aktualizováno 27. 6. 2022

Bezpečnější a klidnější doprava na Chvalšinské a Objížďkové

Radary na měření rychlosti jsou v provozu osm měsíců a za tu dobu se doprava v uvedených úsecích zklidnila, provoz je plynulejší a hlavně bezpečnější.

Na nejvytíženějších silnicích v Krumlově vždy řidiči hojně překračovali rychlost, na Objížďkové to byl přibližně každý osmý řidič a na Chvalšinské každý šestý. Po zavedení měření loni v listopadu došlo k okamžitému snižování počtu porušení rychlosti a postupně až ke snížení tohoto poměru na obou komunikacích na přibližně každé třísté vozidlo.

Počet denních překročení rychlosti se nyní pohybuje okolo 50 přestupků denně ve všední dny a 100 přestupků o víkendech. Díky měření došlo v obou lokalitách ke zklidnění dopravy a zlepšení plynulosti provozu. Všem účastníkům silničního provozu se díky plynulejšímu průjezdu lépe odhaduje doba jízdy přijíždějících vozidel a snáze se tak např. odbočuje z vedlejších komunikací nebo přechází přes přechody pro chodce. Což potvrzuje i student českokrumlovského gymnázia Šimon Šindelář: Každý den chodím do školy přes Chvalšinskou a od té doby, co jsou tam nainstalované radary, je v místě doprava znatelně klidnější, není tak prudká, přecházení přes přechod bývalo často dost nebezpečné.“

Plynulý provoz má mimo jiné i prokazatelný dlouhodobý pozitivní vliv na snižování množství emisí výfukových plynů v ovzduší, snižuje prašnost a hlučnost. To kvituje další Krumlovák, Zdeněk Poláček, který bydlí ve Stříbrné ulici a okna jeho domu směřují do Objížďkové: „Tím, že řada aut jezdila rychle, jsme dost trpěli hlukem, zejména v noci. A to se nyní zlepšilo.“

Dodržování nejvyšší dovolené rychlosti má významný přínos i při zvyšování bezpečnosti cyklistů v dopravním prostoru, kdy např. na Objížďkové ulici se cyklisté hojně vyskytují, přestože zde pro ně není vymezen samostatný pruh.

„V počátcích měření bylo procentuální zastoupení českokrumlovských provozovatelů vozidel přibližně 14 % z celkového počtu přestupků, v dubnu toto zastoupení kleslo na 6 %. V absolutních hodnotách se u Krumlováků jedná o pokles o 95 %,“ říká Jan Sládek, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství.  

U českobudějovických provozovatelů došlo k poklesu přestupků o 85 % atd. U cizinců, kteří tvoří přibližně 9 % ze všech překročení rychlosti, převládají Rakušané s podílem 50 %. Další v pořadí jsou Němci, Slováci, Poláci a Maďaři. Z výsledků je jednoznačně zřejmé, že měření rychlosti se pozitivně promítá do dopravního chování řidičů a zásadně přispívá ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Pokuty

Ke konci května bylo na pokutách vybráno 4,5 mil. Kč. Z nich se pokryjí náklady na celoroční provoz radarů (3,5 mil. Kč), tedy samotný pronájem radarového systému včetně mezd pracovníků, kteří zajišťují nově vzniklou agendu. Příjmy nad rámec těch, které pokrývají výdaje na provoz, se použily např. při realizaci bezbariérového přístupu ZŠ Za Nádražím, nebo na opravu vzduchotechniky v MŠ Vyšehrad.  

Jak to funguje

Překročí-li řidič i přes velkou toleranci nejvyšší dovolenou rychlost, vygeneruje se záznam, který se uloží v databázi města. Pokud městská policie z dostupných dat vyhodnotí, že byl spáchán přestupek, prověří vozidlo v registrech a pošle záznam na městský úřad. Pracovníci Odboru správního vyhotoví výzvu k zaplacení určené částky podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a data pošlou České poště, která vytiskne dopis a pošle ho do schránky provozovatele vozidla. Za osm měsíců provozu má úřad v databázi přes 14 000 takových záznamů.

  • Nejhorším dnem v týdnu podle počtu přestupků je sobota.
  • Nejčastěji ale dochází k přestupkům v neděli mezi 11. a 12. hodinou.
  • Krumlováci (provozovatelé vozidel s adresou v Českém Krumlově) mají na svědomí pouze jeden z deseti přestupků.
  • Nejvíce přestupků patří provozovatelům vozidel z Českých Budějovic a Prahy.
  • Z cizinců páchají přestupek nejčastěji řidiči z Rakouska, pak Německa a Slovenska.
  • Nejvyšší změřená rychlost je 108 km/hod (na Objížďkové směrem do Č. Budějovic).
  • Průměrná rychlost při přestupku je 61 km/hod.
  • Na Objížďkové ulici dochází k přestupkům dvakrát častěji než na Chvalšinské.

Informace z radarů město publikuje veřejně na stránce www.ckrumlov.cz/radary. V posledním bloku „Související odkazy“ je odkaz na statistiku dat z rychlostních radarů, ve které jsou pomocí přehledového panelu k dispozici veškeré informace uvedené výše. V rámci naplňování konceptu datově řízeného města, který se snaží úřad uplatňovat, budou data z radarů sloužit i k získávání statistických dat a vyhodnocování provozu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: