aktualizováno 29. 1. 2013

Sanace Havraní skály v Českém Krumlově

aktualizováno 09.09.2010

Havraní skála se nachází po obou stranách silnice II/157 mezi ulicemi Pod skalkou a Nemocniční v Českém Krumlově. Jedná se významný fenomén nejen terénního reliéfu, ale i významný krajinný prvek. Skála byla působením povětrnostních vlivů ve špatném stavu, docházelo k opakovanému opadávání kamenů a drobných úlomků. Tato situace znamenala značné nebezpečí pro projíždějící vozidla i chodce. Proto bylo v roce 2006 přistoupeno k sanaci celého skalního masívu. Realizace akce byla rozložena do třech etap v letech 2006 - 2008.

Postupně byla skála důkladně očištěna od vegetace, volných kamenů, zvětralin a potenciálně nestabilních bloků. Na očištěnou stěnu bylo instalováno speciální ocelové dvouzákrutové pletivo, které bylo na skalní stěnu upevněno pomocí svorníků, podložek s maticemi, svorníků s oky a ocelového lana. Toto řešení bylo ještě doplněno záchytnými ploty. V části levé skály, kde svahem prochází poruchová zóna, projevující se vysokým stupněm zvětrávání spojeným s úplným rozložením původních hornin na materiál charakteru zemin, bylo původně projektované pletivo zaměněno geomatrací MacMat. Toto řešení zabránilo nejen vypadávání větších a drobných kamenů, ale i erozi zvětralého materiálu skály.

Díky tomuto rozsáhlému projektu sanace skalního masivu byla dlouhodobě zajištěna bezpečnost a plynulost dopravy pod skálou a na přilehlém chodníku.

O projektu

Název: Sanace Havraní skály v Českém Krumlově na silnici II/157 - I. - III. etapa
Místo realizace: město Český Krumlov, Havraní skála na silnici II/157
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Stavební geologie - Geotechnika, a.s., Geologická 4, Praha 5, IČ 41192168
Stav projektu: dokončeno
Termín realizace: 2006 - 2008
Náklady projektu: 7 905 170 Kč (dotace 6 363 983 Kč z Ministerstva životního prostředí a 770 500 Kč od Jihočeského kraje)

Na koho se obrátit?

 Dynamicky obsah


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Fotogalerie

Rok 2006

Rok 2007

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov