aktualizováno 11. 5. 2017

Sedmnáct milionů korun na nové investice

aktualizováno 11. 5. 2017

Jedním z nejdůležitějších bodů na třetím zasedání zastupitelstva města byla změna rozpočtu, která řešila financování přípravy a realizace nových investičních akcí pro rok 2017. Díky dobrému hospodaření v roce 2016 si město vytvořilo finanční rezervu 10 926,13 tis. Kč, která je využita na zajištění přípravy a realizace dalších investičních akcí. Z obrovského zásobníku akcí a záměrů byly navrženy projekty, jejichž realizace je dlouhodobě plánovaná a směřují ke zlepšení kvality života v našem městě.

Zastupitelstvo tedy rozhodlo mj. o přípravě a realizaci těchto akcí pro rok 2017: zpracování projektové dokumentace na zhotovení výlepových ploch v centru města (300 tis. Kč), dopracování projektové dokumentace na projekt „Revitalizace vrcholové partie Křížové hory" (170 tis. Kč), zpracování projektové dokumentace úpravy vstupu a vstupní haly budovy městského úřadu (53 tis. Kč), projektové dokumentace na zlepšení neutěšeného stavu dopravy na silnici k zámecké zahradě - lokalita Vodotrysk (378,8 tis. Kč), projekt strategie řízení městského úřadu (500 tis. Kč), propojení městského kamerového systému (97,5 tis. Kč), zhotovení projektu opravy místní komunikace - revitalizace „Myší díry" (139,2 tis. Kč), rozšíření silnice I/39 včetně mimoúrovňového převedení chodců pod Porákovým mostem (350,9 tis. Kč). Téměř 600 tis. Kč bylo vyčleněno na zpracování projektu revitalizace hřbitova a objektů smuteční síně a zázemí tak, aby v následujících letech mohla být tato revitalizace provedena. Nemalá část prostředků je určena na řešení svahových nestabilit ve městě.

Díky dobrému hospodaření je více peněz na rekonstrukce

V souvislosti s připravovanou realizací kanalizace v místní části Nové Dobrkovice byly vyčleněny další prostředky na výstavbu opěrných zdí a veřejného osvětlení, konkrétně 2 700 tis. Kč.

Na Plešivci U Zelené ratolesti před čp. 233-238 budou upravena parkovací místa, odvodnění a napojení na komunikaci za předpokládaných 3 778,3 tis. Kč, na sídlišti pak je naplánována oprava schodiště za mateřskou školkou Plešivec čp. 279 za 1 050,8 tis. Kč, v objektu základní školy na Plešivci se pak počítá s opravou rozvodů vody a zpracováním projektu na vybudování školní družiny (využitím staré kotelny).

V oblasti dopravy je plánována projektová příprava cyklostezky Chvalšinská - Jelení zahrada (574,8 tis. Kč), projekt dopravního řešení tzv. sportovního poloostrovu (54,5 tis. Kč), projektová dokumentace parkoviště u zimního stadionu, lávky v Jelení zahradě (169,4 tis. Kč), rekonstrukce mostu dr. E. Beneše (423,5 tis. Kč), rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí Pod Sv. Duchem (689,7 tis. Kč), autobusových zastávek na Budějovické ulici (405,4 tis. Kč).

K dalším významným akcím rozpočtu 2017 patří zhotovení projektu na rekonstrukci objektu Prelatury (302,5 tis. Kč) a budovy Špičák 114 (102,9 tis. Kč), oprava objektu Jižních teras - V. etapa (225,1 tis. Kč), koncepce rozvoje areálu plaveckého bazénu (232 tis. Kč), vybudování vrtu na plaveckém stadionu (440 tis. Kč).

Celkem jsou v rozpočtu naplánovány další investiční akce a velké opravy za 17 936 tis. Kč. Financování těchto akcí je zajištěno jednak z uvedené rezervy téměř 11 mil. Kč vzniklé z dobrého hospodaření loňského roku a dále z předpokládaných zvýšených daňových příjmů města.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: