I městské lesy v důsledku loňského srážkového deficitu trpěly. Porosty Lesů města Český Krumlov trápil také lýkožrout. Stromy měly i v roce 2016 málo vláhy, aby se účinně ubránily náletům podkorního hmyzu. V roce 2016 činil celkový objem těžby dřevní hmoty 9 265 m³ a byla navýšena celková částka na ochranu lesních kultur. Zalesnění bylo provedeno na ploše 9,69 ha a na ploše 30 ha bylo provedeno chemické ošetření lesních kultur herbicidy.

Počasí opět velmi pozitivně ovlivnilo i českokrumlovské aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu. Jako příklad můžeme uvést klasický open air event v zámecké zahradě - Otáčivé hlediště Jihočeského divadla. To zaznamenalo v roce 2016 díky dobrému počasí celkem 98 % odehraných představení (pouhá tři plánovaná představení byla z důvodů nepřízně počasí zrušena). Celkem v této divadelní sezóně herci před Otáčivým hledištěm odehráli 86 večerních, odpoledních, ale i školních představení. Návštěvnost představení včetně generálních zkoušek se vyšplhala na rekordních 55 198 diváků a tržby dosáhly přes 31,5 milionu korun.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: