aktualizováno 22. 3. 2016

Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika byl otevřen

aktualizováno 22.03.2016 

V lednu 2016 byl otevřen program INTERREG V-A Rakousko - Česká republika pro programové období 2014 - 2020. O finanční prostředky z programu mohou žádat organizace státní správy a samosprávy, organizace nevládního sektoru a nově i podnikatelé, a sice v celkem 4 tematických oblastech: posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; životní prostředí a zdroje; rozvoj lidských zdrojů; udržitelné sítě a institucionální spolupráce. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 22. 3. 2016.

Informace o programu je ke stažení zde: http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/programove-dokumenty

Podporované území je vymezeno regiony NUTSIII.
Česká republika: Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina
Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

Program podporuje pouze projekty, jejichž aktivity budou mít dopad ve zmíněném programovém území. Partneři musí pocházet z Rakouska nebo České republiky. Partneři projektu nemusí mít své sídlo v programovém území, v každém případě je však nutno doložit účinek případně výstup projektu v programovém území.

VHODNÝMI PARTNERY JSOU:
veřejné a soukromé výzkumné instituce,
školy, vysoké školy a univerzity,
subjekty veřejné správy (stát, spolková země, kraj, region, obce a jimi zřizované organizace),
neziskové organizace,
malé a střední podniky,
evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS),
další instituce - zástupci zájmů, spolky, komory a sdružení.

Projekt musí splnit alespoň 3 z následujících 4 kritérií spolupráce:
společná příprava projektu (nutno splnit vždy),
společná realizace projektu (nutno splnit vždy),
společný personál,
společné financování.

Projektové žádosti budou podávány elektronicky prostřednictvím nového elektronického monitorovacího systému (eMS).

Lhůta pro podávání žádostí na příští zasedání Monitorovacího výboru končí 22. března 2016 ve 24:00 hodin. Zaměstnankyně Společného sekretariátu jsou v tento den telefonicky k dispozici nejpozději do 15:00 hodin.

 

Další informace a odkazy

http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/programove-dokumenty

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: