aktualizováno 30. 1. 2012

Kronika města Český Krumlov

Statistika za rok 2010

Městský úřad

V roce 2010 bylo uzavřeno 152 manželství. 

Z toho byly 4 sňatky církevní.

Z celkového počtu bylo 27 sňatků s cizincem.

Z toho se 23x jednalo o smíšené manželství, kdy jeden ze snoubenců byl občanem ČR a 2. snoubenec ze státu: 5 x Rusko, 3 x Německo, 3 x Velká Británie, 3 x Slovensko, 2 x Španělsko, 1 x Ukrajina, Spojené státy, Nizozemsko, Senegal, Nový Zéland, Kolumbie, Rakousko.

4 x oba cizinci: 3 x Rusko + Rusko, 1 x Rusko + Malajsie

Mimo obřadní místnost se konalo 51 obřadů.

Z toho např. 12 x v prostorách zámku, 10 x v zámecké zahradě, 7 x na Prelatuře, 4 x v Hotelu Růže.


V roce 2010 se narodilo 636 dětí.

Nejčastější jména:

Chlapci:

Tomáš 19
Jan 18
Matěj 14
Matyáš 14
Ondřej 13
Jakub 13
David 11
Vojtěch 10
Adam 10
Štěpán 9
Martin 9

Děvčata:

Eliška 18
Tereza 13
Kateřina 11
Adéla 10
Barbora 10
Natálie 10

Rodiče využili i možnosti zápisu dvou jmen - 5 x u chlapce, 10 x u děvčete (z toho 4 x jedno ze jmen bylo Marie).


Vítání občánků

V dubnu 2 x - pozváno 41 dětí, účast 37
V červnu 2 x - pozváno 30 dětí, účast 22
V říjnu 2 x - pozváno 27 dětí, účast 24 (z toho 1x dvojčátka)

Celkem bylo pozváno 98 dětí, zúčastnilo se 83.


Farní úřad

22 x křty
14 x biřmování
6 x 1. svaté přijímání
4 x sňatky
25 x pohřby


Městská knihovna

Registrovaní čtenáři celkem 2 790

- z toho do 15 let 681

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 36 924

Výpůjčky celkem 124 459

- z toho nauč. lit. pro dospělé 26 518
- krásná lit. pro dospělé 67 612
- naučná lit. pro děti 2 658
- krásná lit. pro děti 11 023
- ostatní dokumenty (zvukové knihy) 782
- Výpůjčky periodik 15 866

Vzděl. a vých. kol. akce 173

Semináře, odbor. porady, konzultace - region 309

Vzdělávací akce - region 27

Výměn. soubory knih pro region/sv. 184/13 893

Počet uživatelů internetu 1 568
- z toho do 15 let 192

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé knihovny, tzn., že jsou započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici, poboček Plešivec a Mír a výsledky činnosti oddělení regionálních služeb.

Knihovní fond

Přírůstek KF za rok 2010 celkem 3 676 knih. jednotek
-z toho doplňovací odd. (hrazeno Jč krajem, příp. dary) 1 719 knih. jednotek

Úbytek KF v roce 2010 1 266 knih. jednotek
- z toho doplňovací odd. 152 knih. jednotek

Knihovní fond obsahoval ke dni 31. 12. 2010 celkem 114 757 knih. jednotek - z toho 34 332 knih. jednotek obsahoval tzv. výměnný fond regionálního oddělení.

Na nákup KF (knihy, časopisy,zvuk. knihy, licence služby FULSOFT) byla využita částka ve výši 414 564 Kč, z toho bylo 200 032 Kč na nákup knih. fondu doplňovacího oddělení (hrazeno z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí).

 

Počet obyvatel města Český Krumlov dosáhl k 31. prosinci 2010 čísla 13 222.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: